تلاشی برای اَزادی زندانیان عقیدتی، مذهبی و سیاسی

(محمد پروین)

۲۶ ژانویه ۲۰۰۹

برای اولین بار در دوران سلطه رژیم اسلامی، قطعنامه ای از طرف نمایندگان امریکا مطرح شده است، که بطور قاطع خواستار اَزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی، و مذهبی در ایران و لغو قوانین مغایر با معیار ها و قوانین بین المللی در قانون جزای رژیم اسلامی شده است. ویژه گی این قطعنامه در اینست که حساسیت خود را به نقض حقوق بشر به حرف و نصیحت خلاصه نکرده و به کرات از سازمان ملل و دولتهای عضو خواسته است که باید رژیم اسلامی در صورت عدم رعایت این خواست ها مورد حسابرسی جدی قرار گیرد. این حسابرسی، مطابق  قوانین و مکانیسم های میتواند شامل تنبیهات مختلف منجمله تحریم های هوشمندانه و تشکیل یک تریبون بین المللی برای رسدیگی به جنایات رژیم اسلامی از طرف شورای امنیت بشود.

قطعنامه شماره ۳۳ مجلس نمایندگان امریکا در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۰۹ توسط خانم جکسون-لی نماینده ناحیه ۱۸ تکزاس و حمایت خانم مدلین بودالو از گوام، اَقای دیویس دنت دیویس از ناحیه ۷ ایلی نویز، اَقای باب فیلنر از ناحیه ۷ لایفرنیا، اَقای موریس هینچی از ناحیه ۲۲ نیویورک و اَقای اداَلفوس تاون از ناحیه ۱۰ نیویورک در مجلس مطرح شد. در حال حاضر این قطعنامه به کمیته روابط خارجی مجلس رچوع داده شده و در صورت تصویب در این کمیته به رای مجلس گذاشته خواهد شد. این قطعنامه سال قبل تحت عنوان لایحه ۱۳۱۰ در مجلس نمایندگان امریکا مطرح شده بود.

 این قطعِنامه علیرغم مواردی خاص که به مهمترین آن اشاره خواهد شد. قطعنامه بسیار مثبتی است و باید مورد حمایت وسیع ایرانیان قرار گیرد تا به تصویب برسد. بدون شک این قطعنامه هم مانند سایر قطعنامه هائی که به نوعی فشار بر رژیم اسلامی را دنبال میکردند، مورد حمله حامیان و لابی گران رژیم قرار خواهد گرفت. بعنوان یک نمونه اخیر، لابی گران رژیم منجمله سازمان نیاک با خلط مبحث و توسل به بحث های دروغین توانستند که  قطعنامه ۳۶۲ در مجلس و مشابه آن در سنا را که خواستار تحریم های بیشتر بر نیروهای نظامی و منابع  تحت کنترل رژیم اسلامی بود، علیرغم حمایت بسیاری از نمایندگان (حدود ۲۳۰ نمایند) متوقف و بایگانی کنند. موفقیت اَنها از اَنجا حاصل شد که سایر ایرانیان علیرغم هشدارهای مکرر ما و حتی پتی شنی (درخواست امضا) که در این مورد تهیه شد، حمایت جدی از این قطعنامه نکردند.

 طرح قطعنامه ۳۳، بدون تلاش ایرانیان مخالف رژیم بوجود اَمده است و هدیه ای گرانبها ست. اگر در شکل گیری اولیه این قطعنامه نقشی نداشته ایم باید با تشخیص ارزش این هدیه و بهره گیری از اَن تلاش کنیم تا اَنرا به سر انجام مطلوب خود برسانیم. متن اصلی و انگلیسی این قطعنامه در اتصال [۱] اَمده است و نتیجه گیری های اَن در این نوشته خواهد اَمد. ترجمه کامل متن بعد از اَماده شدن توزیع خواهد شد.    

 این قطعنامه ایده ال نیست. در بخش ۴، بند (اف) درخواست فرستادن یک هیئت دیپلماتیک را به ایران مطرح میکند که بلافاصله با دولت ایران گفتگو کند و روابط عمیق تری با مردم ایران ایجاد کند. این بخش گنگ و ناواضح است و به نوعی با دیگر نکات مطرح شده در قطعنامه خوانائی ندارد. تنها گفتگوئی که  به رژیم اسلامی  مشروعیت نخواهد داد، گفتگوی رسمی است که در اَن کلیه اخطار ها و مواردی که عدم اجرایش به حسابرسی خواهد انجامید به رژیم اسلامی ابلاغ شود. 

 اگر بطور جدی به این قطعنامه برخورد شود، احتمال روشن کردن این بند و موارد دیگر هم بلاشک بوجود خواهد اَمد. کارهای بسیاریست که میتواند نه تنها به موفقیت این قطعنامه کمک کند بلکه هویت مخالفان رژیم در برون مرز را نیز با کاری عملی بنحوی مثبت تعریف کند. پیشنهاد های زیر بخشی از اینکارها را خلاصه میکند:

 ۱- امضای پتی شن مهر در اتصال زیر و تشویق دیگران به اینکار

http://mehr.org/HRES33.htm

 ۲- تماس های فردی با خانم جکسون-لی، و دیگر نمایندگانی که از قطعنامه حمایت کرده اند، و اعلام پشتیبانی از او و خواست تجدید نظر در ماده ۴، بند اف بنحویکه ملاقات احتمالی با رژیم اسلامی، فقط بعنوان ابلاغ اخطار ها و خواست های قطعنامه و حسابرسیهای  ممکن در صورت عدم انجام اَنها صورت گیرد. کسانیکه با زبان انگلیسی اَشنا نیستند میتوانند از پتیشنی که  در سایت مهر است استفاده کنند و علاوه بر اَن میتوانند متنی را حتی بزبان فارسی هم به این افراد فکس کنند. تماس های مستقیم بسیار موثر است.  

 ۳- تماس با  کمیته روابط خارجی مجلس امریکا و درخواست اینکه این قطعنامه را تصویب کنند. تجدید نظر در ماده ۴ بند اف نیز باید از کمیته درخواست شود.

۴- تماس با خانم هیلاری کلینتن، وزیر امور خارجه امریکا و در خواست اینکه موارد ذکر شده در این قطعنامه در شکل دادن سیاسی خارجی او منعکس شوند.

۵- هموطنانی که در امریکا هستند باید با نمایندگان و سناتور های ناحیه و ایالت خود تماس بگیرند و خواهان حمایت اَنها از این قطعنامه بشوند.

 ۶- تا جائیکه برایتان امکان دارد با دیگر افراد مجلس امریکا نیز تماس بگیرید و خواستار حمایت اَنها از این لایحه بشوید. برای یافتن و اطلاعات تماس با نمایندگان و سناتور های امریکا میتوانید از اتصال زیر در سایت مهر استفاده کنید:

http://www.mehr.org/index_voting.htm

 

خلاصه نتیجه گیریهای قطعنامه ۳۳

 ۱- فشار بر رژیم ایران برای اَزادی تمام زندانیان مذهبی، و مخالفت شدید با عدم وجود اَزادی اندیشه، اَزادی بیان و اَزادیهای مذهبی و مسئوول بودن و حساب پس دادن مقامات ایران در قبال جامعه بین المللی

 ۲- در خواست از شورای حقوق بشر سازمان ملل برای فشار بر دولت ایران برای قبول تعهدات بین المللی

۳- تشویق شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دنبال کردن وضعیت حقوق بشر و عدم اَزادی مذهب در ایران

 ۴- حمایت از موارد زیر:


- ادامه شناخت دولت ایران بعنوان ناقض سیتماتیک معاهده بین المللی اَزادی مذهب ۱۹۹۸

- تخصیص بودجه برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

- بودجه مناسب برای صدای امریکا و رادیو فردا و توسعه برنامه هائی که بر حقوق بشر منجمله اَزادی اندیشه و مذهب در ایران تاکید دارد

- حمایت از کمسیون مستقلی برای بررسی برنامه های فارسی صدای امریکا و رادیو فردا برای اطمینان از اینکه برنامه های اَنان منعکس کننده اَزادی اطلاعات، مساوات، شفافیت و تعهدات رسانه ای رایج در امریکا باشد

- صدور قطعنامه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و تلاش برای حسابرسی مسئولان رژیم 

- ایجاد یک منبع دیپلماتیک برای ایجاد گفتگو با دولت ایران و ایجاد ارتباط با مردم ایران

 ۵- طلب کردن موارد زیر از دولت ایران:

 - اَزادی فوری همه زندانیان عقیدتی و مذهبی

- اَزادی فوری همه زندانیان سیاسی

- تغییر قانون جزا برای اینکه رژیم ایران متعهد است که به تعهدات ایجاد شده توسط معاهدات بین المللی حقوق بشر عمل کند

- اجرای تعهدات بین المللی و حفظ حقوق بشر همه شهروندان ایران

- پذیرش و تبعیت از موسسات بین المللی حقوق بشر   

 ۱- متن اصلی قطعنامه  

  1. http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=hr111-33

    

             

اطلاعات تماس با خانم شیلا جکسون لی

http://www.jacksonlee.house.gov/

Sheila Jachson-Lee [CA-9]  

Washington Office
2160 Rayburn Building
Washington
, DC 20515
(202) 225-3816 Phone
(202) 225-3317 Fax

 

Houston Office
1919 Smith Street
Suite 1180

Houston , Texas 77002

(713) 655-0050 Phone
(713) 655-1612 Fax 

 

             حامیان قطعنامه

 Bordallo, Madeleine Z. [GU]; Davis, Danny K. [IL-7]; Filner, Bob [CA-51];

Hinchey, Maurice D. [NY-22]; Towns, Edolphus [NY-10]

 کمیته روابط خارجی مجلس

House Committee on Foreign Affairs.

Washington , DC 20515
(202) 225-3816 Phone
(202) 225-3317 Fax

اطلاعات تماس با خانم کلینتن وزیر امور خارجه

U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington , DC 20520

Main Switchboard:
202-647-4000
TTY:1-800-877-8339 (Federal Relay Service)

 

 مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

 

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://mehr.org

setstats