گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

setstats 1

 

موسیقی در پرتو تظاهرات اَزادی خواهی در ایران

 

سرود بیشماران برای ۱۶ آذر ۱۳۸۸

 

خس و خاشاک توئی

 

ندای ایران ما

 

ندای ایران و نام پاره ای از جانباختگان

 


"Stand by Me" - Andy, Jon Bon Jovi, Richie Sambora & Friends

 

اَهنگ "یار دبستانی" به مناسبت واقعه ۱۸ تیر

 

سپیده اَزادی  

 

 

اَزادی ایران (خواننده:عارف، شعر: پرویز خطیبی)

 

 

 مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

 

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://mehr.org