A Partial List of 4525 Political Prisoners Massacred by the

 Islamic Regime in the Summer of 1988

Last Name, First Name

Place of Borth, Age Date and Prison Execution  Organization
Aman   Day 67, Gonaveh Firing squad Mojahedeen
Aabaadi  Tehran, 27 Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Aabaadi, Bahman  Tehran, 30 Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Aabihak, Mokhtaar Raahe Kargar
Aabkhoon, Yoosef Raahe Kargar
Aabsari, Doostali Pole Dokhtar 67, Pole Dokhtar Firing squad Mojahedeen
Aadaab Aavaaz, Esmat        
aadaab aavaaz, Fatemeh        
Aadaab Aavaaz, Hosein        
Aadi Shirin Poor, Ali  ardebil, 23 67, Ardebil Firing squad Mojahedeen
aadraab, Habeeb        
Aafaagh, Mehrangeez       Sazemaneh Fadayan
Aafrand, Rezaa Maragheh 26 Mordad 67 Sorry  Firing Squad  Mojahedeen
Aagaah, Ali 22 Mordad 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Aagaahi, Abdolhosein       Hezbe Toudeh Iran 
Aagaahi, Naaser        
Aaghaa Hoseini, Reza   Mordad 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaa Khaani, Saeed 20 67 Arak  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaabozorgi, Hosein Astaneh ashrafieh 28 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aaghaabozorgi, Mageed   Mordad 67 Lahijan  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaai, Majeed        
Aaghaajaan Zaadeh, Siaavash Bonab 33      
Aaghaajaari, Mohammad   67 Gezelhesar  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaanour, Shahnaaz Arak 28 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaapour, Jafar Astaneh ashrafieh  67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan        
Aaghaayaan, Abdolaziz Larestan 32 Azar 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan, Abdolvahhaab Larestan 23 Azar 67 Lar  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan, Ameer Shahroud 22 Day 67 Shahroud  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayaan, Farah Esfahan 28  Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aaghaayi, Majid Behbahan 27 Aban 67 Behbahan  Firing Squad  Mojahedeen
Aaghaayi, Mehrangeez(aafaagh)        
Aaghdaaghi, Mojtaba Tabriz 25 23/5/67 Tabriz  Firing Squad  Mojahedeen
Aahanchi, (Khaanom) Mashad  Mordad 67 Mashad  Firing Squad  Mojahedeen
Aahang, Saeed 25 Aban 67 Tehran  Firing Squad   
Aahangar, Javaad   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aahanpoosh, Hasan        
Aaik, Ali        
Aaik, Golali   67   Toodeh Party
Aain Pour, Hasan        
Aaineh, Yoosef 24 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aaini, Mahmood        
Aajeesee, Sohaan   67 Firing squad Mojahedeen
Aajini, Mahmood Tehran 25 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aajvadaani, Esmail 27 67, Shahrood Hung Mojahedeen
Aakhar Khoob, Hasan        
Aale Eshaagh, Mehdi Ghome 25 Bahman 67 Ghom  Firing Squad  Mojahedeen
Aale Shafeegh, Mostafa   67 Firing Squad  Mojahedeen
Aamoli, Ahmad   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aamoozegaar, Naveed 26 25/5/67 Mashad  Hung  Hung 
Aamoozegar, Ali Shiraz 32 8/9/67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Aamoozegar, Rezaa Fasa 34 18/7/67 Adelabad  Firing Squad  Mojahedeen
Aamozegaar, Ali Rezaa Fasa 29 67 Shiraz  Hung  Mojahedeen
Aamozegaar, Mehri   67 Adel abad  Firing Squad  Mojahedeen
Aaraam, Mojtabaa 25 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Aaraamesh   Shahrivar 67 Firing Squad   
Aaraamin, Siaavosh Tehran Shahrivar 67 Firing Squad  Mojahedeen
Aaraasteh, Asghar       Sazemaneh Fadayan
Aaraasteh, Majid   Day 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Aarang, Ali Tehran, 27 Mordad 67 Gohardasht    Mojahedeen
Aariaan, Hamid        
Aariaan, Heshmatolaah 31 Azar 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Aariaan, Mohammad        
Aariaanejad, Mohsen   67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Aarian, Bijan Tehran, 22 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Aarian, Heshmatollah (Amir)   Shahrivar 67 Sazeman fadaeian  Mojahedeen
Aarmiaan, Mahmood 26 Mordad 67 Hung  Mojahedeen
Aarmin, Mahmood 28 15/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Aasekh, Ahmad Andimesh 28 11/5/67 Dezful  Firing Squad  Mojahedeen
Aashoori, Mohammad Ashour Shahroud 25 Shahrivar 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Aashtiaani, Ali Tehran 20 7/7/67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Aasiaabaan, Hosein Kashan 28 67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Aasiaabaani, Khosro khoy 30 Mehr 67 Oromieh  Firing Squad  Mojahedeen
Aasoopa, Jafar 40 Aban 67  Firing Squad  Mojahedeen
Aavanesiaan, Kaageek        
Aavi Hang, Javaad        
Aayatollah Zaadeh Shiraazi, Rahim        
Aayatollah Zadeh Shiraazi, Marzieh 36 10/8/67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aayatollahi, (maadar)   Azar 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Aazaad Aabkenaari, Mazaaher Abkenar, 29 8/5/67 Rasht Firing Squad  Mojahedeen
Aazaad, Rahim Ghaemshah Esfand 67 Babol  Firing Squad  Mojahedeen
Aazaadegaan, Rahim Esfahan, 25 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Aazaadeh, Hasan 25 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aazaadeh, Khaanom        
Aazaadi, Homayoon   9/6/67 Gohardasht    Aghliat 
Aazaadikhaah, Rahim Houmayoonshahr 27 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Aazaadmanesh, Mohammad Rezaa Varamin 24 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Aazaadmehr, Safdar Eslamabad, 30 Mordad 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Aazar Aaz, Habeeb       Fadaayan, Majority
Aazar Gorgani, Ali 27, Tehran 22/5/67, gohardasht   Mojahedeen
Aazar Keyvaan, Anoosheh 26 Mordaad 67, Evin Hung Mojahedeen
Aazar mokhtaar Daaraab, Faars 26/8/67, Shiraaz   Mojahedeen
Aazari, Aadel        
Aazari, Daavar   Shahrivar 67, Tehran   Mojahedeen
Aazari, Daavoud   Shahrivar 67, Tehran   Mojahedeen
Aazarm, Yoosef lahijan 25  Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aazerang, Daavoud 30, zanjaan Mordaad 67, Gohardasht   Mojahedeen
Aazerang, Saeed        
Aazmoodeh Lakaami, Fakhri Rasht 32 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Aazmoodeh, Alireza Tehran 31 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Aazroosh, Kian       Fadaayan
Aazroosh, Kianoosh        
AbadyLary-Mahmoud Abadan 33 8/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Abady-Mehdy        
Abarghooi, Dr. Khalil   67   Hezbe Toudeh Iran 
Abasian-Behrooz   Mehr 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Abasianhuseini-Maryam   67 Mashad  Hung Mojahedeen
Abasishiraz-Mansoor Rezvan Shar 25 Mordad 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
AbasMirzadeh- Mohamad Reza  Karaj 30 67 Gohardast Hung Mojahedeen
Abaspour -        
Abasy-   10/8/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-   Esfaned 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Abdolmajeed Halabcheh 13/05/67 Esfehan   Mojahedeen
Abasy-Abdolreza Halabcheh 13/05/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Ali Babol 26 Azar 67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Alireza Haftgel 26 Mordad 67 Masjedsoleman Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Gholamreza Masjed Soleiman 15-05-67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Hafez    Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abasy-Hosain (Bahman) Hshtpar Tavalesh 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Abasy-Maghsood Masal 30 67 Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Mahmood 28 12/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abasy-Mansoor Hashtpar 28 09/05/67 Rasht   Mojahedeen
Abasy-Mehrdad Abadan 30 10/05/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Abasy-Mohamadjavad Tehran 26  Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abasy-Mohamadreza Tehran 29 12/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abasy-Syrous    67 Avin Hung Mojahedeen
Abaszadeh- Bhieh  25 67 Chaloose Firing Squad Mojahedeen
Abaszadeh-Majid  Gazvin Bahman 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
AbaszadehSuremy- Majid  Soumeh sara 31  Mordad 67 Rasht Hung Mojahedeen
Abdaam, Mortezaa        
Abdi Shiraz  67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Abdi Shiraz 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abdi- Mohamadesmael 22 Azar 67 Babol  Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Cyrus        
Abdi-Esfandiar 29 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Furozan        
Abdi-Furuzandeh        
Abdi-Ghanbar 25 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Gholamreza        
Abdi-Husein 15 Aban 67  Firing Squad Mojahedeen
Abdipeerbazaritehran- Fooroozan Tehran 31  Mordad 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Abdi-Rasool        
Abdolali-(Man) Hamedan 33 67 Hamedan Hung Mojahedeen
Abdolalinejad-Fateme   67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abdolalipoor-Fateme Fasa 29 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Abdolhosein       Fadaayan, Majority
Abdolhuseini-GholamHusein Andimeshk 18/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abdolhuseiniroozbahai-Mohsen Broujerd 27 15/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Abdollapoor-Farhad       Rahe karegar
Abdollapoor-Omar        
Abdolrazagh 31, Khnge Larestan 67, Aadel Aabaad Firing squad Mojahedeen
Abdolsatar        
Abdulikamali-Majeed 25 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Abdullahi-abulhassan Tehran 22 05/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Abdullahi-Amir Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abdullahi-Behzad       Sazeman fadaeian
Abdullahi-Javad Tabriz 37 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abdullahi-Majeed        
Abdullahi-Mirfata   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Abdullahzadehkakhaki-Mohsen 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Abdulvahab-Husein Tehran 22 05/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Abediny- Abass Kazeroun Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Abediny Abknary- Mostafa  Abknar Anzaly 27 Aban 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Abediny- Monireh  24 Sharivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Abedinzadehsehsary-Kalil  Soumeh sara  67 Firing Squad Mojahedeen
Abedy-(Women)   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Bahram Shiraz 32 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Ebrahim   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Hasan   Sharivar 67 Kazeroon Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Hasan   Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Mostafa Abkenar Anzaly 23 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Sayedabas  Kazeroun 33 Aban 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Abedy-Sayedkazem Kazeroun 29 Aban 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Abolghasem(Saeed) 27, Araak 67, Araak Firing squad Mojahedeen
Abootoraab, Asghar 23 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Abootoraab, Saeed 28 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Abraari, Shamsi        
Abtahi, Mojtabaa Esfahan 31 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Adab Aabaad, Esmat        
Adab Aavaaz, Esmat Jahrom 25 67 Adelabad    Mojahedeen
Adab Aavaaz, Fatemeh Jahrom 23 Mordad 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Adab Aavaaz, Hosein Jahrom 30 Mordad 67 Shiraz    Mojahedeen
Adab Abaad, Fatemeh        
Adae- Masoud        
Adel - Abdoulhashem    Sharivar 67  Firing Squad Mojahedeen
Adely- Abdolghsem    67 Firing Squad Mojahedeen
Adely- Jamshid  Rasht 29 Sharivar 68 Babolsar Hung Mojahedeen
Adibi, Mahmood       Sazeman Fadaeian 
Adibi, Syrus (gholaamrezaa) 40 Aban 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Afgan-Abas Amol 27 12/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Afgan-Mohamad shahrud 30 67 Firing squad Mojahedeen
Afkham- Vahab         
Afkhamy-Abass Yazd 28 67 Avin Hung Mojahedeen
Afrani- Aboulghasem    67   HezbToudeh 
Afravy-Naji  Abadan 22 Day 67 Khalkhal Hung Mojahedeen
Afrazeh-Abass lahijan 27  7/5/67 lahijan  Firing squad  Mojahedeen
Afrozeh         
Afrynejad- Zahra  Abadan 27 06/05/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Afshahr-Fazllah   Mordad 67 Hung  Mojahedeen
Afshahrpour- Ahmad         
Afshahshndy- Rasoul  Aroumyeh 27  Mordad 67 Aroumyeh Firing squad  Mojahedeen
Afshar- (man)    Azar 67 Gohardasht  Firing squad  Mojahedeen
Afshar- (man)  Esfahan 67 Esfahan  Firing squad  Mojahedeen
Afsharlue  Ahmad  Roudsar 31 Mehr 67 Avin Firing squad  Mojahedeen
Afshar-Parviz   5/8/67 Tehran  Firing squad  Mojahedeen
Afshary - Mahin  28 67 Malayer  Firing squad  Mojahedeen
Afshary- Hamid  Babol 21 Day 67 Babol  Firing squad  Mojahedeen
Afshary- Mohamad  Babol 27  Mehr 67 Babol  Hung  Mojahedeen
Afshon- zinlabedeen  Glpayegan 26 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Afshon-Alireza  25 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Afzaly- Esmaeel  Amol 28 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Afzaly- Hamid         
Afzaly- Mohamad reza  Amol 28 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Afzalypour - Ali  Gonabad 32 17/6/67 Vakilabad Firing squad  Mojahedeen
Aghely- Rahim  Rasht 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aghily-Hamid   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Aghily-Nahid        
Aghvamy-Maliheh Shahrud 26 Day 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Aghvamy-Mehdy   Azar 67 Tehran Hung  Mojahedeen
Aghvamypanah- Mohamad Reza  Tehran 23 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Ahadi, (A man) Andimesh 20 67 Dezful  Firing Squad  Mojahedeen
Ahadi, Aboobakr        
Ahmad   Aazar 67,Evin Firing squad Mojahedeen
Ahmad Nejaad, farshid   Shahrivar 67  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmad Nejaad, Mohammad        
Ahmad Zaadeh, Aasieh Tehran 27 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ahmad Zaadeh, Mohammad Reza Abkenar, 25 Mordad 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmad Zadeh, Esmail 33 67 Bousher  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmad(Org. name
 Farhad)
      Rahe Karegar
Ahmadi Aaraam, Jamil        
Ahmadi Aloon Aabaadi, Ashraf Alsaadaat Tehran 47 9/5/67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ahmadi Ghotbi, Nasir 24 67 Mashad  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi Vand, Maghsood Tabriz 39 Shahrivar 67 Tabriz  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, (A man)   Azar 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Abdollah Bousher 30 67 Bousher  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ahmad Shiraz 24 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ahmad Garmsar 27 Day 67 Garmsar  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ali   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Ali Mashad 22 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Asghar   67 Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Ashraf        
Ahmadi, Farahnaaz Abadan 20 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Fariba Abadan 22 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Hamid Mashad 23 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Hamid 31 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Hasan Tehran 24 Esfand 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Hooshang Asadabad 31 Aban 67 Hamedan  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Jalil        
Ahmadi, Mansoor Abadan 26 Sharivar 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Mehdi Tehran 25 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Mirzaa        
Ahmadi, Mohammad Abadan 32 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Mohammad Tehran 24 8/5/67 Mashad  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Mohammad Reza Garmsar 25 Aban 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Morteza   67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadi, Naader   13/5/67 Esfahan  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, Naaser Tehran 36 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ahmadi, raouf        
Ahmadi, Sohraab        
Ahmadiaan, Mahin        
Ahmadiaan, Mahmood Tehran 40 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
AhmadiaanMoghaddas, Ahmad Ahvaz-28  Mehr 67 Ahvaz  Firing Squad  Mojahedeen
Ahmadian, Faraamarz Babol 32 Mordad 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Ahmadieh Akhavaan, Jalaleddin Tabriz 27 15/5/67 Gohardasht  Firing Squad  Mojahedeen
Ahsani, Daavood Tehran 26 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
ajmandy- Akbar  Astara 35 Day 67 Rasht  Hung  Mojahedeen
Akbarian-Abdolsaheb  Behbahan 27 67 Behbahan  Firing squad  Mojahedeen
Akbariany-Hamid  Tehran 35  Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Akbarmofarah-Roghieh        
Akbarnezad-Hourieh 23 Mordad 67 Tabriz  Firing squad  Mojahedeen
Akbary kordestany-kasra kermanshah     Hazbtoudeh
Akbary- lila         
Akbary Momfared-Abdolreza  Tehran 23 15/5/67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Akbary monfared-Roghieh  Tehran 30 Mordad67 Avin  Hung  Mojahedeen
Akbary Namdar-Golamreza  Tabriz 29 sharivar 67 Hung  Mojahedeen
Akbary-Ebrahim Aromieh 25 Mordad 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Akbary-fizollah Bandargaz 31 Azar 67 Gorgan  Firing squad  Mojahedeen
Akbary-Golamreza         
Akbary-Hasan langaroud 25  67 gilan Firing squad  Mojahedeen
Akbary-Mahmud        
Akbary-Roghieh        
Akbarysefat-Ebrahim lahijan 30 Azar67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Akbary-Siavash        
Akbarzadeh-MohamadAli        
Akbarzadehshokuhi-siavash       Sazeman Fadaeian 
Akbarzadehyousefy-Mohamad hasein Tabriz 60 1/6/1967 Tabriz Hung Mojahedeen
Akhavaan Eghdaam Langroodi, Naaser   67   Hezbe Toudeh Iran 
Akhavaan Eghdaam, Naser Langroud  67   Fadaeian Khalgh 
Akhavaan, Ali   67    
Akhavaan, Jalaal   Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Akhavaan, Naaser (Hasan)   67   Sazeman Etehad 
Akhgar, Masood        
Akhlaghi, Asghar        
Akhlaghi, Sarhang Mohammad   67 Bousher  Firing Squad  Mojahedeen
Akhlaghi, Seyed Mohammad 30 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Akhtari, Alireza Asadabad 30 67 Hamedan  Firing Squad  Mojahedeen
Akramy- Behrooz   sharivar 67    
Akramy- shahram   sharivar 67    
AkramyFarsi-(Man) shahr ray 22 Day 67 Tehran  Firing squad  Mojahedeen
Aky- Hamid    67 Masjedsoliman  Firing squad  Mojahedeen
Alaee- Mansour         
Alaeekhasto - Masoud  Tehran 25 8/6/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Alaeldiny- Masoud    Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alam- Ahmad    Mordad 67 Adelabad Hung Mojahedeen
Alameh araghy- Homayoun    Esfand 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Alameh haery- Fazilat  Shahroud 29 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Alavany-    67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alavy-Mehrdad Lahijan 24 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alavy-Sayedreza  Dehkohneh 26 Azar 67 Bushe Firing Squad Mojahedeen
Alavytafreshy- Afshin  Mashad 23 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ali 30, Tehran 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Ali Mashad Mordaad 67, Mashad Hung Mojahedeen
Ali baik (baik ali) - Aliakbar  25 15/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Ali- Changiz Ardabil 26 Mordad 67 Ardebil Firing Squad Mojahedeen
Ali zaghy- Zia  Najaf 33 20/8/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aliakbarian kahani- Majid  Ghochan 28 Mordad 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Alian- Heshmatollah   67    
Alidoust- Ghanbar Lahijan 27 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alidoust- Masoud       Raheh Karegar
Alidoust- Reza  19 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Alijany- Asghar   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Alikhany-Akbar        
Alipour - Hamid  Astanehashrafieh Day 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Hasan Abadan Mehr 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Hosain Abadan Mehr 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Alipour - Parviz        
Alipour - Reza  Astanehashrafieh 17 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alirezaeian-Mohamad reza  Shahreray 20/9/67 Avin Hung Mojahedeen
Alizadeh- Mahmoud    Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Mahmoud    67   Etehadehfadeian
Alizadeh- Mehdy(Bijan)  Kantehran 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Alizadeh- Mohamad    67 Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Mohamad taghy Kochesfehan 21 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Alizadeh- Shaban ali  Babol 30 Aban 67 Babol Hung Mojahedeen
Alizadehazamy-Mohamad         
Alizadehzahed sefat- Ghasem  Oromieh 28 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Allahi- Mahmud         
Allahyary-Alireza Karaj 24 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Allahyary-Majid Abadan 24 Day 67 Ahvaz  Firing squad  Mojahedeen
Allahyary-sartip    67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Almasian-Nasser   Sharivar 67 Avin   Paikar dar rahe Azady
Almasian-Parviz       Hezbetoudeh
Almasian-siamak   Sharivar 67 Gohardasht  Firing squad   
Almaspour        Hezbetoudeh
Almasy-Hamzeh       Sazeman Fadaeian 
Alvaky-Ghasem Tehran 29 21/9/67 Avin  Hung  Mojahedeen
Alvary-Reza 31 14/12/67 Firing squad  Mojahedeen
Amamy-   67 Masjedsoliman  Firing squad Mojahedeen
Amamy-Hedayatollah Abhar 35 Mordad 67 Zanjan Firing squad Mojahedeen
Amamy-Mehrdad   Aban 67 Teheran Firing squad Mojahedeen
Amamy-Nasrolah Abhar 28 Day 67  Zanjan Firing squad Mojahedeen
Amany-Saeed        
Amerian- Ozra    67 Andimeshk Firing Squad Mojahedeen
Aminian-Alireza 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aminian-Jamshid   Mordar 67 TehrN Hung Mojahedeen
Amini-Ayoub Sepedan 26 Mordad 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Aminifar-Baratali Meskinabad 67 Ahvaz Firing squad Mojahedeen
Amini-Kamran   Sharivar 67 Firing squad Mojahedeen
Aminikhah-Mashallah   Azar 67 Bousher Firing squad Mojahedeen
Aminikhah-Saidmehdi 21 67 Firing squad Mojahedeen
Amini-Khosro Paveh 36 Mordad 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amini-Masood Saghezkliaye 25 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amini-Masoumeh Sagez 25 Aban 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amini-Mehdi        
Amini-Mohamadreza Hamedan 37 67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Amininia-Jamshid Tehran 28 5/5/67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amini-Reza Saghezkliaye 28 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amin-Masoud Astaneh Ashrafieh 16 Azar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Aminoltohid-Shams        
Aminoltolaya-Saidshams Tehran 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aminpour-Gamshid Karaj 28 Mordar 67 Avin Hung Mojahedeen
Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 18 Azar 67 Hung Mojahedeen
Amin-Reza Astaneh Ashrafieh 19 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Amir 23 Mordaad 67, Evin Hung Mojahedeen
Amirakram-Esmail Teheran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Amirbahrami-Mohamad 23 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amiri(Amini)-Mohsen Shahzand Arak32 Sharivar 67 Arak Firing squad Mojahedeen
Amiri-(Man) Fahlian hasani 67 Firing squad Mojahedeen
Amiri-(Man)   Sharivar 67 Mashad Firing squad Mojahedeen
Amiri-Alireza   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Amirian-Qiumars Saghez 20 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amiri-Gahanbadhsh Kermanshah 15/9/67Gohardasht Hung Mojahedeen
Amiri-Hamidreza   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amiri-Masumeh        
Amiri-Morteza kermanshah 26 Mordad 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Amiri-Parvin Gandooleh 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amjadi Toosy-Khosro Abadan 29 Mordad 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Amjadi-Abdolnaser Karaj 29 9/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amjadi-Khosro        
Amjad-Majid   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Amri-Hamid Arak 29 Mordad 67 Vakilabad Firing squad Mojahedeen
Amshasband-Mehdi Ghom 29 Mordad 67 Ghom Hung Mojahedeen
Anesi-Sadigheh Tehran 24 Sharivar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Anoushehbarikabi-Saidmohamad Andimeshk 29 14/5/67 Dezfoul Firing squad Mojahedeen
Ansari Azarbygan Mordad 67 Gom Hung Mojahedeen
Ansari-Ahmad       Sazeman Fadaeian 
Ansari-Jaber 28 7/5/1967 Hung Mojahedeen
Ansari-Khalil        
Ansari-Masood Lorestan  67   Fadayan khalg
Ansari-Mohsen   67 Firing squad Mojahedeen
Anvarpour-Hasan        
Anzelian-Naser        
Arab- Ali Homayounshar  13/5/67 Esfehan  Firing Squad Mojahedeen
Arab- Majid Zahedan 21 Mordad 67 Zahedan  Firing Squad Mojahedeen
Arab- Mohamad Ahvaz 25 13/5/67 Esfehan  Firing Squad Mojahedeen
Arab- Mohamadreza Zahedan 22 20/5/67 Zahedan  Firing Squad Mojahedeen
Arabi- Bahman Garmsar 24 Day 67 Garmsar  Firing Squad Mojahedeen
Arabian- Mohamadali Sadeh Esfehan21 13/5/67 Esfehan  Firing Squad Mojahedeen
Arabikhader- Mehdi Kahder shandiz 26 67 Vakilabad Hung  Mojahedeen
Arabmojahed- Ali 22 Satel  15/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Arabtaheri- Aliasghar Gorgan 25 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Arabvazeri- Alireza 30 Shahrivar 67 Semnan  Hung  Mojahedeen
Araghi- Parviz        
Araghifarahani-majid Arak 27 Shahrivar 67 Arak  Firing Squad Mojahedeen
Arbaab Ali Tehraani, Ghaasem Tehran 27  Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Arbaab Zaadeh, Ali 29 67 Vakilabad  Firing Squad  Mojahedeen
Arbaabi, Hosein Ghom 28 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Arbaabi, Reza 40 67 Ghom  Firing Squad  Mojahedeen
Ardabily - mehrdad Tehran- 35 9/7/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Ardekani- jafar Gorgan 30 7/5/67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Ardekani moghadam- Mohamad Tehran -26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ardely- Reza        
Ardeshiry-Man   Aban 67 Kazeroon Firing squad  Mojahedeen
Ardeshiry-Man   Aban 67 Kazeroon Firing squad  Mojahedeen
Ardeshirzadeh- Bahram   67 Firing squad  Mojahedeen
Ardestany - Ardeshir         
Ardestany - Hamid    Tir 67 Gohardasht    Mojahedeen
Ardestany- Hamidreza  Tehran -35 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Aref-Abdollah         
Arefi-Momen        
Arjmand   10/8/1967 Adel Abad   Mojahedeen
Arjmand - man   Mehre 67 ghazveen  Firing squad  Mojahedeen
Arougyzaree-Gaber Astara 32 Aban 67 Rasht Firing squad  Mojahedeen
Arshady-Arash        
Arshady-Atash       Hezbetoudeh
Arshady-Esmaeel        
Arshady-Javad zanjan 31 67 Zanjan Hung Mojahedeen
Arshady-Mahnaz       Hezbetoudeh
Arzanghy- Houshang  Tehran-47 22/5/1367Avin  Hung Mojahedeen
Asad Booshehr 67, Booshehr Firing squad Mojahedeen
Asad- Abdolreza shiraz-33 67 Firing squad  Mojahedeen
Asadolahi- Rahim   Bahman 62   Aksariat 
Asadolahi- Reza Tehran 35 67 Gonbad  Firing squad  Mojahedeen
Asadpour-Jalal  Mashad-30 Aban 67 Mashad Firing squad  Mojahedeen
Asady- Efhat  Ghom 28 Azar 67 Tehran Firing squad  Mojahedeen
Asady Gabary-Mahmoud  Ahvaz-34  Mordad 67 Ahvaz Firing squad  Mojahedeen
Asady- Hogat  Lahijan 27 7/5/67 Rasht  Hung  Mojahedeen
Asady- Jamshid  Brojerd 27 Mordad 67 Avin Hung  Mojahedeen
Asady- Nader  Masjed Soleiman-30 13/5/67 Eshfahan Firing squad  Mojahedeen
Asady-Alireza Masjed Soleiman-27 13/5/67 Eshfahan Firing squad  Mojahedeen
Asady-Jalal  Mashad-18 Mordad 67 Mashad Firing squad  Mojahedeen
Asady-Khosro       Hezbetoudeh
Asfarayeni- shahriar  Bojnoord 26  Vakil Abad  Hung  Mojahedeen
Asghar Tinayee         
Asgharabady-Manucher        Hezbetoudeh 
Asghari- (Mother)   Shahrivar 67 Karaj  Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Alireza Tehran 29 Aban 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Asghari- Mansure       Sazeman fadaeian
Asghari- Mansure Azna agigoudarz 31 13/5/67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Mohamad  Esfahan 22 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Mohamad reza 25 Mehr 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Asghari- Sayedmohamadhasan Mazandaran 27 22/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Asghari- Shala(Zahra)  26 6/6/67 Avin  Hung  Mojahedeen
Asghari- Sirus Masjed Soleiman Mordad 67 Esfehan     
Asgharian-Nader  Babol 30 Mordad 67 Firing squad Mojahedeen
Asgharihatamabady-Ahmad Tehran 28 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Asgharipour- (Man) Kordkouy Shahrivar 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Asgharizadeh- Mahmoud    Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Asgharkhani- Majid   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Asgharkhani- Moshtava Tehran 25 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Asgharnezad-Esmaeel 34 Sharivar 67 Langarud Firing squad Mojahedeen
Asgharshahi- Zahara Tehran 24 26/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Asgharypour   Sharivar 67 gorgan Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh- Ali  Tehran  67 Firing squad  Mojahedeen
Asgharzadeh- Farid Tehran 25 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Asgharzadeh-Mahmud Anzaly 28 8/5/67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Asgharzadeh-Vahid    Sharivar 67 Tehran  Firing squad Mojahedeen
Ashkurylangroudy        
Ashraf zadegan-sayed hasan Roudsar 23 Sharivar 67 Rasht  Firing squad  Mojahedeen
Ashrafy- Ali  Tabriz 30 Mordad 67 Tabriz Firing squad  Mojahedeen
Ashrafy- Mohamad  Sharud 23 Day 67 Tehran  Firing squad  Mojahedeen
Ashtary-Aziz Behbahan Esfand 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Ashtary-Mehrdad Tehran 28  15/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Ashury- Bahram  Noushar  Sharivar 67 Noshar Firing Squad Mojahedeen
Aslani- Majid Mianeh 28 67 Mianeh Firing squad  Mojahedeen
Asnaa Ashari, (A man)   Shahrivar 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Ataabaki, Mostafa 26 Shahrivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ataee-    67    
Ataee-    67    
Ataee- Ahad khoram dareh 30 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Hasan 25 67 Shiraz  Hung  Mojahedeen
Ataee- Hosain   Sharivar 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Mehdy Tehran 26  Sharivar 67 Avin   Hung  Mojahedeen
Ataee- Mohamad   Aban 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Ataee- Nasser       Sazeman Fadaeian
Ataee- Sarhang aboulghsem         
AtaeeTehrani- Sayed Kambiz Tehran 22 Day 67 Avin  Hung Mojahedeen
Ataran- Mohsen  28 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Atardy-Mohamad  Gouchan 31 28/7/67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Atariannjad- Saeed    25/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Atary- Ali  Sangarshagaji 25 Mordad 67 Firing Squad Mojahedeen
Atarzadeh- Behrooz  Mashad 21 Aban 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Atarzadeh- Mohsem    Mordad 67 Mashad Hung  Mojahedeen
Atarzadeh(Atary)- Azam (Sharbanou)  Broujerd 27 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Atefy - Mehrdad         
Atighechi- Kamal Zanjan 31 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Atraak, Ali Tehran 20 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Atraak, Farookhzaad Esfahan 21 1/6/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Atrak Farhad  Esfahan 31  12/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Aubi-Hamid        
Ayatollah Zadeh Shiraazi, Raazieh        
Ayyoob 25, Bonaab 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Azamy- Houshang Golpayegan 29 Mehr 67 Tehran Firing squad  Mojahedeen
Azamy- Houshang   Aban 67 Tabriz Firing squad  Mojahedeen
Azdar Afshar- Ali Asghar Mashad-30 Mordad 67 Tehran Firing squad  Mojahedeen
Azdar Afshar-Akbar Abadan Mehr 67 Ahvaz  Firing squad Mojahedeen
Azimy-Ali    67 Mashad  Hung Mojahedeen
Azimy-Bebe hamdam  Mashad 35  Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Azimy-Hojat  Hersin Kermanshah 30 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Azimy-Jamshid Tehran31 Azar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Azimy-Qmars  Rezvan Shar 25 Mordad 67 Rasht  Hung Mojahedeen
Azimzadehtork-Jamshid        
Azimzadehtork-Mehdy Tehran30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
AzizadehMaleki- Shapoor Tabriz 31 2/8/67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Azizi- (Man) 30 67 Eslamshar  Hung  Mojahedeen
Azizi- Ali   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Azizi- Ashraft (Maryam) Tehran 24 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Azizi- Davar Ardebil 28 Mordad 67 Ardebil  Firing Squad Mojahedeen
Azizi- Davood   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Azizi- Hadi Tehran 27 12/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Azizi- Mohamadsadegh Mianeh 27 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Azizi- Sohbat 60 67 Eslamabad  Hung  Mojahedeen
Azizian- Mohamadali Tehran 22 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Azizifardkhales- Zahrah Zargan Fars 30 Azar 67 Adelabad  Firing Squad Mojahedeen
Azizollaah 32, Sari 67 Gohardasht Firing squad Mojahedeen
Azizsales- Khalil   67 Firing Squad Mojahedeen
Azkia-Mina (Gamar) 22  67 Tehran  Hung Mojahedeen
Azly-Reza 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Babaali-Jamshid       Hezb Toudeh Iran
Babae-Ali 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Babae-alireza kerman 12 Shahrivar 67 kerman Firing squad Mojahedeen
Babae-Beheshteh Rash 25 Aban 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Babae-Taimour       Hezb Toudeh Iran
Babakhani-Houshang        
Babakhani-Morteza       Hezb Toudeh Iran
Babakhani-Rouzbeh        
Babanegad-Satar       Hezb Toudeh Iran
Babaoghloo-Asghar        
Babasahaf-Biuk Tehran 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Babatorkaloo-Satar       Hezb Toudeh Iran
Babatorkanoo-        
Babry- Farzan  Abkenar 28 8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Babry- Farzaneh         
Babry-Abry    Sharivar 67 Anzaly  Firing Squad Mojahedeen
Babry-Hasan Bandar Anzali Mordad 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Babry-Iraj  Abkenar 34 8/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Babry-Masoud  Abkenar 29 8/5/67Rasht    Arman
Babry-Masoud  Bandar Anzali 24 Mordad 67 Rasht  Firing squad  Mojahedeen
Babry-Saeed  Abkenar 34 8/5/67 Rasht   Arman
Babry-Saeed  Bandar Anzali 27  Aban 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Badanara- Habibollah   67 Firing Squad Mojahedeen
Badavi- Nasser        
Badfar-Bahram        
Badiee        
Badri   5/8/67, Salmaas Firing squad Mojahedeen
Badri- Yaghoob        
Badrigharehghashlaghi- Nasser Salmas 26 Mehr 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Badri-Nasser        
Baee-Nemat  Duroud  Aban 67 Duroud  Frining Squad  Mojahedeen
Bafer Abady- khanom         
Bafer Abady- Yahya        
Bafhy - Mohamad         
Bafian tousy- Mohsen   Azar 67 Mashahad  Firing squad Mojahedeen
Bagaee- Doctor Faribourz         
Bagbandrany-Farahmand  Tehran  Mordad 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Bagbany- Yahya Brojen 24 13/5/67 Eshfahan Firing squad Mojahedeen
Baghery- Abdoulazim         
Baghery- Ali  Anzaly 29 8/5/67 Rasht   Mojahedeen
Baghery Fard - Bagher  deh kohneh  Mehr 67 lahijan  Firing Squad Mojahedeen
Baghery ghziani - Ali  Bandar Anzali 28 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Baghery- Golamhosaein  Brajan 30 67 Bandarabas  Hung  Mojahedeen
Baghery- Javad  28 Aban 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Baghery- Masoud    67 Firing Squad Mojahedeen
Baghery- MohamadHosain  Esfahan 23 67 Gezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Baghery- Parvin  Ahvaz 19  Azar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Baghery- syrous    Aban 67  Firing Squad Mojahedeen
Baghery tahany- Reza  Tehran  67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Baghery tava - nezhat    Mehr 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Baghery- zeynab  Ahvaz 30 Sharivar 67 Ahvaz  Firing Squad Mojahedeen
Baghery-Abdoulali         
Baghery-Amel  khalkhal 23 1/7/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Baghery-Amir        Hezb Toudeh Iran
Baghery-Amirhoushang         
Baghery-Javad  songor 27 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Baghery-Mehrdad  Ahvas 23 Azar 67 Ahvaz  Firing Squad Mojahedeen
Baghery-Mohamad ali  27 67 shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Bagherzadeh-Aboutorab       Hezb Toudeh Iran
Bagherzadeh-Bahman       Sazeman Fadaeian 
Baghy- Mohamad  khoram Abad 35 8/5.67 Khoram Abad  Firing squad Mojahedeen
Bagour-Arash Tehran 25 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Bahador-Akram  35 Mordad 67 Avin Hung  Mojahedeen
Bahadorigashgaee kashkuli-Ebrahim  Shiras 32 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Bahadorigashgaee- Morad  Shiras 26 Mordad 67 Shiraz Firing Squad  Mojahedeen
Bahadori-Mahboubeh Abadan Mordad 67 Esfahan Firing Squad  Mojahedeen
Bahador-Sohila        
Bahaee         
Bahaneshin- Mahmud         
Bahary- Alireza         
Bahman   Mehr 67, Karaj Firing squad Mojahedeen
Bahmani Hamid Astaneh ashrafieh 22 Aban 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Bahmani-Ahmad          
BahmaniAmini-Mohamad Abadan 26 Aban 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Bahr kazemy-Nosrat  Lahijan 25  Mordad 67 Rasht  Hung  Mojahedeen
Bahrainy- akram Esfahan 26 67 Esfahan Firing Squad  Mojahedeen
Bahrainy- Esmail       Hezb Toudeh Iran
Bahramian (Bahramy) -Valy  Malekan Tabriz  18/6/67 Tabriz  Hung  Mojahedeen
Bahramy - Mohamad Hosain    Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Bahramy- Freydoun  zanjan 29 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Bahramy hidgy-Daroush  Tehran 24 Sharivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Bahramy- Zahra    Aban 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Bahramy-(man)   Sharivar 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
BahramyEyvanaky- Ferydoun  28 Aban 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Bahramyfarid- Mohsen  Tehran 35 9/6/67  Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Bahramy-Kuroush  Kermanshah 24 Sharivar 67 Gohardasht  Firing Squad  Mojahedeen
Bahremand - Jafar  26 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Bahrengy - Abdollah  Tehran  15/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Bahry- Hosain  27 9/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Bajian-Ahmad Abadan 67 Arak Firing squad Mojahedeen
Bakali-Ali  28 18/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Bakhshahi-Mahmud   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Bakhshandeh- Davood Amul 29 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakhshandeh- Hamid Tehran 25 Mordad 67 Ghohardash Hung Mojahedeen
BakhshehJahan- Hosain Tehran 39 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakhshi- Abdulrahman Hashtpar 25 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Bakhshi- Bakhshali Khalkhal  Mordad 67 Rasht Firing Squad  Mojahedeen
Bakhshi- Esmail        
Bakhshi- Hosain Tehran 35 Shahrivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Bakhshiavi- Jalil 28 Aban 67 Desful Firing Squad Mojahedeen
Bakhshinazar- Majid Hamedan 36 Shahrivar 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Bakhshitari- Hamidreza Tehran 28 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Bakhshizadeh- (Man) 26   Mehr 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Bakhtabadi        
Bakhtiar- Mehrab   67 Desful Firing Squad Mojahedeen
Bakhtiari        
Bakhtiari- Abdulah   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakhtiari- Nasrollah   Mordad 67 Ilam Hung Mojahedeen
Bakhtiari- Nasrollah Ezeh 67 Ilam Firing Squad Mojahedeen
Bakhtiari- Osman   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Bakshahi-Mahmud   Azar 67 Kerman   Mojahedeen
Bakshahi-Nasrollah Gholpayegan 25 12/8/67 Avin Hung Mojahedeen
Balady-Rauf        Hezb Toudeh Iran
Balaee- taher  Hashtpar tavalesh 31  Aban 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Bamaniry - Abdoulsatar  Abadan 25  13/5/67 Eshfahan Firing Squad Mojahedeen
Banaee- Abdolhosain  31 Aban 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Band shahi-Asadollah         
Bandar-Hamid  Tehran 25 Aban 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Bandehkoda-Farhad  Esfahan 25 13/5/67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Bandy-(man)   Aban 67 semnan  Firing Squad  Mojahedeen
Banky-Taghy         
Bany changhlu- Ahmad  Orumieh 24 12/8/67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Banyamerian-Afshin  Songor 21 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Banyamerian-Afshin  Songor 22 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Banyamerian-Reza Songor koliaee 31 Sharivar 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Banyardalan- Aliasgar   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Banyhashemy-Asadollah Semnan 25 8/5/67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Banymorovaty-Mohamad    67 Elam  Firing Squad  Mojahedeen
Baradaran- Ehsan Kashan 27 Shahrivar 67 Kashan Firing Squad Mojahedeen
Baradaranghooran- Mohammadhadi Kermanshah 26 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Baradaranmoghadam- Aliasghar Ghochan 26 Azar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Barahouee -Habibollah  Zahedan  67 Sistan Bluchestan Firing Squad  Mojahedeen
Barandak-Habibollah    67 Tehran Firing Squad  Mojahedeen
Barani-Hosain Ganaveh 20 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Barati- Fariborz        
Baratibagherabadi- Mojtabah Mahshad 24 25/5/67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Baravardeh-Hasan  Busher 26 Mordad 67 Firing Squad  Mojahedeen
Barazandeh- Masumeh Ghachsaran 20 Shahrivar 67 Gachsaran Hung Mojahedeen
Barfak-Darioush Bosher 26 67 Bosher  Firing Squad  Mojahedeen
Barssabadyfrahani-Morteza  Arak 26 Azar 67 Arak  Firing Squad  Mojahedeen
Barssegar    Shahrivar 67 Adelabad Firing Squad  Mojahedeen
Barssegar-Nasser  Foman 27 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Bashiry- Bakhshali  Kalkal 27 68 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Bastaki- Gasemali  29 Mehr 67 Arak  Firing Squad  Mojahedeen
Bastanaky- Gasem         
Bastareh-Ali         
Basteghy-Gasem         
Bateny - Mahmud shalman langaroud 29 Azar 67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Bavar -Ali  Lahijan 25  Sharivar 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Bavar- kalal         
Bavar nayer -Salah         
Bayat-Jafar   67 Avin    Etehadieh commonist
Bazargan        
Bazargan-Bijan        
Bazargani-(Wouman)   Mehr 67 Kermanshah Firing squad Mojahedeen
Bazazhagighi talab- taher  29 Shahrivar 67 Zanjan  Firing Squad  Mojahedeen
Bazgouneh-Hosain Lahigan 15 67 Lahigan Firing squad Mojahedeen
Bazyarpour-Abas Borazjan 47 Aban 67 Borazjan  Firing squad Mojahedeen
Bazyarpour-Mohamad Borazjan  Aban 67 Borazjan  Firing squad Mojahedeen
Bedari- bahram         
Beegam- Amir mehran  Tehran 25  29/5/67  Hung  Mojahedeen
Beehamta tousy- Mohamad  Mashad 30 Aban 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Behboudy        
Behboudy-AliAkbar(Syrous)  Rasht 28 9/5/67 Rasht Hung  Mojahedeen
Behkish- Ali  Sharivar 67    Firing Squad   
Behkish -Mahmud        Sazeman Fadaeian 
Behnaam 27 Esfand 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Behnaam   Abaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Behnamzadeh-Behrooz Tehran 29 12/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Behnia - Yagub    Sharivar 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Behshtytabar- Hourieh  Esfahan  Mordad 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Behtash -Ahmad        Sazeman Fadaeian 
Behtash -Bahram       Sazeman Fadaeian 
Behzad- Mostafa  22 Mehr 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Behzadpour-Akbar       Sazeman Fadaeian 
Behzady(man)  15 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Behzady-Hasan  Hshtpar 28 9/5/67 Rasht Firing Squad  Mojahedeen
Behzadykzad - Mostafa  Dezful 23 11/7/67 Dezful  Firing Squad  Mojahedeen
Behzady-Manucher        Hezb Toudeh Iran
Behzady-Nematollah   Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Behzady-Siamak        Hezb Toudeh Iran
Berari- Rasul zanjan 30 Mordad 67 Mashad Firing Squad Mojahedeen
Berari- Zahra (Shamsi) zanjan 30 Aban 67 Vakilabad Firing Squad Mojahedeen
Biabanaky- Behnam  Garmsar 23 Sharivar 67 Semnan  Firing Squad  Mojahedeen
Biabangard Mehraban-Habib  Zahedan 24  Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Bidbakhty- Hasan  Semnan 30 67 Frining Squad  Mojahedeen
Bidbakhty- Hosain  Tehran 28 Azar 67 Avin  Frining Squad  Mojahedeen
Bidgoly-Mohsen      Frining Squad  Hezb Toudeh Iran
Bigdaly- Mohamad ali  Eizeh   67 Fadayan khalg
Bigdaly-Esmaeel  20 67 Avin    Mojahedeen
Bigdaly-Mohamad hasain        
Bigdelue -Nakoda Mohsen         
Bigdelue-Hosain  Hokem 7 67 Frining Squad  Etehad Fadaeian
Bighy - Sadegh    67 Frining Squad  Mojahedeen
Biglary         
Biglary-Esmaeel  Babol 27  Aban 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Biglary-Mehrdad  Lahijan 25  Aban 67 Lahigan Frining Squad  Mojahedeen
Bigy-Hady  Deligan 31  Mordad 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Bijan   Shahrivar 67,
Gohardasht
  Paykaar
Bijan- Doctor         
Bijan Zahra         
Bijany-Akbar  Gasreshirin 25 Sharivar 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Bijanyar-Zahra  28 20/11/67 Gohardasht  Frining Squad  Mojahedeen
Bijany-Shapour        Hezb Toudeh Iran
Bijanzadeh-Mohamad    67 Shiraz  Hung  Mojahedeen
Bikmohamadhazarvareh-Mohamadreza Hzarvareh Arak 32 8/5/67 Avin  Hung  Mojahedeen
Bikmohamady- Ahmadreza         
Bikmohamadyhazaveh- Ahmadreza  5/6/1967      
Bikmohamady-Mohamadreza         
Bilghoush - Ebrahim  Roudsar  Mordad 67    Hezb Toudeh Iran
Binaee masulehee - sarhang Kalil    Sharivar 67   Hezb Toudeh Iran
Binaee masulehee - sarhang Kalil    Sharivar 67    Aghaliat 
Biranvand - Sadegh  Andimeshk 25  67 Dezful  Frining Squad  Mojahedeen
Birny-Akbar        
Bitrafan- Mehdi  Ghom 23  25/10/67 Ghom  Frining Squad  Mojahedeen
Boeeny-Abdolreza (Kambiz) Tehran 26 Mordad 26 Tehran Hung  Mojahedeen
Boeeny-Alireza (Kamran) Tehran 25 Mordad 67 Tehran Hung  Mojahedeen
Boeeny-Kia     Firing Squad  Mojahedeen
Boeeny-Kimy    67 Firing Squad  Mojahedeen
Boeeny-Kumars 22 Aban 67 Tehran Firing Squad  Mojahedeen
Bolbolian- Roshan  Tehran 28 25/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Bonavy- Ahmad         
Bonavy- Masoud  27 67 Shiraz  Hung  Mojahedeen
Borbar- Mehrdad  Fasa 25 Azar 67 Adelabad Firing Squad  Mojahedeen
Borhan        
Borhan        
Borhany-sayed ahmad  Gazvin 27 Aban 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Borhany-sayedmohamad hosain  Gazvin 25 Mordad 67 Tehran Firing Squad  Mojahedeen
Boudaghy-Nosratollah  27 Aban 67 Hamadan  Firing Squad  Mojahedeen
Boumian -Behrooz         
Bourbour-Kalil Garmsar25 Azar 67 Semnan Firing Squad  Mojahedeen
Boushery-Ali   25/9/67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Bouzy-Manucher 28 18/5/67 Firing Squad  Mojahedeen
Bozorganfard(bozorgian)-Golamreza  Tehran 30 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Bozorgbashar- Manoucher(aliakbar) Tehran 33  21/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Bredarian- bahram  Tehran 29  sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Brenjian - Masoud    67 Firing Squad  Mojahedeen
Chahardacherik- Golamshah Gachsaran 22 Sharivar 67 Gachsaran Firning Squad Mojahedeen
Chaharmahali- Toraj 30 67 Shiraz  Hung Mojahedeen
Chaharroostah-  Shiraz  28/12/67 Shiraz  Firning Squad Mojahedeen
Chaky- Shaban  32 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Chamani- Behzad (Ali)  Rasht 27 Mehr 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Chamansara-    Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Changizi- Fariba Shiraz 29 Day 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Charouseh-Masoud  Abadan 28  67 Ahvaz  Firing Squad  Mojahedeen
Chavoshi -Ebrahim        Hezb Toudeh Iran
Chehreazad- Aboulfarzle   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Chehri- Zabiallah Hersin 26 Sharivar 67 Gorhardasht Firing Squad Mojahedeen
Chenari- Amir   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Cheraghi - Rahman kochsfahan 32 18/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Cheraghi -Karim    67 Firing Squad  Mojahedeen
Cheraghi- Mohamadreza Khoramabad 28 67 Firing Squad Mojahedeen
Chergazi-         
Chertabi- Samad   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Choobdar- Ebrahim Ardabil 28 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Choobian- khoorosh Tehran  Azar 67 Avin Firning Squad Mojahedeen
Cofee-Reza   4/6/67 Yazd  Firing Squad  Mojahedeen
Dabery- Alireza        
Dadgar- Amir Kerman 30 Sharivar 67 Avin Exploded in Jail Mojahedeen
Dadgar- Farzad       Hezb Toudeh Iran
Dadgar- Majid   28/7/67  Firing Squad Mojahedeen
Dadgar- Masoomeh   28/7/67 Firing Squad Mojahedeen
Dadkhah- Rasool   67 Adelabad  Firing Squad Mojahedeen
Dadkhooyeh- Farjollah        
Dadmarzy-         
Dadmarzy- Farajollah       Hezb Toudeh Iran
Dadsersht- Saeed Hamedan 30 20/5/67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Dadsetan- Zari Rootsar 21 Sahrivar 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Dadvar- Bahram       Hezb Toudeh Iran
Daee- (Women)        
Daeejani- Mohsen       Hezb Toudeh Iran
Daemy- Mohamadtaghi        
Dalalzadeh- Reza        
Dalalzadehjahangir- Mansour        
Dalgi- Sekineh Abadan 26 28/6/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Dalili- Alireza       Hezb Toudeh Iran
Dalili- Hamid Astanehashrafiyeh 26 Day 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Dalili- Lili   67    
Dalili- Mohamadreza       Hezb Toudeh Iran
Dalili- Parviz Astanehashrafiyeh 17 67 Rasht Hung Mojahedeen
Dalili- Reza        
Daliri- Masoud Tehran 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dalmen- Hasan Tehran 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dalvand- Hasan Tehran 26 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Damghaniyan- Hasan Semnan 26 Sharivar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Damghaniyan- Reza   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Damkhori- Mostafa        
Danaee- Mohamadebrahim Semnan 28 1/8/67 Semnan Hung Mojahedeen
Danesh- Ahmad        
Danesh- Bahram       Hezb Toudeh Iran
Daneshabkenari- Khosro Abkenar 28 9/5/67 Rasht Firing squad Mojahedeen
Daneshgar- Ashraft       Sazeman Fadaeian 
Daneshpoor- Ali       Sazeman Fadaeian 
Daneshshariatpannahi- Ahamad       Hezb Toudeh Iran
Daneshvar(Kashani)- Mohamadreza 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Danial- Sayed        
Daniali- Saeed 21 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Daniali- Sohel Tehran 23  Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dankoob- Pasan Gorgan 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Hamid Tehran 26 17/9/67 Avin Firing Squad  Mojahedeen
Darabi- Hamidreza Tehran 28 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Darabi- Mansour Boroojerd  1/7/67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Mansoureh Boroojerd 22 Sharivar 67    Mojahedeen
Darabi- Masoud Boroojerd 25 Avan 67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Mohsen Boroojerd  1/7/67 Boroojerd Firing Squad Mojahedeen
Darabi- Reza  Boroojerd  Mehr 67 Boroojerd  Firing Squad Mojahedeen
Darafarin- Ardakan Lahijan 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darafarin- Ardalan Lahijan 22 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darakhshaninia-  23 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Daraviaskky- Rashid Rasht 30 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darghonbadi- Asadollah        
Dari- Behrooz        
Dari- Mohamad        
Darikbndi- Asadollah        
Darkhah- Abdolrasool   67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Darvish- Abdollrahaman Hashtpar 30 67 Gohardasht   Mojahedeen
Darvishi- Abdollrahman Tavaleshrasht  20/5/67 Gohardast Hung Mojahedeen
Darvishkohan- Soroor(Soheyla)       Sazeman Fadaeian 
Darvishmokhlehsavadi- Nosrat Mazanderan      Hezb Toudeh Iran
Darvishnoory- Mohamad Kharj 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Darvishvand- Mohamad  Masjedsoleman 29 67 Masjedsoleman  Firing Squad Mojahedeen
Daryabari-    67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Daryabari- Mehdi Fasah 18 67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Daryabari- Mohamad       Sazeman Fadaeian 
Daryans- Aramanis Andzali 32 8/5/1967   Fadayan acsaryat
Daryasari- Rahbar        
Dashtara- Hasan(Hasansharg)       Sazeman Fadaeian 
Dashtban- Heydar   67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Dashty- Fariba Aban 25 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Dastamooz- Nemat        
Dastgherr- Mehrdad       Hezb Toudeh Iran
Dastian- Akbar Babol 27 Aban 67 Amol Firing Squad Mojahedeen
Davachi- Jamshid Tehran  Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Davai- Gholamali-        Hezb Toudeh Iran
Davaran- Mansour       Fadayan acsaryat
Davari- Gholamreza Zanjan 29 Sharivar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Davari- Mohamadtaghi Tehran 25 Sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Davoodi-         
Davoodi-         
Davoodi-         
Davoodi- Gholam       Hezb Toudeh Iran
Davoodi- Housan Babol 26 7/5/67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Davoodi- Jalal    67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Davoodi- Mohamadebrahim Babol 32 Mordad 67 Babol Hung Mojahedeen
Davoodi- Mohamadtaghi Tehran 25 8/5/67 Gohardaasht Hung Mojahedeen
Davoodi- Reza  Varamin 27 67 Tehran Hung Mojahedeen
Davoodi- Tahereh 29 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Davoodpoor- Mohsen Makoo 22 Sharivar 67 Oromireh Firing Squad Mojahedeen
Davoodzadeh-    Mehr 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Dayari- Mehdi  Fasah 24 8/7/67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Daylaman- Rasool         
Dehdar- Parviz   Mordad 67 Shiraz Firing squad Mojahedeen
Dehghan- Akbar        
Dehghan- Housan Borazjan 30 Mordad 67  Hung Mojahedeen
Dehghani- Masood Makoo 31 12/7/67 Oroomiyeh Firing Squad Mojahedeen
Dehghani- Yadollah 23 25/5/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Dehghani(Dehghan)- Aliakbar 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Dehghanzadeh- Mahmood Ahvaz 24 Mehr 67 Ahvaz  Firing Squad Mojahedeen
Dehkharghani(Dehkhaghani)- Sohelah   67 Firing squad Mojahedeen
Dehnadi- Ahmad Tehran 31 Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Dehpana- Amanolah 26 67 Mashad  Hung Mojahedeen
Dekhnamah- Afag Shiraz 30 1/8/1967 Hung Mojahedeen
Dekhnamah- Majid Shiraz 26 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Delavar- Reza   Sharivar 67 Gonbadkhavoos Firing Squad Mojahedeen
Delavari- Golamreza   Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Delijany- Mohsen   67    
Deliri- Maryam Rasht Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Deljeweysabet- Mohamadreza Lahijan 24 13/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Delkhash- Farahad Karaj 25 67 Kanoonkaraj Hung Mojahedeen
Delkhash- Faramarz Tehran 25 Mehr 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Delkhoshk- Mohamadreza Lahijan 24 67 Firing Squad Mojahedeen
Delsoozy- Akbar 24 25/5/67 Mashhad Hung Mojahedeen
Delzendeh- Iraj   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Dezfooli- Ramin 21 15/7/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Dezyani- Mohamadhasan Shahrood 26 Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Dianakshoory- Mohamadhasan       Sazeman Fadaeian 
Dianat- Fatollah Tehran 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Dianat- Fatollah       Sazeman Fadaeian 
Dianat- Ghasem Tehran 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Dianat- Mansour       Sazeman Fadaeian 
Dibae- Reza Rasht 22 19/8/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Didehban- Rasool        
Dikvandy- Asadollah        
Dinarvand- Rahim   Mehr 67 Dezfool Firing Squad Mojahedeen
Dinkhah- Hamid       Rahe karegar 
Dinkhah- Mohamad        
Divany- Majid        
Divehkhan- Rasool        
Dolatabadi- (Woman)    Aban 67 Sabzevar Firing Squad Mojahedeen
Dolatabadi- Ahmad    67 Firing Squad Mojahedeen
Dolatabadi- Mahmood Sabzevar 31 Aban 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Dolati- Alireza   Sharivar 67  Firing Squad  
Dolati- Mohamad Khermanshah 10/5/67 Khermanshah Firing Squad Mojahedeen
Dolatitoodeh- Ghambar Gorgan 30 Azar 67 Gorgan  Firing squad Mojahedeen
Dolatitoodeh- Ramezanali Gorgan 32 1/6/1967   Mojahedeen
Dolatshahi-    Aban 67  Firing Squad Mojahedeen
Donyavi- Golamrasool Zahedan 35 14/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Doorandish- Mahmoodali Zahedan 29 26/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Doostmohamadi- Hamid Semnan 33 Aban 67 Tehran Hung Mojahedeen
Doostmohamadi- Khalil        
Dorood- Mohamad 26 Aban 67 Ghezelhesar Firing Squad Mojahedeen
Doroodi- Abdollah Tehran 22 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Doroodi- Ali    67 Firing Squad Mojahedeen
Doroodian-    67    
Doroodian- Hamdali Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Doroodian- Hasan        
Doroodian- Housan   67 Firing Squad Mojahedeen
Doroodian- Mostafha 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Dorstkhar- Serang Rasht 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ebad- Yadollah  Tonekabon  67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ebady- Rahim         
Ebraahimi Goodarzi, Azizollah Ashtarian 30 Aban 67 Khoramabad  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi Nejad Baloochi, Bahman Rasht 32 Aban 67 Gohardasht   Hung  Mojahedeen
Ebraahimi Savaareh, Ali Tehran 27 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ebraahimi, Ali        
Ebraahimi, Anooshirvaan       Hezbe Toudeh Iran 
Ebraahimi, Asad       Sazeman Fadaeian 
Ebraahimi, Asghar 30 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi, Hamid Shahroud  Azar 67 Shahroud  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi, Hasan Tehran 25 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi, Hemmat       Sazeman Fadaeian 
Ebraahimi, Jalaal Songor Koliaee 28 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi, Karim Tehran 23 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi, Khaaled        
Ebraahimi, Mir Shams   Sharivar 67 Gohardasht  Firing Squad  Paikar 
Ebraahimi, Mohammad Taghi        
Ebraahimi, Mostafa        
Ebraahimi, Naaser Tehran 20 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ebraahimi, Najib        
Ebraahimi, Saeed Songor Koliaee 28 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimi, Sergen        
Ebraahimi, Simin        
Ebraahimiaan, Haadi Shahroud 23 67 Shahroud  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimiaan, Hamid Shahroud 30 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimiaan, Rahim        
Ebraahimnia, Farhaad Noshar 22 Shahrivar 67 Noushar  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimpour, Ali Akbar Gorgan 29 3/8/67 Gorgan  Firing Squad  Mojahedeen
Ebraahimpour, Ali Asghar        
Ebrahim   67    
Edaareh, (A man)   Aban 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Edalat- Housan   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Edalati- Ahmad Rasht 28 67 Soumeh sara  Firing Squad Mojahedeen
Edrisian, Ahmad       Hezbe Toudeh Iran 
Efhtekarjue- Hasan Tehran 27  67 Gohardasht   Mojahedeen
Efhtekary-masoud  Tehran 23 18/5/67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Efhtekary-Mohamadreza 30 Mehr 67 Tehran Firing squad  Mojahedeen
Egbal         
Egbal- (farzand suver )         
Egbaly-Mahmud Rasht 25  9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Eghbaly- Mehry   67 Tehran Hung  Mojahedeen
Eghbalynamin-mehran   Sharivar 67 Tehran  Firing squad  Mojahedeen
Eghbalynamin-Nematollah Tehran 35 Aban 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Ehsaan, Soheila   Mordad 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Ehsaani, Masood Nairiz 30 67 Adelabad  Firing Squad  Mojahedeen
Ehsaani, Reza Mashad  Mordad 67 Mashad Firing Squad  Mojahedeen
Ehteraami, Seyed Mehdi Behbahan  Mehr 67 Ahvaz  Firing Squad  Mojahedeen
Ehya, Pirooz       Sazeman Fadaeian 
Eidipoor-(Man)   Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Eidipoor-(Man)   Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Eidipoor-(Mother) Shiraz 50 Aban 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Einavi-Mohamad   Mordad 67 Ahvaz Hung Mojahedeen
Einolyaghin-Zohre Esfehan 33 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Eivazi-Ahmad        
Eivazialamdari-Faramarz Tehran 27 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Eivazi-Alireza Tehran 28 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ekhtiar Doost, Rajab Salmas 30 Mordad 67 Oromieh  Firing Squad  Mojahedeen
Ekhtiari, (A man)   Aban 67 Kerend  Firing Squad  Mojahedeen
Ekramy-Behrooz        
Ekramy-Mahmud sarbandar shahpour 18 67 Mahshar Firing squad Mojahedeen
EkramyNagsh- Reza Marageh 26 68 Zanjan Firing squad Mojahedeen
Ekramy-Reza        
Eksir - Hasain Dezful 28  Aban 68 Dezful Firing squad  Mojahedeen
Elahi-Mohamadali shiraz 31 15/5/67 Gohar dasht Hung  Mojahedeen
Elahi-Parviz       Sazeman Fadaeian 
Elahi-Parviz       Hezbetoudeh
Eliasian-Hashem   Tir 67 Avin   Aghaliat
Eliasy -Parviz        
Emad - Mahmoud  27 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Emadichashmi-Seyedhojatollah Garmsar 31 Azar 67 Ghaemshar Firing Squad Mojahedeen
Emadi-Seyedtaher Tehran Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Emadzade-Joseph Kermanshah 29 67 Avin Hung Mojahedeen
Emamy - Akbasr 27 15/5/67 Esfahan Firing squad Mojahedeen
Emamy-Mohamad   Aban 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Emamy-Saeed Gazvin 26 11/5/1967 Avin  Firing squad Mojahedeen
Emari-Mehdi       Sazeman Fadaeian
EnayatPoor-Ahmad Sangsar Amol 25 Mordad 67 Sary  Firing Squad Mojahedeen
Engedani-Amir Kermanshah 25 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Entesaritanfi-Farshid 35 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Entezari-Mina        
Erafanian- Shohreh 28 3/6/67 Avin Hung  Mojahedeen
Esayee-Yarahmad        
Esfahani-Ali Arak 31 15/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Esfandiary       Sazeman Fadaeian 
Esfandiary (Gafary) - Davood 27 Morday 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Esfandiary- Hosain   67 Gezelhesar Firing squad  Mojahedeen
Esfandiary noury- Farshad  31 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Esfandiary-Mostafa Tehran 33  Mordad 67 Avin Hung  Mojahedeen
Eshaghi- Morteza         
Eshaghian- saeed sabzevar 30 67 Sabzevar  Firing squad  Mojahedeen
Eshghi- Abadan 25 9/5/67 Ahvaz  Firing Squad Mojahedeen
Eshghi-Ahmad  30 67 Ahvaz  Firing Squad Mojahedeen
Eshkineh-Nasser   Sharivar 67 Firing squad   
Eshraghy-Ahmad    67 Hung  Mojahedeen
Eshraghy-Fatemeh       Sazeman Fadaeian 
Eskandary - Golamhosein Mazandaran 30 8/5/67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Eskandary - Mahmoud Tehran26 Aban 67 Avin Firing squad  Mojahedeen
Eskandary dorby-Faribourz 23 Mehr 67 Ahvaz  Firing squad  Mojahedeen
Eskandary- Faramarz        
Eskandary -Mohamad  Tehran 27 Esfand 67 Gezelhesar  Firing Squad  Mojahedeen
Eskandary tazkiehee- Mitra  Tehran 28 Mordad 67 Avin Firing squad  Mojahedeen
Eskandary-Alireza (shapour)       Sazeman Fadaeian 
Eskandary-Jamal         
Eslamboulchi-Hamid  Gouchan 23 day 67 Vakilabad Firing squad  Mojahedeen
Eslamy- Maryam shirvan 29  Esfand 67 Vakilabad   Firing squad  Mojahedeen
Eslamy- Mehran  26 Azar 67 Gohardasht  Firing squad  Mojahedeen
Eslamy-(Madar)   67 Firing squad  Mojahedeen
Eslamy-(man) shirvan  67 Vakilabad  Firing squad  Mojahedeen
Eslamy-Farah  Eilam 25 18/5/67 Eilam  Firing Squad  Mojahedeen
Eslamy-Mehdy 28 Esfand 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Eslamymoghadam- shirin  shirvan 26  10/5/67 Vakilabad  Firing squad  Mojahedeen
Eslamy-Morteza        Sazeman Fadaeian 
Eslamy-samad        Sazeman Fadaeian 
Eslamy-shahin        
Eslamytahery-samad         
Esmaeel -Hekmat         
Esmaeelian-(man)    Azar 67 shareza  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeelpour - Masoud  kerman 37  67 shiraz  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely        
Esmaeely - Asgar shareza 30 Mordad 67 Esfahan Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely - Asgar Tehran 20 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely - Behrooz lahijan 25  Mordad 67 lahijan  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely - Fatemeh  shareza 25  15/5/67 Esfahan  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely - kigobad  shareza 27  Mordad 67 Esfahan Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely - Mahnaz  Esfahan 22  67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely - Parvaneh  shareza 22  15/5/67 Esfahan  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely evanaky- Efat  Tehran 29  3/6/67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely- Iraj  shareza 28  Mordad 67 Esfahan Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely- Saber    Mordad 67 Tehran Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely- Toraj  shareza 30 67 Firing squad  Mojahedeen
Esmaeely-Rasoul  27 Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Esmaeely-Timour  Esfahan 35  67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeelzadeh-(Mehmandoust)Saber Tehran 27  Mordad 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Esmaeelzadeh-Rasoul  27 Mordad 67 Avin  Firing squad  Mojahedeen
Esmail        
Esmaty-Reza    Shahrivar 67 Avin    Koumleh
Esmy- Asadolah         
Esyvand    67 Masjedsoliman  Firing squad  Mojahedeen
Etemadoleslam-Mostafa Mashhad 33 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Etemady- Abdolrazagh khong larestan 22 16/9/67 Adel Abad Firing squad  Mojahedeen
Etemady- lila (tyebeh) 31 67 Mashhad Firing squad  Mojahedeen
Etemadzadeh-Mehran Gazvin 26 Mordad 67 Gazvin Firing squad  Mojahedeen
Ezlati- Esmael Tabriz 32 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Fadai-Davood        
Fadai-Ebrahim Songholkoleyai 38 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fadai-Iraj Hashtpar 31 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Fadainia-Farhang Ahvaz 25 10/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fadainia-Hoshang        
Fadaitabrizi-Ashraf Tehran 25 23/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Fadaviesfehani-Mohamad Tehran 38 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fagfoormaghrebi- Mohsen(Dr.) Mashad 34 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faghari- Saeed   Mordad 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Faghehe- Nejad        
Fahimi- Sadegh 29      
Fakhar-(Man)   1/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fakharali-Mahmood Tehran 27 67 Gohardasht   Mojahedeen
Fakhar-Hassan Tafresh 28 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fakharzadehkermani-Ali Mashad 25 11/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Fakhri-Nader 26 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Fakhr-Saedali Esfehan 27 13/5/67 Esfehan  Firing Squad Mojahedeen
Falah- Sirus Amol 26 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Falahati- Reza        
Falahatihajzareh- Zahrah Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Falahatkar(Man)   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Falahkherandish- Mohamadali Lahijan 29 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Falahpasand- Ebrahim Lahijan 28 Azar 67 Lahijan Firing Squad Mojahedeen
Falahpoor- Annoosh Mashad 21 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Falahroshangalb- Masoud Lahijan 30 18/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Falahtohidast- Reza Lahijan 29 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Falanaki- Alireza        
Falannik- Alireza Tehran 29 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fanae- Mehrdad Tehran 26  18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fanirizfani-Mohamad Torbatheidarieh 30 Shahrivar 67 Mashad  Hung Mojahedeen
Fany- Abas       Hezbe Toudeh Iran
Fany-Mohamadhasan        
Farabi-Doctor        
Faragpoor-(Man)   Aban 67 Kermansha Firing Squad Mojahedeen
Faragpoor-Bijan 27 22/9/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Farah 29, Tehran 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Farahani-Faramarz Tehran 25 15/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Farahi- Davood         
Farahi-Gholamreza Babolsar 21 67 Sary Firing Squad Mojahedeen
Farahmand   67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Farahmand -Mehdy  Babol 24 67 Gorgan Firing Squad Mojahedeen
Farahmand -Morteza  Lahijan 29 Day 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Farahmand-Jilla        
Farahmand-Mohamad Noorabad Mamasani Azar 67 Adelabad   Mojahedeen
Farahmanej-Mahmood Shahbabak 30 Azar 67 Kerman Firing Squad Mojahedeen
Farahtian-Abas        
Farajieskandarani-Mahmood Tehran 34 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faramarzi-Nahid 31 30/11/67 Bandarabas Firing Squad Mojahedeen
Faramarzpoor-Hussein       Hezbe Toudeh Iran
Farangees 24, Eelaam Mordad 67, Eelaam Firing squad Mojahedeen
Farbod-Alas        
Fardipoor-Keshvar Masjed Soleiman 29 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fardipoor-Parvin Masjed Soleiman 67 Masjed Soleiman Firing Squad Mojahedeen
Fard-Iraj Blojer 43 67 Brojerd Firing Squad Mojahedeen
Fardoozi-Jamshid        
Fardraisi-Ali   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fardsaedi-Saedali Tehran 45 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fareed 25 67, Rasht Firing squad Mojahedeen
Fareed   Aazar 67, Shiraaz Firing squad Mojahedeen
Fareed 32, Tehran 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Farehani-Hussein Tehran 25 Day 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Farghanianabkenari-Hassan Foman 33 Aban 67 Rasht Hung Mojahedeen
Farhad       Rahe Karegar 
Farhadi-Bahram Shahsavar 25 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Farhadi-Jamshid Sanadasht 25 67 Firing Squad Mojahedeen
Farhadi-Mostafa       Rahe Karegar
Farhadpoor-Reza        
Fariadabady-Hasan  27 Sharivar 67 Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Fariadpour -Reza         
Farid-(Man)  Kermanshah  Bahman 67 Firing Squad Mojahedeen
Faridan -(Man)   67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Faridan Esfahani- Sadegh  Faridan 26 11/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Faridany- Ahvaz 30 Azar 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fariduny-Mehdy Tehran 27 Aban 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faridy-Mousa  Garmsar  Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Farifteh- Majid  Lahijan 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Farjadazad-Mehrdad        
Farjad-Mehrdad Rasht 29 67 Gohardasht   Hezebe Tudeh 
Farjad-Mohamad(Masood) Tehran 32 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Farmandian-Abas       Hezbe Tudeh Iran 
Farmani-Mohamad Karaj 26 18/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Faroghi-Mohamadreza Mashad 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Farsi-Hassan Tehran 26  7/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Farsi-Husein        
Farsi-Kasem Mashad 40 Aban 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Farzanehesfahani-Behzad        
Farzanesani-Mehrdad Tehran 32 14/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Farzin-Asadollah        
Farzlehali- Housan Tehran 26  Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Farzlehali-Alireza Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fasel-Ebrahim Rasht 21 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fashhe- Houman        
Fatahabadi        
Fatahian-Soheila Shahre Kord 28 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fatahi-Jalal   Shahrivar 67 Firing Squad Fadaeean Aghaliyat
Fatahi-Mehdi Eslamabad 65 5/12/67 Eslamabad Hung Mojahedeen
Fatah-Jalal   67 Firing Squad  
Fataifar-        
Fatalian-Nayereh 31 Shahriavar 67 Tehran Hung Mojahedeen
Fataliashtiyani-Mehri Tehran 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fataliashtiyani-Sadri   Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fatehi-Taher Bandaranzaly 29 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fatemi-DoctorHusein        
Fatemisaljughy- Habibollah        
Fatemi-Seidhusein Saveh 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Fatemi-Seidmohamad Behbahan 30 11/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Fatemi-Seidmohsen Saveh 27 67 Saveh Firing Squad Mojahedeen
Fathi-(Man) Teharan 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Abas Tehran 32 17/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Fathi-Ahmad(Ali)   Aban 67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Ali        
Fathi-Bahman        
Fathi-Ebadollah Rasht 21 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Fathigohardane-Asieh Lahijan 29 22/6/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fathigohardane-Husein Lahijan 26 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fathihafshjani-Saed Haftjan 27 67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Husein Tehran Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Fathi-Jahangir       Sazeman Fadaeian
Fathi-Kakkarim    67    
Fathi-Mousa        
Fathi-Rahmat Meshkinshar Shahriavar 67  Firing Squad Agaliat
Fathi-Yarmohamad        
Fatolahi-Hojatollah        
Fatzanjani-Behzad Tehran 27 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Fayazpoor- Reza   8/5/67 Khoramobad Firing Squad Mojahedeen
Fazli- Alireza   Aban 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Fazli- Hasan Zanjan 25 Aban 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Fazli- Housan Tehran 24 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Feefee- Bahram Babol 26 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Feraydoon   Shahrivar 67, Mashad Firing squad Mojahedeen
Feraydoon 19 Aazar 67, Dezfool Firing squad Mojahedeen
Feyezshabzi- Sousan        
Feyzabadi- Golamhasan Araj 27 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Feyzabadi- Golamhousan Sabzevar 26 22/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Feyzabadi- Mohamad Tehran  Mordad 67 Sabzevar Firing Squad Mojahedeen
Feyzaghabash- Bahram 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Feyzi- Alireza Tabriz 27 Sharivar 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Feyzi- Bahram Azarbaijan  Sharivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Feyzi- Salah        
Feyzi- Shahriyar Ardabil 29 12/5/67 Avin Hung Mojahedeen
Feyzshandi- Shirin   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Firoozi- Abas Araj 29 30/8/67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Firoozi- Mahtab Tehran 23 Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Firoozi- Reza Tehran 25 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Firoozmand- Golam   67 Firing Squad Mojahedeen
Firoozzehi- Asghar        
Fooladi- Behnam Esfahan  Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Fooladi- Hadi Rasht 30 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Fooladvand- Rahim Andimeshk 27 Mordad 67 Desfool Firing Squad Mojahedeen
Formgha-Majid   Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Foroogh 27 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Forotan-Ata Tehran  Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Forozan-Ali Khomam 13 19/8/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Forozandehafshani-Saed Hafshjan 24 13/5/67 Esfehan Firing Squad Mojahedeen
Forsat-Mohamadjavad Kaseroon 35 Aban 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Fyroozjaiyan- Alizaman   67 Sorry Firing Squad Mojahedeen
Gahangiry-Gafar  29 Shahrivar 67  Adelabad Firing Squad  Mojahedeen
Galviz- Ali        
Ganjhi- Behrooz Rasht 27 1/10/67 Rasht Hung Mojahedeen
Garmaroodigolpayeghani- Manucher        
Garroodi- Manucher Araj 26 Mehr 67 Araj Firing Squad Mojahedeen
Gazan- Atiyeh        
Geraeli- Bahram Ghaemshar  26 67 Gaemsahar Firing Squad Mojahedeen
Gerami- Ramezan Shahreza 26 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Geranian- Ahdiyeh        
Geveghal- Rasoor        
Ghaasem 28, Langrood 9/5/67, Rasht   Mojahedeen
Ghabagoloo- Asghar        
Ghabagoloo- Hamid        
Ghabishavi-Jalil 28 67 Dezful  Firing Squad Mojahedeen
Ghadaksaz -  Majid  Azarshar 31 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghadaksaz - Rahim  Azarshar 25 Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad  Mojahedeen
Ghadaksaz -(Women)      67 Azarshahr  Firing Squad  Mojahedeen
Ghadamy- Houshang  Ghemshar 29 Day 67 Amol  Firing Squad  Mojahedeen
Ghaderi- Moohealdin        
Ghaderi- Sakineh Abandan 34 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghadiany- Mojtaba  Tehran 27 Mordad 67 Tehran Hung  Mojahedeen
Ghadimy- Hamid    9/6/67 Gohardasht    Paykar 
Ghadimy- Saman         
Ghadiry-    Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad  Mojahedeen
Ghadiry-    Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad  Mojahedeen
Ghadiry-    Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad  Mojahedeen
Ghadiry-    Shahrivar 67 Tabriz Firing Squad  Mojahedeen
Ghaemabadi- javad       Aksaryat
Ghaemi- Zohreh        
Ghaemideezjee- Kareem Deyazjeskoo 23 Mordad 67 Tabriz Hung Mojahedeen
Ghaeminejad- Housan        
Ghaeni-Zohreh        
Ghafari-(Man)   Aban 67 Gharmsar  Firing Squad Mojahedeen
Ghafari-Abdulhakim Taibad 29 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ghafarian-Saed Tehran  Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghafari-Hadi 28 67 Hung Mojahedeen
Ghafari-Hamid Yasoj 24 67 Tehran Hung Mojahedeen
Ghafari-Hamid   Mordad 67 Adelabad Hung Mojahedeen
Ghafari-Heibatollah        
Ghafari-Javad Tehran 31  67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghafarikochaksaraei-Mohamadmehdi Gaemshar 31 67 Mazandaran Firing Squad Mojahedeen
Ghafari-Saed 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghafari-Shaheen   67    
Ghafarrashidi-Yazdan Gaemshar 29 67 Ghaemshahr Firing Squad Mojahedeen
Ghafarzadegan-Davar Ardabil 26 Aban 67 Ardebil Firing Squad Mojahedeen
Ghafoorigharib-Hassan Mashad 26 67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Ghafoorirashtabadi-Lida Rasht 22 1/7/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ghahreman-Behnam   67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Ghahremani-Bijan Ahvaz 29 9/5/67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghahremanifam-Ayoub Bonab 24 Bahman 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghahremani-Hassan Shahriar 36 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghahremani-Mansoor Zanjan 33 8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghahremani-Morteza   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghahremani-Mostafa   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghahreman-Mohsen        
Ghajar- Mohamadali   4/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghalambar- Hosain        Hezbe Tudeh Iran 
Ghalambour - Siamak         
Ghaledar- (Man)   Azar 67 Khoramabad Firing Squad Mojahedeen
Ghalehee- Nader  29 Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Ghalehee-Nasser    27/10/67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Ghambari-Joseph Galedarelarestan 32 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ghanaee- Sayedmahmoud         
Ghanatabady-Mehry Tehran 29 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Ghanavati-Esmael Mahshar 24 67 Mahshar Firing Squad Mojahedeen
Ghanavati-Nasroollah Mahshar 26 Mordad 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghanbarnjad- Houshang         
Ghanbary-  Ali  Masjedsolaiman  67 Masjedsolaiman  Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Hasan Hamedan 31 67 Avin  Hung Mojahedeen
Ghanbary-  Houshang  Jirouft 31 Aban 67 Kerman  Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Saeed  Hashtpar 30 67 Hashtpar  Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Saman        
Ghanbary-  Shahnaz   Mehr 67 Masjedsoliman  Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Taher  Lahijan  Shahrivar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary-  Taimour Masjedsolaiman 29 67 Masjedsolaiman  Firing Squad Mojahedeen
Ghanbary- Bahman    67   Hezbe Tudeh Iran 
Ghanbary- Esmaeel  Hamedan 35 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghandharialavije-Manucher Shemiran 29 Aban 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Ghandhari-Bagher 23 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghandi-Sasan       Hezbe Tudeh Iran 
Ghaneefard        
Ghanehshaterhousanpoor- Mohamad 25 Mordad 67 Mashad Hung Mojahedeen
Ghanehtabrizi- Nader Shiraz 32 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghaney- Hasan Rasht 32 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Ghanimatialkorizi-Moshtaba   13/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghanjikhany- Behrooz Tehran 265 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghany- Habib   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gharachehee- Hady   25/5/67 Mashad  Hung Mojahedeen
Gharachehee- Morteza  28 25/5/67 Mashad  Hung Mojahedeen
Gharaee- Mehdy  TorbathJam 30 Shahrivar 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Gharun(Ghoran) - Hady   67 Firing Squad  Mojahedeen
Gharvalund - Hasan         
Ghasabnejad- Bijan Kazeroun 33 67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Ghasaemimolaee- Abas       Aksaryat
Ghasemabadi- Javad        
Ghasemi-  Shiraz 25 Bahman 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Ghasemi- Ali   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghasemi- Alireza Araj Aban 67 Araj Firing Squad Mojahedeen
Ghasemi- Davood        
Ghasemi- Esfandiar Shooshtar Tabestaneh 67 Firing Squad Fadaeean Aghaliyat
Ghasemi- Housan        
Ghasemi- Mohealdin        
Ghasemi- Rahim (Afsar)        
Ghasemi- Ramin Rasht 26 5/8/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghasemi- Salman        
GhasemiNejad- Housan        
Ghaseminejad- Housanaliasgar       Hezbe Tudeh Iran 
Ghasemipoor- Hasan       Aksaryat
Ghasemishekarbasy- Salman Salamas 28 Sharivar 67 Oroomiyeh Firing Squad Mojahedeen
Ghasemnejad- Housan       Aksaryat
Ghasempoor- Alireza 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghasempoor- Ghasem Tehran 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Ghasempoor- housan        
Ghasnavi-Katayoon   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghavami-Mohsen Siahkal 35 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Ghavami-Mousa       Rahe Karegar
Ghavami-Rostam        
Ghavami-Siavash Lahijan 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Ghavidel-Ahmad       Aksaryat
Ghayoomipoor-Farzaneh Roudsar Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghayoorenajafabadi-Ebrahim Najafabad 30 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghayoorinasirmahaleh-Ebrahim Shafat 24 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghazamfarpoormoghadam-Alireza Karaj 27 9/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghazihousani- Mohamad   8/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghazipoor- Mahmood   6/6/67 Gohardasht   Aksaryat
Ghazitabatabai- Masoud 26 Day 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghazitabatabai- Parviz Tabriz 20 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghazveh-Alimohamad Eslamabad 40 Mordad 67 Eslamabad Firing Squad Mojahedeen
Ghazviny- Hosain  Kermanshah 31 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Ghezeljani-Mohsen         
Ghiamati-Ali 24 Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Ghiami-(Women)   67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Ghiasvand-Mohsen        
Ghiasy-Akbar        
Ghiyasvand-Mohamadreza   67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Ghiyasvand-Mohsen       Sazeman Fadaeian
Ghiyasvand-Saefola Tehran 28 67   Hezbe Toudeh Iran
Ghobad -Hasan  Ahvaz  67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Ghobadian- (woman)   Mordad 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ghobadian- Hamid 37 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghobadian- Marzyeh 35 Mordad 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ghobadpour- Manucher Ahvaz 29 Shahrivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghobadpour-Marzieh        
Ghobakhaloo- Asghar        
Ghobakhaloo- Hamid   67    
Ghobakhaloo- Housan       Hezbe Tudeh Iran 
Ghocygaledari-Yaseen(Joseph) Galedarelarestan 20 Aban 67 Bandarabas Firing Squad Mojahedeen
Ghodrat   Mordaad 67, Gohardasht   Mojahedeen
Ghodratabadi- Mohamad   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghodraty- Younes  Kouchsfahan 25 Mordad 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ghodsi Isfahan Mordaad 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Ghodsinia- Simin  33 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ghoharniya- Farideh Kermasha 23 Sharivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Gholamimofrad-Habib(Homid) Mashad 33 67 Avin  Hung Mojahedeen
Gholamni-   8/5/67 Salmas  Firing Squad Mojahedeen
Gholamnia-Ali Tehran 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Ahamdreza Tehran 23 Azar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Ahmad Ghemshahr 25 Shahrivar 67 Sary Hung Mojahedeen
Gholamni-Ali Tehran 23 26/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Aliasghar Mashad 23 Mordad 67 mashad Hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Ghemshahr 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Lahijan  Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Rasht  Mordad 67 Tehran hung Mojahedeen
Gholamni-Asghar Gorgan 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Gholamni-Golnaz(Monire) Ghemshahr 26  Mordad 67 Sary  Hung Mojahedeen
Gholamni-Hojattolah Abadan 25 Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Gholamni-Hojattolah Tehran 25 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Khadije Ghemshahr  67 Ghaemshahr Firing Squad Mojahedeen
Gholamni-Mohamad Soumehsara 26 9/5/67 Rasht Hung Mojahedeen
Gholamni-Naer Kermanshah 29 Mordad 67 Sary  Hung Mojahedeen
Gholamni-Parvin Oromieh 23 67 Oromieh  Firing Squad Mojahedeen
Gholampoor Ghadikolah 67 Mazandaran Firing Squad Mojahedeen
Gholamrezazade-Gholamreza Abadan 27 Mordad 67 Esfehan  Hung Mojahedeen
Gholavand - Abdshah  Andimeshk 22 67 Khoramabad  Firing Squad Mojahedeen
Gholavand - Hemat        Sazeman Fadaeian
Gholavand - Hojatollah  Andimeshk 25  14/5/67 Dezful  Firing Squad Mojahedeen
Gholavand - Mohamadreza  Dezful 25 14/5/67 Dezful  Firing Squad Mojahedeen
Gholavand - Shahnaz Andimeshk 67 Andimeshk    Mojahedeen
Gholavand - Yahya Andimeshk 25  14/5/67 Dezful  Firing Squad Mojahedeen
Gholipour- Mahmoud    Shahrivar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Gholipour- Mahmoud  Ghaemshar  Azar 67 Ghemshar Firing Squad Mojahedeen
Gholipour-Shaban ali  Ganjtapeh Hamedan 27 13/5/67 Hamedan  Firing Squad Mojahedeen
Gholizadeh- Masoud  Fouman 28 Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Ghomiam-Behrooz   Shahrivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodaghi(boodaghi)- Mohamad   67   Fadayan 
Ghoodarzi- Ahmad       Mojahedeen
Ghoodarzi- Ali   67 Koramabad Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Bahram Tehran 23 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Hasan       Sazeman Fadaeian
Ghoodarzi- Hasan   Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Hojatollah Khorabad Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Ghoodarzi- Minoo Noorabad Mamasani 25 1/11/67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Mirza Booroojerd Aban 67 Koramabd Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Parviz Kermanshah 33 Mordad 67 Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Parviz Tehran  67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Parviz Hamedan  67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Qmarz   Mehr 67 Araj Firing Squad Mojahedeen
Ghoodarzi- Shahbaz 30 2/9/67 Adelabad Hung Mojahedeen
Ghoraish- Hasan         
Ghoraishvandy-   67 Masjedsolaiman  Firing Squad  Mojahedeen
Ghoraishy- Davood    67   Hezbe Tudeh Iran 
Ghoraishy Langaroudy- Reza    Khordad 67 Avin    Razmandegan Tabagheh Karegar
Ghoraishy- Mahin  Shomal 28 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Ghoraishy- Masiha (sayedmasih)  Zanjan 27 18/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Ghoraishy- Sayed Aboulfazel  Semnan  Aban 67 Semnan Firing Squad  Mojahedeen
Ghoraishy-Mahin  Naghadeh 25 67 Oromieh  Firing Squad Mojahedeen
Ghorbaan 25, Malaayer 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Ghorbanali - Mohamad reza  Kan Tehran25 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghorbanlu-         
Ghorbannejad-        
Ghorbannejad-Ali  Roudsar 22 8/5/67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Ghorbannejad-Houshang    5/6/67 Gohardasht    Hezbe Tudeh Iran 
Ghorbannejad-Monir        
Ghorbanpour- Ghorbanali  Langaroud 26 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Ghorbanpour- Nayereh         
Ghorbany-Ali  Tehran 25 Mordad 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
GhorbanyArdestany- Senoubar  Ardastan 31 Sharivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghorbany-Bahram Sary 29 67 Firing Squad  Mojahedeen
Ghorbany-Mahin  27 Sharivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghorbanzadehgivy- Ayoub  Givy khalkhal 7 Shahrivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Ghorbanzadeh-Hosain    Azar 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Ghovarrai- Ali Gazvin 30 Day 67 Gazvin Firing Squad Mojahedeen
Ghshghaee-Khosro  Esfahan 29 Shahrivar 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Ghshghaee-Morad         
Ghshghaee-Yadollah  30 67 Mashad  Hung Mojahedeen
Ghshgheian- Reza    Shahrivar 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Gochiny- (Woman)   Mehr 67 Bandaranzali Firing Squad Mojahedeen
Golabi- Mahmood Sharezar 23 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Golabroo- Fataollah   67 Avin   Razemandeghan
Golallahpoor- Housan   Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golamzadeh- Mohamad Esfahan 23 Mordad 67 Esfahan   Mojahedeen
Golbarg- Bahram Kermansha 28 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golchin- Ali Tehran 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Golchin- Khadjeh 23 Aban 67 Karaj Firing Squad Mojahedeen
Golchubian- Kambiz       Etehad Fadaian 
Goldan- Marzyeh Shiraz 40 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Goldari- Raziyeh Shiraz 40 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Golesatany- Kamal Esfahan 33 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Golestanhashemy- Sayeedmohamadreza 33 Mordad 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Goli- Ali Mashad 22 25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Goli- Fatollah        
Goli- Feyzollah   67    
Goli- Saflloh        
Golij- Ali Tokabon 23 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golij- Khodayar Tokabon 27 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golmaohamdi- Ezatollah Hafjan 28 8/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani-    13/5/67 Esfahan    
Golpayeghani- Hasan Garmsar 25 1/10/67 Semnan Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani- Iraj Golpayegan 22 Day 67 Gamsar Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani- Mohamad Garmsar 33 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Golpayeghani- Mohamadreza     Hung  
Golpayeghani- Mohamadreza       Sazeman Fadaeian
Golshae- Ghasemali Zabol 24 15/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Golshae- Hasanali Zabol 22 15/5/67 Zahedan Firing Squad Mojahedeen
Golzadehgafoori- Housan Tehran  Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Golzadehgafoori- Maryam Tehran 29 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gonbadikoramabadi- Golamreza        
Gooran- Hadi        
Goorrai- Hadi        
Gordi- Ahmad Zarandsaveh 30 8/5/67 Gohardasht   Mojahedeen
Gorgani- Saeed Mashad 28 5/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Gorgani- Zahra Sharood 28 67 Sharood Firing Squad Mojahedeen
Gorgi- (Man)   Sharivar 67  Firing Squad Mojahedeen
Gorgi- Alimohamad 29 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Gorgi- Nasrin        
Gorgin- Yousef        
Gorginia- Javad Bandaranzali 26 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Gorgy- Khosro        
Gorgy- Majid        
Gorja- Dr.        
Gorjani- Dr.        
Grampaye- Mehrdad Hamedan 24 67 Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Haadi   Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Haadi 25 25/5/67, Mashad Hung Mojahedeen
Haadi 28, Aabkenaar Anzal 67, Rasht Firing squad Mojahedeen
Haadi Beyki, Behzad Kermanshah, 29 Shahrivar 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Haadi Khanloo, Amir Houshang   Mehr 67, Eveen Hung  
Haadi Khanloo, Bijan   67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haadi, Naser        
Haadipour, Gholamreza Roodsar, 26 5/8/67, Rasht   Mojahedeen
Haadipour, Saed Ahmad 37 67, Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Haadipour, Saed Ahmad Shooshtar, 37 Shahrivar 67, Ahvaz Hung Mojahedeen
Haadizadeh, Mortezah Ahvaz, 22 Aban 67, Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Haadyan, Haadi Nahavand, 23 67, Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Haadyan, Hamid Reza   67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Haadyan, Karim Nahavand, 31 67, Hamedan Hung Mojahedeen
HaarShokoohi        
Haashemi Bajgirani, Saed Jamshid Abadan, 29 5/13/67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Amir Tabriz, 28 67, Mala Alem Hung Mojahedeen
Haashemi, Hossein Noshahr, 22 Shahrivar 67, Noshahr Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Jamshid        
Haashemi, Mehdokht Tehran 9/17/67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Mohammad   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Haashemi, Mortezah Esfahan, 26 67, Tehran Firing Squad Mojahedeen
Haashemi, Naaser 22 67, Tehran Hung Mojahedeen
Haashemi, Parvin 27 67, Tehran Hung Mojahedeen
Haashemi, Paryoosh Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Haashemi, Saeed Tehran, 26 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Haashemi, Saeed Jafar (Taher) Torbat Heydaryeh, 30 5/6/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Haashemian Ghazvin 67, Ghazvin Firing Squad Mojahedeen
Haashemian, Abolfazl 24 Shahrivar 67, Gahzvin Firing Squad Mojahedeen
Haashemian, Mahtab        
Haashemian, Mina Ghazvin, 17 Mehr 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Haashemian, Mohammad Ghazvin, 33 Dey 67, Eveen Explosion Mojahedeen
Haashempour, Sadrollah Shiraz 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Haavshakvieh        
Haavsheki, Reza Sahre Babak, 22 Azar 67, Kerman  Firing Squad Mojahedeen
Habibakhbari- Ferdos Esfahan 26 Mordad 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Habibi- Ebrahim Tehran 31  Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Habibi- Hasan        
Habibi- Jaber Marand-26 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Habibi- Mansour   67    
Habibi- Nadder        
Habibifoladkhohi- Nadder       Sazeman Fadaeian 
Habibradmard( Habibpoor)- Man    Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hadadimogadam- Mohamadsaeed       Rahe karegar 
Hadadiyan-        
Hadadpoor- Masihollah 26 67 Adelabad  Hung Mojahedeen
Haeri- parvin 29 Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hafezinia- Mohamadali 25 Mordad 67  Hung Mojahedeen
HaghAmini- Hamid         
Haghany-Ali Babol 24 67 Babol Firing Squad  Mojahedeen
Haghany-Hosain Lahijan 23 9/5/1967 Firing Squad  Mojahedeen
HaghBalini- Bijan         
HaghBayan- Golam        
HaghBayan- Golamreza        
Haghdoust-Mahboub  Astara  Mordad 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Haghighat Khah -Yahya Lahijan  Mordad 67 Lahijan  Firing Squad  Mojahedeen
Haghighatgu-Mohamad hosain   Tehran 30 12/5/67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Haghighat-Hasan    67 Firing Squad  Mojahedeen
HaghighatianRoudsary-Abdoulali        
Haghighi-Aghil Ghaemshar 30 Mordad 67 Avin Hung  Mojahedeen
Haghighi-Akbar        
HaghighiFard-Mohamad    Shahrivar 67 Tehran Firing Squad  Mojahedeen
Haghighi-Manzar  Tehran 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Haghighi-Saeed   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Haghighi-Saheen 23 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
HaghShenas-Golamabas  Fasa 29 Shahrivar67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Haghvoroudy mamaghany-Ali  Mamaghan Tabriz 28 12/5/67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
HaghyManbah-Hamid  Tabriz 23 Aban 67 Tabriz  Hung  Mojahedeen
Haghy-Mehdy  Tabriz 18 67 Tabriz  Firing Squad  Mojahedeen
Hagighatian-Majid  Esfaraien 36 67 Esfahan  Firing Squad  Mojahedeen
Hagigianroudsary-Alinaghy Roudsar 29 67 Roudsar  Firing Squad  Mojahedeen
Hagigianroudsary-Zahra  Roudsar Aban 67 Gohardasht Firing Squad  Mojahedeen
Hahizadeh- Masoud Shiraz 20 Mordad 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Hajabdolazimnargi- Mohamad  36 Mordad 67 Gohardasht hung Mojahedeen
Hajagai- Abolghasem Abhar 23 18/5/67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Hajagai- Behrooz Abhar 23 Mordad 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Hajakbari-Sohelah   Sharivar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hajali- Mahboubeh 26 Aban 67  Firing Squad Mojahedeen
Hajaribajastani- Abas       Hezb Toudeh Iran
Hajasgari- Nasser        
Hajesfanigahromi- (Man)      Firing Squad Mojahedeen
Hajesfanigahromi- (Man)      Firing Squad Mojahedeen
Hajesfanigahromi- (Man)      Firing Squad Mojahedeen
Hajesfanigahromi- (Man)      Firing Squad Mojahedeen
Haji- Ali Shahriyar 32  18/5/67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Hajian ( Hajinejad)- Leila 25 Aban 67 Tehran  Hung Mojahedeen
Hajian- Leila Tehran 23  67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Hajiangaledarasl- Fatemeh Abadan 29 67 Ahvaz  Firing Squad  Mojahedeen
Hajiani- Hamid Shiraz 67 Adelabad  Firing Squad Mojahedeen
Hajiannejat- Leily       Hezb Toudeh Iran
Hajiannejat- Mehdi       Hezb Toudeh Iran
Hajianpoor-         
Hajiasgari- Nasser Sanjan 23 Day 67 Avin Hung Mojahedeen
Hajimaleki- Eshag       Hezb Toudeh Iran
Hajimohamadi- Mazaher        
Hajinejad- Ali Khoy 28 10/9/67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Hajinejat- Leila Tehran 26 Aban 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Hajipoor-         
Hajisalehy- Aliasghar Lahijan 27  Day 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Hajizadeh- Leila ( Sedgheh)   Sharivar 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Hajmiresmaeli- Zohreh 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hajmirzay- Farhad        
Hajmohamadi- Alireza        
Hajmohamadi- Habib        
Hajmohamadi- Zohreh 25 Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hajmouhsen- AmirHousen        
Hajmouhsen- Housan   67   Rahe karegar 
Hajsamdi- Alireza Ardabil 32 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hakim-Aboulhasan        
Hakimi- Syrous    Aban 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Hakimi-Nasser         
Hakiminjad -Ahmad         
Hakimiriyzy bandy         
Hakimi-Shahriar  Tehran 27 27/8/67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Halaly- khairollah    67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Halati- Amir   67    
Halimy Asl- Nasser        Sazeman Fadaeian 
Halimynjad - Ahmad         
Halvaee Behbahan   Mordad 67 Behbahan Firing Squad  Mojahedeen
Hamamy-Mohamad  Gouchan 30 Mordad 67 Vakilabad  Hung  Mojahedeen
Hamed- heydardoost- Nadder Tehran 25 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamedani Faraaz, Mortezah Hamedan, 29 67   Mojahedeen
Hamedani, Farhad Karand, 17 5/15/67, Karand Gharb Hung Mojahedeen
Hamedani, Hassan Sanandaj, 33 67, Hamedan Firing Squad Mojahedeen
Hamedanian, Kazem       Fadayaan Majority
Hamedi- Goli 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hamid 21, Andimeshk 67 Firing squad Mojahedeen
Hamidy-Fereshteh Tehran 23  Shahrivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Hamidyian- Alinaghy         
Hamidy-Sohila Tehran 23  Mehr 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Hamidy-Zahra  23 Shahrivar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Hamjavar, Firooz       Toodeh
Hamjavar, Mohammad Taghi       Fadayaan Majority
Hamjavar, Soheila        
Hamzehee-Fatemeh  Tehran 30  Shahrivar 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Hamzehlueyan-Mohamad  Arak 23 1/7/67 Arak  Firing Squad  Mojahedeen
Hanaee-Mohamad Reza  Mashad  Mordad 67 Mashad Hung  Mojahedeen
Hanaee-Mohsen     Shahrivar 67 Vakilabad  Hung  Mojahedeen
Handijani, Farid Anzali, 25 5/8/67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Handijani, Farideh        
Hanyf   12/8/67 Oromieh Firing Squad  Mojahedeen
Hanyfeh pourziba -Daroush  Tehran 26  22/5/67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Hanyfy (Hanyf)-Roghieh  Tehran 30 Shahrivar 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Hanyfzadeh- Fraydoun  Dezful 21 67 Dezful  Firing Squad  Mojahedeen
Hariri- Abas   Aban 67 Kharaj Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Ahmad 17 Mehr 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Gahfar Sanjan 28 5/9/67 Avin Hung Mojahedeen
Hariri- Khalil Zanjan 21 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Maghsoud   Mehr 67 Rasht  Firning Squad Mojahedeen
Hariri- Mahmood        
Hariri- Mansour Rasht 33 Avan 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hariri- Masoud 28 Mehr 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hariri- Masoud   Azar 67 Mashad Hung Mojahedeen
Hariri- Mohmadtaghi Esfahan 24 13/5/67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Hariri- Nadder        
Hariri- Yaghoob Zanjan  Mordad 67 Zangan Firing Squad  Mojahedeen
Haririan- Masoud Tehran 34  Azar 67 Avin Hung Mojahedeen
Hariri-Mohsen Rasht 25 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hasan   Shahrivar 67,
Rasht
Firing squad Mojahedeen
Hasan   Abaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hasanabadi- Mehdi Mashad 30  67 Mashad  Hung Mojahedeen
Hasani (Yekalam) Mahmood Tehran 28 8/5/67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Davood Semnan  67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Hasan Gavaran 35 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Mohamad 32 Avan 67 Avin Hung Mojahedeen
Hasani- Mohamadtaghi Sharood  Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasani- Mojtaba        
Hasani- Sayedahmad Tehransi 67 Tehran Hung Mojahedeen
Hasani- Sayedhasan Tehran Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hasani- Yaghob Ghomravange 28 Mordad 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Hasanipak- Mehdi       Hezb Toudeh Iran
Hasanizadeh- Hamidreza   Azar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasankanikharegar- Mohamad        
Hasankhani- Mohamad   67    
Hasanpoor- Golamreza Rasht 25 67 Gohardasht   Mojahedeen
Hasanpoor- Hasan oromeih 26 67 Oromeih  Firing Squad Mojahedeen
Hasanpoor- Latif Tehran 25 19/7/67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hasanpoorasl- Mahmood        
Hasanpoorkama- Golamreza Rasht 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hasanpoorshirazy- Ebrahim       Hezb Toudeh Iran
Hasanvand-    67 Masjedsoliman  Firing Squad Mojahedeen
Hasanzadeh- Ali   67    
Hasanzadeh- Fredoon Maragheh 23 Aban 67 Maragheh Firing Squad Mojahedeen
Hasanzadeh- Gasem Langharood 27 Day 67 Langharood Firing Squad Mojahedeen
Hasanzadeh- Mehiyar Rasht 28 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Hashem   Shahrivar 67, Evin   Third Line
Hasht o Chahar, Ali Abadan, 24 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hatami- Amir        
Hatami- Asatollah        
Hatami- Hedayatollah       Hezb Toudeh Iran
Hatami- Mohamad         
Hatami- Rahim        
Hatamian- Bahram 26 5/12/1967 Firing Squad Mojahedeen
Hatamian- Mouhsen Andmimeshk 23 67 Khoozestan   Hung Mojahedeen
Hatamikia- Amir Housain 27 1/6/67 Tehran Hung  Mojahedeen
Hatamikia-Amirali Tehran 30 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Hatef, Hojat        
Hatefi, Rahman (Monfared)       Toodeh
Havaakeshian, Ghadsieh (Hamideh) Esfahan, 30 Mordad 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hayaty-Avaz Bandar Mahshar 25  Mordad 67 Bandar Mahshar  Firing Squad  Mojahedeen
Haydarnejad- Ahmad         
Haydarnejad- Karim         
Haydarnya fathabad-Saeed  Tabriz 17  Shahrivar 67 Tabriz  Hung  Mojahedeen
Haydarpour -Javid         
Haydary-(Man) Mashad  Aban 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Haydary-(Man) Mashad  Aban 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Haydary-Abdolazim        
Haydary-Akbar 32 67 Avin Firing Squad  Mojahedeen
Haydary-Davood   67 Avin    Paykar 
Haydaryeh-Hosain Karbala 27  8/7/67 Mashad  Firing Squad  Mojahedeen 
Haydaryeh-Mohamad  Karbala 23 8/7/67 Mashad  Hung  Mojahedeen 
Haydary-Farah 30 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen 
Haydary-Farokh   Aban 67 Tehran Firing Squad  Mojahedeen 
Haydary-Hamid   67   Paykar 
Haydary-Mehdi        
Haydary-Mehry        
Haydary-Mohamad  Hamedan 67 Hamedan  Firing Squad  Mojahedeen 
Haydary-MohamadMehdy Paveh 25 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen 
Haydary-MohamadReza  Gachsaran 25 Shahrivar 67 Shiraz Firing Squad  Mojahedeen 
Haydary-Morteza        
Haydary-SayedAli Tehran 27  Mordad 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Haydary-SayedMohamad    67 Firing Squad  Mojahedeen
Haydary-Shahin Andimeshk 25  Mordad 67 Avin Firing Squad  Mojahedeen 
Haydary-Shahriar         
Haydaryshhy-SayedMohama Gachsaran 25 Mordad 67 Esfahan Firing Squad  Mojahedeen
Haydary-Shirin Damavand 29  Mordad 67 Avin Firing Squad  Mojahedeen 
Haydaryzadeh-Jasumeh Elam 27 18/5/67 Elam Firing Squad  Mojahedeen
HaydaryzadehMotlagh-Ahmad   67   Hezb Toudeh Iran
Haydary-Zafar        
Haydary-Zohreh Ghom 24 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Haydarzadeh- Ahmad         
Hazraty- Hosain  Sabzevar 30 Azar 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Hedavand Mirzayee, Roohollah Varamin, 25 5/15/67, Eveen Hung Mojahedeen
Hedayati, Mohammad 29 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Hedayati, Saed Reza Rasht, 28 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hejazi- Mahmood   67 Firing Squad Mojahedeen
Hejazi- Mohamadreza Tehran 28 10/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Hejazi- Sayedreza Babolsar 22 20/6/67 Babol Firing Squad Mojahedeen
Hekmat         
Hemmati, Aghdas Semnan, 24 67, Semnan Firing Squad Mojahedeen
Hemmati, Hamid Reza Tehran, 31 Mordad 67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Hemmati, Parvin Semnan, 21 67, Seman Firing Squad Mojahedeen
Hesam- Sohelah Rasht 25 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Hesami- Mohamadali Beerjand 67 Beerjand Firing Squad Mojahedeen
Hesami- Safolah Ahvaz 29 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Heybati, Ahmad Kermanshah Mordad 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Heybati, Nosrat Kermanshah Mordad 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Heybodi, Yousef Ahvaz, 36 67, Masjedolsoleyman Firing Squad Mojahedeen
Hojrati, Mirzaman Astane Ashrafieh Dey 67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hojrati, Vahid Kangavar, 29 Mordad 67, Kangavar Hung Mojahedeen
Holakooyi, Sohrab   Summer 67   Koodeta Noojeh
Holakooyi, Sohrab Esfahan, 45 Mordad 67, Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Homayooni Raad, Mehdi   Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Homayooni, Parviz Zanjan, 23 67, Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Hoorieh   Aazar 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hooshang 27 Aabaan 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hooshangi (Khanom)   Aban 67, Kermanshah Firing Squad Mojahedeen
Hooshi, Mahmood Tabriz, 23 Shahrivar 67, Tabriz Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Amanollah (Bahman) Bolghan Lorestan, 25 Mordad 67, Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Esmaeel Tehran 67, Eveen Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Farshid   5/5/67, Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Hamid        
Hooshmand, Hojatollah Abkenar, 26 5/8/67, Rasht Firing Squad Mojahedeen
Hooshmand, Jafar Tehran, 25 Mordad 67, Eveen Hung Mojahedeen
Hooshyari, Khalil       Fadayaan Majority
Hooshyari, Saeed Khalil        
Hosain 39 Abaan 67, Evin Firing squad Mojahedeen
Hosain 32, Saraab Esfand 67, Tehran Firing squad Mojahedeen
Hosainian- Alitaghy        
Housainy-Abdollah   Shahrivar 67  Firing Squad   
Housainy-Aboulfazel  Jahrom 27  Shahrivar 67 Shiraz  Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Akbar 21 Azar 67 Tehran Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Alereza   18/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Housainy-Amir Hosain  Tehran 25 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Housainy-Atrat Gahrom 42 Shahrivar 67 Shiraz Firing Squad  Mojahedeen
HousainyBarzy-Sayedsaeed  Barz Kashan 23 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Housainy-Behzad         
Housainy-Esmaeel   Tehran 30 8/5/Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Esmaeel   Kordestan  67   Fadayan acsaryat
Housainy-Golamhosain    67 Avin Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Habibollah  Shahre Ray 26 Avin  Hung  Mojahedeen
Housainy-Hamid        
Housainy-Hasan   Azar 67 Boushehr  Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Hasan       Sazeman Fadaeian 
HousainyIraj-Hojatollah Esfaraien 30 67 Vakilabad  Hung  Mojahedeen
Housainy-Jamal        
Housainy-Laila  31 Shahrivar 67 Tehran Hung  Mojahedeen
Housainy-Mahmoud        
Housainy-Mohamadhasan Borazjan 27 Bahman 67 Bousher  Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Mohamadtagy        
Housainynejad-Mohsein        
Housainy-Parviz Gachsaran 30 Shahrivar 67 Gachsaran Firing Squad  Mojahedeen
HousainyRajaby-Mohamad   Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Housainy-Reza 25 Azar 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Saeed        
Housainy-SayedAhmad Shiraz 30 67 Shiraz  Hung  Mojahedeen
Housainy-SayedAkbar Galehdar Larestan 31 67 Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-SayedBager        
Housainy-SayedHabib Gonbad Kavous 36 67 Mashad  Hung  Mojahedeen
Housainy-Sayedhasan Amol 28 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Housainy-SayedNasrollah Songor koliaee 24 Azar 67 Gohardasht  Firing Squad  Mojahedeen
Housainy-Sayedsaeed Natanz 24  Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Housainyzadeh-Mehran Malayer 26 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Housan nejad - Mohamad         
Housan nejad-Mohsen        Hezb Toudeh Iran
Housan zandy - Mehrdad  Tehran 25  Mordad 67  Hung  Mojahedeen
Housankhani- Davood  Tehran 25  15/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Housankhani- Houshang  35 Shahrivar 67 Avin  Firing Squad  Mojahedeen
Housankhani- Mohamad     67    
Housankhani- Mohamad ali        Hezb Toudeh Iran
Housanpoor- Amir        
Housanpoor- eysah Astaneh Ashrafieh 17 1/10/67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor- Golam   Azareh 67 Boosher Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor- Nazeli        
Housanpoor- Rahim        
Housanpoor- Reza Lahijan 29  67 Rasht   Mojahedeen
Housanpoor roudsary-Rahim       Rahe karegar 
Housanpoor- Shafie   67   Hezb Toudeh Iran
Housanpoor- Shahpoor        
Housanpoor(father)  Astaneh Ashrafieh 61 Day 67 Rasht  Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor(Man)   Day 67 Ghenave Firing Squad Mojahedeen
Housanpoor-Mousah Astaneh Ashrafieh 19 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Housanzadeh        Hezb Toudeh Iran
Housanzadeh Arbani-Susan (Susan) Rasht 25  Shahrivar 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Housanzadeh-Manucher  Behbahan 27  Aban 67 Behbahan  Firing Squad  Mojahedeen
Housanzadeh-Rahim         
Hoveyda, Mehran Tehran, 25 5/8/67, Gohardasht Hung Mojahedeen
Hsan- Sohila  Rasht 25 67 Rasht  Firing Squad  Mojahedeen
Hvaegy- Nahid        Sazeman Fadaeian 
Igehay-Mostafa Tehran 30 Sharivar 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Ilbegee-(Man) 25 Aban 67 Tehran Firing squad Mojahedeen
Ilbegee-Fariborz        
Ilkhani-Naser        
Imani-Ali Tehran 22 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Imanikhoshkhoo-Majid Lahijan 28 Aban 67 Lahigan Firing squad Mojahedeen
Irani-Majid       Sazeman Fadaeian 
Irani-Mohamadjavad 28 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Iranpak-Hadi 25 67 Shiraz Hung Mojahedeen
Ivani-Majid   Sharivar 67 Firing squad  
Izadbeen(Izadi)-mohamad Karaj 23 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Izadi-Alireza   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Izadi-Bahram        
Izadighasabsarayee-Ali Ghazvin Bahman 67 Gohardasht   Mojahedeen
Izadighasabsarayee-Alireza Somehsara 30 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Izadi-Javad(Hesam) Hamedan 19 15/7/67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mehdi 25 Mordad 67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mohamad Karaj 23 Azar 67 Avin Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mohsen Shiras 25 Mordad 67 Shiraz Firing squad Mojahedeen
Izadi-Mostafa Hamedan 22 27/5/67 Hamedan Firing squad Mojahedeen
Jabari- (Women)   Mehrma 67 Khermashah Firing Squad Mojahedeen
Jabari- Alireza Ghazvin 37 Mehr 67 Gazvin  Firing Squad Mojahedeen
Jabari- Jalal   Sharivar 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Jabari- Jalil       Sazeman Fadaeian 
Jabari- Jalil   Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Jabari- Jamileh        
Jabari- Kareem        
Jabari- Mohandes        
Jabarian- (Women)    Aban 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jabarpoor- Jalil        
Jabarzadeh- Rasool        
Jabeli- Nahid        
Jadidi- Zarah 19 Mordad 67 Esfahan Firing Squad Mojahedeen
Jadidian- Alireza Mashad 27  25/5/67 Mashad Hung Mojahedeen
Jadidoleslam- Abubakr        
Jadvali- Hasan        
Jafari- Abas       Sazeman Fadaeian 
Jafari- Akbar Langharood 23 9/5/67 Rasht   Mojahedeen
Jafari- Behnam Tehran 34 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Jafari- Davood 26 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Jafari- Moharamali Rasht 26 Aban 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Jafari- Seydmohamadreza Sabzevar 26 Day 67 Khermanshah Firing Squad  Mojahedeen
Jafariafshar- Zafar Zanjan 27 22/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jafarian-Aghamohamad Semnan 67 Semnan  Firing Squad Mojahedeen
Jafarigorashy- Aziz Shiraz 29 67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Davood   67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Hasan Khoy 68 Khoy  Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Iraj Tehran 25 12/5/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jafarzadegan- Mortezah Khoy 67 Khoy Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadegan- Nader   67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Jafarzadeganmarandi- Mahmood Khoy 34 7/5/67 Oroomeyeh Firing Squad Mojahedeen
Jahan -Mojtaba    67 Behshar  Firing Squad  Mojahedeen
Jahanara - Hasan  Abadan 27  Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Jahanbakhsh - Amir     Aban 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Jahanbakhsh - Batoul         
Jahanbakhsh - Bozorg         
Jahanbakhsh - Ebrahim  Behbahan 31  67 Behbahan  Hung  Mojahedeen
Jahanbakhsh - Jahangir        Hezb Toudeh Iran
Jahanbakhsh- Hosain    Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Jahanbiglary-Kamiar        Rahe karegar 
Jahandideh - Monir         
Jahangiry-Ahmad  23 Shahrivar 67 Bandarabas Firing Squad  Mojahedeen
Jahangiry-Mansure    67    
Jalal Abadi Farahani-Hadi Tehran 26 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jalal Vand-hemat        
Jalali Khah-Ali 28 6/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Jalali Safari-Farhad Lahijan 25  Bahaman 67 Rasht Hung Mojahedeen
Jalalian-Alireza Hamedan 25 Aban 67 Hamedon Firing Squad Mojahedeen
Jalalian-Hadi Ghazvin 27 Esfand 67 Avin Frining Squad  Mojahedeen
Jalalian-Mehdi Ghazvin 31 Esfand 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jalalian-Valy        
Jalalifar-Mohomadreza        
Jalali-Hasan ya Housein       Hezb Toudeh Iran
Jalali-Housein        
Jalali-Kareem 27 Azar 67  Firing Squad Mojahedeen
Jalali-Kheirollah Tehran 29 12/05/67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jalali-Mitra Kermanshah 29 Shahrivar 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Jalali-Mohomad Shahroud 26 Azar 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jalayer-Ali        
JalghazShahein Ghazvin 28 Mehr 67 Avin Hung Mojahedeen
Jalili-Ali Hamedon 27/05/67 Hamedon Firing Squad Mojahedeen
Jalili-Bahman Lahijan 26 7/5/1967 Rasht Hung Mojahedeen
Jalili-Jafar Lahijan 32 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jalili-Nahid Tabriz 32 Mordad 67 Tehran Hung Mojahedeen
Jalilzadeh-Jahangir Khoy 27 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Jamali-Mohsen Shahrood 24 Shahrivar 67 shahrood Firing Squad Mojahedeen
Jamasebi- abdolmahmood Boroojerd 30  67 Boroojerd  Hung Mojahedeen
Jameanvari- Reza  Mashad 29 12/11/67 Vakilabad Hung Mojahedeen
Jamedar- Amir (serious)  Abadan 33 67 Adelabad Firing Squad Mojahedeen
Jamekalkhoran- Fahimeh 28 67 Tehran Hung Mojahedeen
Jamey- Alireza Lahijan 29  7/5/67 Rasht  Hung Mojahedeen
Jamili-Esmaeil       Hezb Toudeh Iran
Jamshedi-(Faramarz Father) Tehran 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jamshedi-(Khanom) Tehran 1/9/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jamsheidi-Faramarz Tehran 24 22/05/67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Jamsheidi-Masood Tehran 26 13/05/67 Avin Hung Mojahedeen
Jamsheidi-Parvaneh Tehran 01/09/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Janatrostani(Man) Tehran 25 Mehr 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Janatrostani-Mohomadreza Tonkabon 32 Mordad 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Janggalu-Ahmad oromeih 26 Mordad 67 Oromieh Firing Squad Mojahedeen
Jangzadeh Mohomad Khoy 25 Shahrivar 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Jani- Abdolrasool 28 22/8/67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jarar- Ghader Khoozestan  67   Fadayan acsaryat
Jasemy- (Man)   Sharivar 67 Shiraz Firing Squad Mojahedeen
Javan- godratollah   Shahrivar 67 Avin   Etehad Mobarezan
Javan- Mohomad    Shahrivar 67 Tehran  Firing Squad  Mojahedeen
Javan shogah -Gasem  Tehran 31  15/5/67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Javan shogah Mofrad-Golamhosain  30 Day 67 Avin Firing Squad  Mojahedeen
Javani- Akbar        
Javidfar- Dr. Jafar       Hezb Toudeh Iran
Javidfar- Safollah        
Javidpoor- Bagher        
Javidyar- Ali   1/8/67 Khermanshah Firing Squad Mojahedeen
Javidyar- Masoud Khoramabad 24 Shahrivar 67 Gohardasht Firing Squad Mojahedeen
Jebeli-         
Jebeli- Molah Ghaemshar 27 Mordad 67 Ghaemshar Firing Squad Mojahedeen
Jebraylian-         
Jebraylian-         
Jebreyli- Arfa Bejar 25 Aban 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Jebreyli- Mohamadsaeed Bejar 30   Hung Mojahedeen
Jelvehdar-Esmael   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Jenabzadeh-Mohomad Ali Someisarah 32 Mordad 67 Ghohardasht Hung Mojahedeen
Joreh- Farhad Shiraz 22 3/6/67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Jorehkalantary- Khalil Zanjan 25 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Jostan- Robert    Sharivar 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Joudaki - Farhad  Pogdokhtar 30 Aban 67 khoramabad  Firing Squad  Mojahedeen
Joudat - Hosain        Hezb Toudeh Iran
Jozesarkardeh- Hojatolah Tehran 20 67 Avin Firing Squad Mojahedeen
Jozey-    Sharivar 67 Tehran Firing Squad Mojahedeen
Kababipoor(Zadeh)-Darush 40 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kabari-Masood Shiraz 27 9/5/67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Kabirhusseini-Amirafshar        
Kaboli(Haghighi)-Hamid Tehran 29 Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Kafaee- Hamidreza  Gachsaran  Shahrivar 67 Adelabad  Firing Squad Mojahedeen
Kafash - Ali  Kashan 22 67 Ahvaz  Firing Squad Mojahedeen
Kafashian- (Man)   Day 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Kafashian- (Man)   Shahrivar 67 Tehran  Firing Squad Mojahedeen
Kafashian- Hosain  28 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Kafashpour- Houshang (Iraj)  Jiroft 23 Aban 67 Kermanshah  Firing Squad Mojahedeen
Kaghazkenani-Ahmad Mianeh Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Kahrisi- Ali    1/8/67 Diselabad Firing Squad Mojahedeen
Kahrisi- Syrous(Shapour) Kermansh 19 Mordad 67 Gohardasht Hung Mojahedeen
Kakai-Nasrin Agajary 18 Mordad 67 Gohardasht  Hung  Mojahedeen
Kakasoltany-Fezollah klardasht 27  Shahrivar 67 Noushar  Firing Squad  Mojahedeen
Kalah - Reza    67 Firing Squad Mojahedeen
Kalahi -         
Kalanaki- Kamal (Touraj)  Tehran23 1/9/67 Avin  Hung  Mojahedeen
Kalantar- Maryam Sary 23 Aban 67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Kalantari -Ardeshir  Behbahan30 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Kalantari -Farangis (goly)  Ramhormoz 29 Mordad 67 Tehran  Hung  Mojahedeen
Kalantari -Hamed(Shahriar)  Songhor 26 Mordad 67 Gohardasht Hung  Mojahedeen
Kalantari -Hamid  Khoramdareh 30 Azar 67 Zanjan Firing Squad Mojahedeen
Kalantari -Nader  29 Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Kalantari -Shahyad         
Kalantari(Kalantar) - Aboulghasem    Aban 67 Shiraz  Firing Squad Mojahedeen
Kalavand - Hojatollah  Andimeshk 11/5/67 Dezful  Firing Squad Mojahedeen
Kalhor- Esfandiar  Karaj 22 27/9/67 Gohardasht  Firing Squad Mojahedeen
Kamal Kani- Sedigheh         
Kamali - Mojgan  Tehran 26  Mordad 67 Avin  Hung  Mojahedeen
Kamali- Modares         
Kamand- Mehrdad        
Kamranimoheni-Hoshanh Jirouft 35 Aban 67 Kerman  Firing Squad  Mojahedeen
Kamranimoheni-Hoshanh       Sazeman Fadaeian
Kamran-Jamsheed        
Kandpoor-Darush   Khordad 67 Avin    Razmandegan Tabagheh Karegar
Kani- (Man)    Azar 67 Avin  Firing Squad Mojahedeen
Karamati-Mohamad Tehran 35 18/5/67 Gohardasht  Hung Mojahedeen
Karegarfard-Bahram Abandan 28 Mordad 67 Ahvaz Firing Squad Mojahedeen
Karegarshoairoy-Reza(Fredoon) Lahijan 28 Mordad 67 Rasht Firing Squad Mojahedeen
Karimabadi-Davood Gorgan 26 Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Karim-Hossein Tehran 29 Mordad 67 Avin  Hung Mojahedeen
Karimi-        
Karimi- 31 Aban 67 Firing Squad Mojahedeen
Karimi-Ahmad        
Karimi-Akbar   Mordad 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Ali Varamin 25 Shahrivar 67 Avin Hung Mojahedeen
Karimi-Amirhussein(Amir Hoshang) Tehran 26  12/5/67 Gohard