گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

 

اَنچه که من میتوانم انجام دهم جهان را تغییر نخواهد داد. اما ممکن است که با بلند کردن صدای خود بتوانم به تحقق بزرگترین اهداف که ایجاد دوستی بین انسانها و برقراری صلح روی زمین باشد کمک کنم.

 اَلبرت انیشتن (۱۹۲۰)    

محمد یوسف رشیدی

فهرست جان باختگان وقايع پس از دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران

گزارش "فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران"  

 موسیقی در پرتو تظاهرات اَزادی خواهی در ایران

Back to MEHR Home Page

_________________________________________________

MEHR is a tax-exempt, 501 C (3), organization and
all contributions are tax deductible

برای همکاری با گروه مهر از اتصال زیر استفاده کنید

http://mehr.org/JoinBtn.gif

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

http://mehr.org/ClickPledgeBtn.gif

لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://www.mehr.org