گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

قوانین اسلامی

       

English

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

 

اَنچه که من میتوانم انجام دهم جهان را تغییر نخواهد داد. اما ممکن است که با بلند کردن صدای خود بتوانم به تحقق بزرگترین اهداف که ایجاد دوستی بین انسانها و برقراری صلح روی زمین باشد کمک کنم.

 اَلبرت انیشتن (۱۹۲۰)

   

ترجمه دو کتاب توسط گروه مهر:

 (ترجمه اول)

 کتاب "بدیل های منطقی وجود دارند"  نوشته پروفسور جین شارپ بنیان گزار موسسه اَلبرت انیشتن است که فن و فلسفه مبارزات بدور از خشونت را در کتابهای متعدد تشریح کرده است. ترجمه این کتاب را یاران گروه مهر در امریکا انجام داده اند. ترجمه ضمیمه دوم این کتاب هنوز کامل نشده است و بعدا به این متن اضافه خواهد شد.

برای ملاحظه این ترجمه به اتصال زیر مراجعه کنید:  
بدیل های منطقی وجود دارند

(ترجمه دوم)

 کتاب راهکارهای مبارزات بدون خشونت که نوشته کلنل رابرت هلوی یکی از متخصصان فن و فلسفه مبارزات بدور از خشونت است توسط یکی از یاران مهر ( اسد ک.ح.) در ایران به فارسی ترجمه شده است. از اَنجائیکه لازم بود که این ترجمه هر چه زودتر در دسترس علاقه مندان در ایران قرار گیرد، بازبینی و تصحیح اَن انجام نشده و بتدریج صورت خواهد گرفت.  

برای ملاحظه این ترجمه به اتصال زیر مراجعه کنید:

راهکارهای مبارزات بدون خشونت

   کتاب سوم توسط موسسه اَلبرت انیشتن ترجمه شده است

از دیکتاتوری به دموکراسی، نوشته جین شارپ

o

مصاحبه "مهر" با زنده یاد پروفسور جین شارپ

0

متن فارسی مصاحبه با زنده یاد پروفسور شارپ

 همراه با مقدمه ای در مورد راه کار سرنگونی رژیم اسلامی در ایران

 

 

Back to MEHR Home Page

_________________________________________________

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 694-8039
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://www.mehr.org
 

MEHR is a tax-exempt, 501 C (3), organization and
all contributions are tax deductible

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

setstats