گزار به‌ دموکراسی در ایران

  (سالار اَشناگر)

من سالارآشناگربه‌ نمایندگی از کۆمه‌له‌ ضمن تشکر از دعوتتان میخواهم گوشه‌ای از وضع اسفبار دیکتاتوری حکومت جمهوری اسلامی ایران را به‌عرض برسانم.

 درعصری که‌ آپارتاید نژادی در افریقا خاتمه‌ یافته‌ در ایران اسلامی هنوز آپاتاید قومی و جنسی بیداد میکند. با توجه به اینکه ایران یک کشور یکدست و همگون تک ملتی نبوده بلکه کشوری بسیار پهناور و پرجمعیت است که تنوع ملیتها، زبانها، فرهنگها، شرائط اقلیمی و درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی یک واقعیت اساسی آن را تشکیل میدهد که خود ریشه در تاریخ کهن این کشور دارد،

  در ایران هم اکنون میلیتهای کرد ،بلوچ،ترک،عرب ،ترکمن و فارس زندگی میکنند .که‌ هر کدام از این میلیتها درصد بزرگی از 70میلیون نفر ساکنان ایران را دربر میگیرند. برای نمونه‌ تنها ملت کرد ساکن ایران به‌ اندازه‌ی جمعیت کنونی سوئید می باشد که‌ از داشتن هر گونه‌ حقوقی به‌ مثابه‌ی حقوقی ملی محروم است.

 با توجه به اینکه دولت متمرکز معاصر ایران بر مبنای نادیده گرفتن و پایمال کردن این تنوعات و لذا اعمال ستم و تبعیض علیه بخش قابل ملاحظهای از اهالی و شهروندان خود این کشور شکل گرفته که با مبانی اساسی دموکراسی و حقوق بشر ناسازگار است،

برای نمونه‌ محرومیت از خواندن و نوشتن به‌ زبان مادری برای ملتهای متنوع ساکن ایران  که‌ عواقب به‌ شدت ناهنجار اجتماعی و روانی را سبب می گردد،برای نمونه‌ کودکی که‌ تا سن 6 سالگی به‌ زبان مادریش تکلم کرده‌ است یکباره‌ در دبستان باید  به‌ زبان رسمی فارسی درس بخواند ، از همان کودکی تحقیر زبان خویش و دست چندمی بودن انرا  تجربه‌ میکند و میآموزد  که‌ زبانش رسمیت ندارد وکمتر از زبان فارسی است و به‌ همراه‌ این طرز تلقی بزرگ میشود و عواقب این را در سنین بزرگسالی به‌ صورت انسانهای کم اعتماد به‌خود و تحقیر شده‌  میآموزد.این ملتها از هر گونه‌ حقوق سیاسی محرومند . یک نفر کرد به‌ جرم کرد بودن  و داشتن مذهب دیگری غیراز مذهب رسمی کشور شیعه‌ اثنی عشری هیچگاه‌ نمی تواند به‌ مقام

ریاست جمهوری کشور انتخاب شود  و این فاکت و جز قانون اساسی کشور است. در ایران اسلامی اشکارا و به‌ صورت رسمی به‌ جرم داشتن مذهب بهایی مورد آزار و اذیت و تبیعض از طرف حکومت قرار گرفته‌ میشود. به‌ طور کاملا عمدی مناطق ساکن ملیتهای تحت ستم از رشد  اقتصادی و صنعتی باز نگه‌داشته‌ شده‌اند ،برای نمونه‌ کردستان و بلوچستان ایران از محرومترین نقاط ایرانند.

بسیاری از ساکنان این مناطق برای امرار معاش ساده‌ی زندگی مجبور به‌ کار در مناطق دیگر ایران هستند و در این اماکن به‌ شیوه‌ی بسیار زننده‌ هر کدام به‌ نحوی  به‌ دلیل داشتن زبان غیر فارسی و یا پوشش محلی تحقیر و مورد بی احترامی قرار میگیرند.

 بسیاری ازکارگران، دانشجویان و آنان که‌ به‌ خاطر ادامه‌ی تحصیل و یا ‌ برای امرار معاش مجبور به‌ زیستن در مناطق مرکزی ایران هستند، ناچار اسامی خود را عوض میکنند و یا اگر پدران  ومادران دور اندیش داشته‌ باشند از همان اوان زندگی به‌ ناچار اسامی مورد پسند حاکمان ایران را بر فرزندان خویش میگذارند تا پوششی برای فرزندان خود از همان ابتدا جستجو کنند.در ایران آشکارا تبعیض اعمال میشود

 حاکمان ایران هنوز اشکارا در مناطقی که‌ ملل تحت ستم زندگی میکنند فعالین سیاسی را اعدام مینماید تازه‌ترین مورد ان در بلوچستان اعدام روزنامه‌نگار‎ بلوچ میباشد که‌ گزارشات سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل دایر بر صحت این موارد است.هم اکنون شماری از روحانیون غیر شیعه‌ در بلوجستان وکردستان توسط رژیم ترور شده‌اند که‌ اسامی انها در گزراشات سازمان ملل هست. هماکنون در کردستان 8 نفر از فعالین سیاسی در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند.وشمار زیادی از این فعالین سیاسی حکمهای طویل المدت زندانی برایشان صادر کرده‌اند .اخیرا بمدت بیش از یکماه زندانیان سیاسی کرد به‌ اعتراض به‌ تبعیضات و حکمهای غیرعادلانه‌شان دست به‌اعتصاب غذا زدند که‌ رژیم ایران خبر انرا مسکوت گذاشت.

زندانیان سیاسی به‌ اتهام فعالیت برای تغییر رژیم محکوم به‌ اعدام و حبسهای طویل مدت شده‌اند. رژیم ایران هر نوع حرکت دگراندیش را بخصوص در مناطق تحت ستم  به‌ نام مفسدفی الارض و محارب با خدا و رسول خدا به‌ مجازات شدید محکوم میکند. در ایران اسلامی هم اکنون با تصویب قانون حکم اعدام برای ارتداد از اسلام به‌ اعمال ضد انسانی و تبعیض امیز خود جنبه‌ی قانونی نیز داده‌اند. این رژیم در خصوصی ترین موارد انسانها دخالت میکند.درجه‌ی استبداد این رژیم هران شدیدتر میشود ودایره‌ی خواص رژیم تنگتر میشود .چنین حاکمان مطلق اگر به‌ سلاح اتمی نیز مجهز شوند دیگر برای جهانیان خطر مهیبی است و هلوکاستی دیگر دور از انتظارنخواهد بود.

 با توجه به اینکه طی نزدیک به یک قرن، چه در دوره سلطنتی و چه در دوره جمهوری اسلامی و حاکمیت روحانیت، ساختار فوق متمرکز دولت در ایران بر زمینه نهادینه کردن تبعیضات فوق عملا دژ استبداد و ارتجاع را در مقابل همه جنبشهای آزادیخواهی ایران تشکیل میداده است،

 با توجه به اینکه مصالح دموکراسی و تأمین مشارکت تودههای مردم ایران در اداره امور کشور و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی ایران، از جمله تغییر ساختار فوق متمرکز اداره کشور و تفویض اختیارات به مناطق و نواحی گوناگون کشور را ایجاب میکند،

 با توجه به اینکه ملیتهای گوناگون ساکن ایران دهها سال است که از ستم و تبعیضات ملی رنج برده و ابتدائیترین حقوقشان از جمله آموزش به زبان مادری پایمال میشود، به رسمیت شناختن حقوق این خلقها و قائل شدن روشهائی که قانونا این حقوق را تضمین کرده و به این تبعیضات و نابرابریها خاتمه دهد، احساس امنیت و مشارکت را در همه مردم ایران بالا برده و لذا نیرومندترین عامل همبستگی ایران بوده و به کاهش زمینههای کینهها و خصومتهای قومی یاری میرساند. همه‌ی این اجحافات مغایر باحقوق انسانی و کلتور اکثریت مردم ایران هست  ، اعتراضات مردم در گوشه‌ وکنار ایران که‌ رژیم سعی در مسکوت گذرادن انها می نماید  نشان بارز خواست اکثریت برای تغییر  وگزار به‌ دموکراسی است.

حضار گرامی همه‌ی آنچه‌ در ایران میبینیم نمیتواند تیره‌ وتار باشد، با وجود همه‌ی این ستمها میشود که‌ به‌ تغییر امید بست و به‌ آزادی و دموکراسی با همیاری هم رسید.

در ایرانی دموکراتیک و سکولار  با حقوق برابر بین میلیتها  و فارغ از تبیعض جنسی و مذهبی میتوان آینده‌ی روشن دور از انتظار نخواهد بود.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ همه‌ میدانیم که‌ در جهان امروز  هر نقطه‌ ناامن میتواند برای همه‌ ایجاد مشکل کند. پس چه‌ باید کرد ؟ آیا باد نظارگر بود یا همیار و هراه برای تغییر؟

لذا و با توجه به همه موارد فوق، ما اداره ایران به شکل یک نظام دموکراتیک و فدراتیو را چه از نظر تأمین دموکراسی و حقوق بشر و تحقق مشارکت مردم در اداره امور خویش و چه از نظر رفع تبعیضات ملی و تأمین برابری و همبستگی ایران مناسب و ضروری میدانیم و از همه نیروهای آزادیخواه سراسر جهان بخصوص سازمانها و احزاب مترقی وآزادیخواه سوئید انتظار داریم که صمیمانه در راه تأمین این هدف همکاری و تشریک مساعی نمایند .

 من از شما دوستان آزادیخواه و دموکرات میخواهم که‌ بطور رسمی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنید و از دولتتان بخواهید رسما این حکومت را محکوم کنند.

از شما میخواهیم از ملتهای ستمدیده‌ی ایران پشتیبانی کنید و در مراجع بین المللی  صدای ماباشید .

فشارتان را برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران که‌ به‌خاطر آزدیخواهی و دفاع از حقوق بشر ودموکراسی در بندند فزونتر کنید.

 از طرف خودم وکومه‌له‌ به‌ خاطر دعوتتان سپاسگزارم.

 

 

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://mehr.org

Make a Donation to MEHR

MEHR is a tax-exempt, 501 C (3), organization and
all contributions are tax deductible

  Click & Pledge to MEHR