گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

بازگشت         انگلیسی

آنچه که من میتوانم انجام دهم جهان را تغییر نخواهد داد. اما ممکن است که با بلند کردن صدای خود بتوانم به تحقق بزرگترین اهداف که ایجاد دوستی بین انسانها و برقراری صلح روی زمین باشد کمک کنم

آلبرت انیشتن (۱۹۲۰)

  نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام به ده سال زندان محکوم شد 
 او علیرغم بیماریهای شدید پس از جراحی دوباره به زندان برگردانده شد

 


 
نسرین ستوده سالهاست از زنانی که بدنبال حقوق اولیه خود در اعتراض به
 ۱۳۹۷ حجاب اجباری دستگیر و زندانی شده اند دفاع میکند. او در ۲۳ خرداد 
دوباره دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد

ویدا موحدی در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ در اعتراض به حجاب اجباری روسری  خود را در خیابانی شلوغ برداشت و بلافاصله دستگیر شد.  پس از این دستگیری بود که او به صورت سمبل انقلاب در آمد و دختری از خیابان انقلاب نامیده شد