گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران
 (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

بازگشت         انگلیسی

 

نسرین ستوده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد


نسرین ستوده، وکیل ایران با همسرش رضا خندان و فرزندانشان در سال 2013  پس از آزادی قبلی از زندان 

نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر که از هشت ماه پیش در زندان بوده است، بنا به گفته شوهرُش در ماه مارچ ۲۰۱۹ به ۳۸ سال سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شده است.

نمایندگان امنیتی رژیم اسلامی نسرین ستوده را در ماه ژوئن سال گذشته در خانه اش دستگیر کردند. خانم ستوده، از زنانی که پس از از برداشتن حجاب و یا روسری سر بازداشت شده بودند، در اعتراضات عمومی دفاع می کرد.

او در سال 2012، هنگامیکه باز هم در زندان بود، جایزه بهترین حقوق بشر اتحادیه اروپا، جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را دریافت کرد.

خانم ستوده، که در زندان اوین در تهران برگزار شد، در یک گفتگوی تلفنی کوتاه خبر محکومیت جدید خود را به همسرش رضا خندان داده است.