استفاده از حقوق بشر برای خدمت بیشتر به یک رژیم دیکتاتور

( محمد پروین)

 پیش گفتار:

همچنانکه در نوشته های متعددی توضیح داده شده است [۱]، توقف نقض حقوق بشر در ایران در گرو برچیده شدن بساط ظلم رژیم اسلامی است. از این منظر است که جلوگیری از مشروعیت بخشی به رژیم اسلامی و عدم شناخت این رژیم از طرف جامعه جهانی بویژه دول غربی، نقش عمده ای در مبارزات مردم ایران برای استقرار دموکراسی سکولار در ایران دارد. سالهاست که گروه های بسیاری در برون مرز، با تشخیص  این واقعیت که شناخت رژیم اسلامی از جانب جامعه جهانی، برای دوام این رژیم لازم است، تلاش بسیاری را در جهت ایجاد ارتباط بدون قید و شرط بین امریکا و اتحادیه اروپا با دیکتاتوری مذهبی در ایران سازمان داده اند. این گروه ها و افراد که ما بعنوان لابی گر از اَنان نام میبریم، اگر چه ممکن است انگیزه های متفاوتی داشته باشند، اما همگی برای اینکه این سیستم واپس گرا از طرف دنیا برسمیت شناخته شود تلاش میکنند. جالب اینکه این گروه ها که هدفشان را مشروعیت  بخشی به یک دیکتاتوری مذهبی که به اعتراف "رئیس جمهورش" بر اساس فرامین امام زمان اداره میشود قرار داده اند، خود را "مترقی" و "چپ" هم میدانند و در پوشش مبارزه با امپریالسیم، صلح طلبی و جلوگیری از جنگ، و بهبود حقوق بشر  است که برای چنین رژیمی سر ودست میشکنند. اَنها اخیرا فشار بر کسانیی را که کمر همت به افشای لابی گران بسته اند شدت بخشیده اند و با اتکای به امکانات خود و توسل به طرح شکایت  بر اَنند تا با ایجاد جو ارعاب موانع سر راه خود را از میان بردارند. برای اَنانکه حقیقت میگویند چیزی بهتر از این نیست که از طرف خود این لابی گران شرایطی فراهم شود که بتوان کوس رسوائی اَنان را بر بام دنیا سر داد. هدف این نوشته که ابتدا به زبان انگلیسی [۲] منتشر شد، افشای بیشتریکی از این گروه ها و تاکید بر اهمیت تلاش در جهت توقف سیستم لابی گری در برون مرز است.      

----------------------------------------------

بنیان گزاران سازمان ملی ایرانی امریکائیان (نیاک) بهنگام تاسیس سازمانی با هدف لابی کردن برای رژیم اسلامی، مرتکب یک اشتباه اساسی شدند. نیاک برای اینکه قادر به ارتقای دوستی با رژیمی تروریست باشد، نه تنها میبایست در مورد نقض حقوق بشر در ایران سکوت کند بلکه اَنرا به نوعی نیز لوث بنماید. نیاک هر زمانی که با سئوال حقوق بشر در ایران مواجه شده است، تمام گناه را به گردن امریکا انداخته است و موعظه اینکه شناخت رژیم اسلامی، شرایط حقوق بشر را در ایران بهبود خواهد بخشید. بر اساس این استراتژی بوده است که نیاک هرگز نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نکرده است. تا این زمان عبارت "حقوق بشر"  جائی در اهداف و اساسنامه این سازمان ندارد.

 این سهل انگاری حساب شده و اظهارت اخیر رئیس نیاک، تریتا پارسی، نقش اساسی در اَشکار کردن چهره واقعی این سازمان داشت. زمانیکه نیاک ، با تمام کارنامه سیاهش در مورد حقوق بشر، کار را به اَنجا کشاند که بخواهد سازمان عفو بین الملل را تحت نفوذ خود در اَورد، سازمانهای حقوق بشر ایرانی بطور کلی و سازمان "مهر" بطور اخص،  فقدان هر نوع توجهی از طرف نیاک را به نقض حقوق بشر در ایران و حرکات عوام فریبانه اَن را مورد تاکید خاص خود قرار دادند. گروه "تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران" (مهر) سازمان عفو بین الملل را به چالش طلبید که چرا و چگونه است که اَنها گروهی را ارتقا میدهند که هیچ نقش مثبتی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ندارد. "مهر" توجه سازمان عفو و دیگران را به اعتراف رئیس این سازمان، تریتا پارسی، جلب کرد که هنگامیکه از او در ساختمان کنگره امریکا در ۸ ژانویه ۲۰۰۶ سئوال شد که چرا نیاک در قبال نقض حقوق بشر در ایران موضعی نمیگیرد پاسخ داد:

"ْنیاک یک سازمان حقوق بشر نیست. ما تخصصی در این مورد نداریم"

 پس از اینکه "مهر"  این اظهار نظر را بر ملا ساخت، صدها نفر از ایرانیان پتیشن "مهر" را در اعتراض به سازمان عفو برای همکاری با نیاک امضا کردند. نیاک سازمانی است که هدف خود را در صفحه کامپیوتری خود چنین تعریف میکند:

" ارتقای شرکت ایرانیان امریکائی  در صحنه زندگی اجتماعی در امریکا."

 منتها اَنچه عملا مورد توجه اصلی این سازمان بوده است تلاش در جهت ایجاد ارتباط عادی با دیکتاتوری مذهبی در ایران بوده است. برای دستیابی به این هدف، نیاک سعی بسیار نموده است که هم مخالفان رژیم اسلامی در برون مرز را بی اعتبار نماید و هم اینکه  با نادیده گرفتن هزاران فعال حقوق بشر در درون مرز که برای دستیابی به سیستمی دموکراتیک و سکولار با رژیم اسلامی میجنگند و بهای سنگینی هم برایش داده اند، در صدد بوده است که اصلاح طلبان درون رژیم اسلامی را بعنوان قهرمانان حقوق بشر در ایران معرفی کند.

نیاک که سخت بی اعتبار شده است، در تلاش اینست که با اصلاح استراتژی خود،  البته در حرف نه در عمل، این شرایط را تغییر دهد. در مقاله اخیری که در یکی از سایت های ایرانی اَمده است، تریتا پارسی با همان اتهامات همیشگی شروع میکند که  " بودجه ای که دولت بوش به دموکراسی در ایران اختصاص داده  باعث شده است که مسئولان ایران به جامعه مدنی ایران فشار بیاورند و هزاران نفر را دستگیر کنند." او سپس گوئی که سخنگوی "مدافعان حقوق بشر در ایران" است اضافه میکند که:

" فعالان حقوق بشر میگویند که بودجه ای که برای تغییر رژیم در نظر گرفته شده موج اخیر نقض حقوق بشر توسط دولت احمدی نژاد را میسر نموده است. در کنار تشخیص این امر که عدم وجود دیپلماسی بین واشنگتن و تهران و ادامه تنش دولت ایران را قادر ساخته است که نقض حقوق بشر را شدت بخشد، این فعالان نگرانند که  گفتگوی بین ایران و امریکا ممکن است منجر به اَن نوع روابطی شود که امریکا با عربستان سعودی، مصر و ایران در زمان شاه داشت. رابطه ای که در اَن اهداف سیاسی منطقه ای ملاحظات مربوط به حقوق بشر و دموکراسی را تحت الشعاع قرار میدهد."

 تریتا پارسی برای رفع این "نگرانی" چنین چاره اندیشی میکند:

 "  راه حل این سر درگمی اینست که واشنگتن باید موضع خودش را در مورد حقوق بشر باز سازی کرده و وضعیت حقوق بشر در ایران را روی میز مذاکرات با تهران بگذارد. سیاست خارجی که مبتنی بر حقوق بشر باشد توازنی بین ارتباط امریکا با مردم ایران و رابطه اش با دولت غیر محبوب ایران ایجاد میکند."

او سپس نتیجه میگیرد که:

 " ل این نب  رئیس جمهور اَینده امریکا باید لزوم کاهش تنش با تهران از طریق دیپلماسی  را دریابد. "

   اگر توجه به امر حقوق بشر از طرف نیاک موضعی صادقانه بود، چیزی بهتر از این نمیتوانست باشد که شاهد محو شدن یکی از ستون های حمایت از رژیم اسلامی باشیم. متاسفانه چنین نیست. نیاک که افشا شده و در حال گریز است، کشف کرده که برای اینکه بعنوان ارتقا دهنده رژیم اسلامی باقی بماند، کمی صحبت از حقوق بشر کردن بی ضرر و برای رژیم اسلامی قابل درک است! هر چه باشد بنا بر ضرب المثلی : "حقوق بشر مرغی است که هم درعزا سر میبرند وهم در عروسی." خمینی، بنیان گزار سیستم ترور و وحشت در ایران، در دوران قبل از انقلاب اسلامی هرگز اشاره به حقوق بشر را در سخنرانیهای خود فراموش نکرد.  

 موضع جدید نیاک اصالت ندارد و چیزی جز نمایشی توخالی برای درج در پرونده نیست. اتفاقی نیست که این مقاله فقط در یک سایت ایرانی منعکس شد و هرگز در سایت نیاک قرار نگرفت. نقض حقوق بشر در ایران حاصل عمل کرد این یا اَن جناح رژیم و یا امری که فقط خاص تند روها باشد نیست. نقض ٔحقوق بشر نص صریح قانون اساسی است. ماده ۴ قانون اساسی کلیه مواد قانون اساسی را وابسته به رعایت قوانین اسلامی میسازد:

 "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل حاکم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."

در قانون شرع که متمم قانون اساسی است، شکنجه، سنگسار، و قطع اعضای بدن بعنوان شیوه هائی اصلاحی قلمداد شده و قانونیست. هیچ نوع اصلاحی در این سیستم امکان پذیر نیست. به محض اینکه به اَن دست بزنید، فرو میریزد. به این دلیل بود که در دوران ریاست جمهوری خاتمی که معبود نیاک بود و د ر دوران "اصلاح طلبی" شمار سنگسار شدگان در بالاترین حد خود بود. نه خاتمی و نه هیچ اصلاح طلب حکومتی جرات محکوم کردن این عمل شنیع غیر انسانی را نداشته است. اَقای پارسی بخوبی از این واقعیت ها با خبر است و بهمین دلیل است که برخورد ایشان به حقوق بشر از سر ریا و با هدف پنهان کردن اهداف اصلی ایشان است. هدف او اینست که حقوق بشر را روی میز مذاکرات بگذارد تا هضم سیستم تروریستی امکان پذیر شود.

 گروه "مهر" سالهاست که بدنبال اینست که رعایت حقوق بشر  بعنوان پیش شرط هر مذاکره ای با رژیم اسلامی، در صدر همه شرایط دیگر قرار گیرد. این پیش شرط با درس اخلاق دادن به رژیم اسلامی و یا صدور اعلامیه و گزارش در مورد نقض حقوق بشر در ایران تعریف نمی شود. هر سال، وزارت امور خارجه امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشر بین المللی با انتشار گزارشات مفصل نقض حقوق بشر رژیم اسلامی را محکوم میکنند. منتها، در همان دوران معاملات تجاری وسیعی بدون هیچ نوع پیش شرطی با رژیم اسلامی صورت گرفته است. با توجه به این واقعیت سئوال اینست که اَقای پارسی شما چه کسی را احمق فرض کرده اید ؟

   اگر کسی واقعا به حقوق بشر در ایران اهمیت بدهد، در تلاش این خواهد بود که توقف نقض حقوق بشر  و در قدم اول اَزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی، پیش شرط هر مذاکره ای قرارگیرد. اَقای پارسی قادر به اینکه چنین موضعی بگیرد نیست چرا که میداند رژیم اسلامی هرگز چنین پیش شرطی را نخواهد پذیرفت و نتیجتا ارتباط دوستانه با این رژیم تعلیق به محال خواهد شد. برای تریتا پارسی، حقوق بشر تنها برای تزئین میز مذاکراتی که میخواهد تلاش مردم ایران  برای دستیابی به یک دموکراسی سکولار را  به باد دهد، مورد استفاده دارد.

یادداشت:

۱- سلسله مقآلات در مورد توقف نقض حقوق بشر در ایران  و نقش لابی گرانhttp://mehr.org/archive_persian.htm

۲- متن انگلیسی این نوشته در اتصال زیر اَمده است:
Using Human Rights to better serve a dictatorship
http://mehr.org/NIAC_HR.htm

 

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P. , CA 90274

Tel: (310) 377- 4590
Fax: (310)377- 3103
 
URL: http://mehr.org
E-mail: mehr@mehr.org

Back to Home Page

 

 

 

 

 

 

 

     

 

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats