گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر   

قوانین اسلامی

       

English


 نقض حقوق بشر در ایران

  اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

.گزارشات روزانه نقض حقوق بشر در ایران

  گزارش "فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران"

گزارش سازمان عفو به مناسبت ۳۰ امین سال انقلاب اسلامی

 تعهد نامه رفع تبعیض علیه زنان  

تاریخچه پیدایش و تکامل حقوق بشر در دوران معاصر

موسیقی در پرتو تظاهرات اَزادی خواهی در ایران


    اَرشیو خبرهای حقوق بشر

مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

Please Sign Our Guestbook

 

setstats

setstats

setstats

setstats