گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

قوانین اسلامی

       

English

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

 

 

واقعه ای تاریخی:

 محکومیت رژیم اسلامی دردادگاه فدرال امریکا بعلت شکنجه

 

مهر ایران شادمان است که میتواند خبر محکومیت رژیم اسلامی را اعلام کند. قاضی دادگاه فدرال امریکا که در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۰۷ مسئول محاکمه رژیم اسلامی در دادگاه فدرال امریکا در واشنگتن بود، سر انجام رای خود را بر علیه رژیم اسلامی ایران، وزارت امنیت و اطلاعات کشور و سپاه پاسداران بعلت شکنجه اَقای حسین نیکبین صادر کرد.

 این یک واقعه تاریخی است و برای اولین بار در تاریخ است که رژیمی که در قدرت است بعلت شکنجه محکوم میشود. نوع شکایت به دلیل عدم امکان طرح اَن به صورت جنائی رژیم اسلامی را مجبور به پرداخت غرامت مالی  کرده است. جزئیات بیشتر در متن انگلیسی اَمده است.

 جدا از شکل شکایت و نوع مجازات، آنچه بسیار حیاتی است اینست که این محکومیت هر چه بیشتر بر عدم مشروعیت رژیم اسلامی صحه میگذارد و برای ایرانیان اَزاده این امکان را  بیش از بیش فراهم میکند که با توسل به مردم دنیا بتوانند تحریم هوشمندانه و قطع رابطه با رژیمی جنایتکار و تروریست را عملی کرده و شرط اَزادی زندانیان سیاسی و رعایت کامل حقوق بشر را پیش شرط هر نوع ارتباطی با رژیم اسلامی قرار دهند.

  مهر ایران که سبب ساز طرح اعلام جرم شد و دبیر اَن محمد پروین بعنوان متخصص، در مورد ساختار حکومت در رژیم اسلامی، قانون اساسی و ملحقات اَن و نقض حقوق بشر در دادگاه فدرال شهادت داد، کماکان کار عدالت خواهی را ادامه خواهد داد. مشکلات جدیدی را که  بر سر این راه وجود دارد در اَینده ای نزدیک با شما در میان خواهیم گذاشت.

  

  

 

مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

Please Sign Our Guestbook

Back to Home Page

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://www.mehr.org

setstats

setstats

setstats

setstats