گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر   

قوانین اسلامی

 بازگشت به صفحه ۱      

Englishآنچه که من میتوانم انجام دهم جهان را تغییر نخواهد داد. اما ممکن است که با بلند کردن صدای خود بتوانم به تحقق بزرگترین اهداف که ایجاد دوستی بین انسانها و برقراری صلح روی زمین باشد کمک کنم

آلبرت انیشتن (۱۹۲۰)


محمد یوسف رشیدی

 
اعتراضات زنان در ایران

گزارش "فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران"  

موسیقی در پرتو تظاهرات اَزادی خواهی در ایران

نمونه ای از اعتراضات ایرانیان گمنام علیه خامنه ای

Back to MEHR Home Page

_________________________________________________

MEHR is a tax-exempt, 501 C (3), organization and
all contributions are tax deductible

برای همکاری با گروه مهر از اتصال زیر استفاده کنید

 http://mehr.org/JoinBtn.gif

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

 http://mehr.org/ClickPledgeBtn.gif

لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590

E-mail: mehr@mehr.org
URL: https://www.mehr.org