گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر     

 قوانین اسلامی

       

English

انتخابات امریکا و نقش ایرانیان برون مرزی

 

بر اساس مواضع اتخاذ شده  در مناظرات ریاست جمهوری امریکا  و در دو سال گذشته، شرایط امریکا برای تجدید ارتباط با رژیم اسلامی تنها به یک درخواست  کاهش یافته است:

 

" شما برای پیوستن  به جامعه جهانی باید جاه طلبی های خود را کنار بگذارید و به پیشنهادات سازمان بین المللی انرژی اتمی تن در دهید."

 

به رژیم جنایتکار ایران خوش اَمد گفته شده و برای پذیرش این خواست باج های بسیاری نیزبه اَن  پیشنهاد شده است. پیام اَنان برای ایرانیانی که نمیتوانند تحت سلطه یک دیکتاتوری مذهبی زندگی کنند و معتقدند که مستحق یک سیستم لائیک و دموکراتیک هستند بسیار روشن است:

 

"محور شیطانی را فراموش  کنید. فعال ترین حامی تروریسم را فراموش کنید. و فراموش کنید که این رژیم ۲۵ سال است که حقوق بشرشما را نقض میکند. اگر ما  گفتگوی با تروریست ها را اَغاز کنیم، اَنها سرانجام  دگرگون شده و به  دنیای متمدن خواهند پیوست."

 

اگر امر خاصی اتفاق نیفتد، اَینده برای اَنانی که در راه اَزادی و دموکراسی لائیک  در ایران  تلاش میکنند دشوار تر خواهد شد. ایرانیان نه تنها با رژیم اسلامی بلکه با تمام دولتهائی که برای منافع خود از این رژیم حمایت میکنند روبرو خواهند بود.

 

دو راه برای برون مرزیان  دوستدار اَزادی در ایران موجود است:

 

۱- اَینده خود را با این امید واهی که سیاست مداران سود جو بخاطر انسانیت از منافع خود دست بر دارند،  بدست اَنها بسپارند،  و یا اینکه

 

۲- با ایجاد یک بلوک رای دهنده بر شکل گیری  سیاست های مربوط به ایران بر اساس معیارهای حقوق بشر و خواست ایرانیان اثر بگذارند و با انجام این امر صلح تمامی ناحیه و حتی همه دنیا را تضمین نمایند.

 

صرفنظر از نتایج انتخابات ریاست جمهوری  امریکا، تشکیل یک بلوک بی طرف  رای دهنده تنها عاملیست  که این امکان را به ایرانیان برون مرز میدهد که از مشروعیت بخشی به رژیم اسلامی جلوگیری کنند و به حرکت  اَزادی خواهی در ایران که مصمم است رژیم تروریست اسلامی  را تغییر دهد کمک کنند.

 

ما احتیاج به این داریم که خود را در موقعیتی بگذاریم که  احترام به حقوق بشر و منزوی  ساختن و اخراج رژیم تروریست اسلامی را بجای گدائی کردن  از دنیا و نادیده گرفته شدن اَن، از جامعه جهانی مطالبه کنیم و اَنرا بدست اَوریم.

 

متعاقب این مقدمه، مواضع دموکراتها و جمهور خواهان  در طول دو سال گذشته برای مقایسه جمع اَوری شده است و باید انگیزه بیشتری برای ایرانی امریکائی های  دوستدار اَزادی ایجاد کند که سعی کنند اَغاز گر تحولی بنیادی شوند و برای  تشکیل بلوک رای دهنده همت کنند،  بلوکی    که  مطالبات مشخصی  را از دولت  در برنامه کار خود قرار خواهد داد. این مطالبات  میتواند مراتب زیر را در بر گیرد :

 

 ۱- به رژیم اسلامی ایران حتی اگر شرایط مربوط به  برنامه های اتمی را نیز بپذیرد مشروعیت نبخشید.

 

۲- ارتباطات خود را به پائین ترین سطح دیپلماتیک تقلیل دهید.

 

۳- تحریمی واقعی بر رژیم اسلامی اعمال کنید.

 

۴- از ایرانیان و تلاش اَنان برای تغییر رژیم و ایجاد یک دولت دموکراتیک لائیک دفاع معنوی کنید.

 

۵- نهادهائی چون صدای امریکا و رادیوی فردا را به  افشای نقض حقوق بشرو دفاع ازمبارزات  مردم ایران  اختصاس دهید.

 

۶- برای تشکیل یک تریبونال با هدف محاکمه اَنانیکه بر علیه مردم ایران مرتکب جنایت شده اند از طریق شورای امنیت اقدام کنید و از  افراد و  گروههائی که از طریق نهادهای بین المللی در تلاش عدالت خواهی برای قربانیان رژیم اسلامی هستند حمایت کنید.

 

مواضع دموکراتها در مورد رژیم ایران

 

 

سناتور کری: سئوال و جواب با  لس اَنجلس تایمز در ۱۵ جون ۲۰۰۳

 

سئوال: شما چگونه توسعه سلاحهای اتمی در کره شمالی و ایران را متوقف خواهید کرد؟

 

"ابتدا باید مطمئن شویم که ایران به همه تعهدات خود در مورد منع سلاحهای اتمی عمل خواهد کرد. ولی ما باید بیش از این انجام دهیم. ما باید حاضر باشیم که با رژیم فعلی در حیطه هائی که منافع مشترک داریم  مانند تروریزم و تجارت مواد مخدر همکاری کنیم مشروط به اینکه اَن دولت قدمهای لازم برای توجه به موارد امنیتی مورد نظر ما بر دارد. همزمان با این عمل، ما باید از حرکت اصلاح طلبی در ایران را که مورد حمایت اکثریت مردم ایران است، پشتیبانی کنیم."

 

پاسخ سناتور کری به نامه گروه مهر در مورد موضعش در مورد رژیم اسلامی:

 

" ما باید سیاست ارتباط با اصلاح طلبان و منجمله پرزیدنت محمد خاتمی را ادامه دهیم. از طریق  همکاری با افراد معتدل تر درایران هست که ایالات متحده میتواند راه را برای تخفیف خطر اتمی هموار کند.

 

 

الف: سخنرانی در شورای روابط خارجی در نیویورک ، چهارشنبه ۳ دسامبر ۲۰۰۳

 

"برخورد به ایران چالش خاص و مشکلی را در بر دارد. روابط ما بر اساس سالها عدم اطمینان، تهدید ناشی از تلاش برای دستیابی به سلاحهای اتمی و گزارش مبنی بر وجود افراد القاعده در اَن کشور و دست داشتن در بمب گزاری در عربستان شکل گرفته است.

 

ولی دولت بوش از ارائه یک برنامه واقعی و غیر خصمانه شدیدا خودداری کرده است. و چنین جیزی همچنانکه اخیرا در برنامه ارائه شده توسط انگلیس-فرانسه-المان  شاهد بوده ایم، حتی در زمینه هائی که امکان ارائه چنین برنامه ای وجود داشت نیز انجام نشد.

 

بعنوان پرزیدنت، من بلافاصله اَماده خواهم بود که منافع مشترک را دنبال کنم. همانطور که ۱۰ سال گذشته اَماده بودم که روابط با ویتنام را بحالت عادی در اَورم. ایران مدتهاست که علاقه نشان میدهد که در مورد مبارزه با موارد مخدر در افغانستان با ما همکاری کند.این یک نقته شروع است. و همانطور که ما از اَنها خواسته ایم که افراد القاعده را مسترد کنند، اَنها هم از ما انتظار دارند که در مورد برخورد با  تروریست هائی را که از خاک عراق اَنها را تهدید میکنند به اَنها کمک کنیم. این بسیار دور از فهم و غیر قابل قبول میاید که این دولت از همکاری با ایران بر سر برچیدن بساط هر دو این گروههای تروریستی سر باز میزند."

 

 

 

گزارش گروه ویژه به ریاست برژنسکی در ۱۹ جولای ۲۰۰۴  

۱-  فقدان ارتباط ومذاکرات با رژیم اسلامی به منافع ملی امریکا در این ناحیه حیاتی دنیا ضرر رسانده است.

۲- در  ایران حالت انقلابی وجود ندارد و اپوزیسیون داخل و خارج  امکان سرنگونی رژیم را ندارند.

۳- بهمین علت  نیروهائی که خواهان حفظ سیستم موجود در ایران هستند همه جا را در کنترل خود دارند و تنها قدرت موجود در کشور هستند.

۴- ایران مرحله تغییرات تدریجی را طی میکند و این روند سر انجام دولتی را بوجود خواهد اَورد که نسبت به خواست شهروندان خود بیشتر ترتیب اثر داده  و در برخوردهای بین المللی خود مسئولانه تر خواهد بود.

۵- ملاحظات  خطیر و منافع امریکا در ایران و منطقه طلب میکند که امریکا در عوض راندن رژیم ایران با اَن به معامله بنشیند.

 

بر پایه این ملاحظات است که گروه ویژه پیشنهاد میکند که:

۱- امریکا نباید برقراری  گفتگو را مشروط به حل اختلافات مربوط به جاه طلبی های اتمی رژیم و دخالت های آن در منازعات منطقه کند. همانگونه که امریکا با چین رابطه سازنده دارد و قبلا هم  با شوروی داشت ولی به پاره ای سیاست های داخلی و خارجی اَنها نیز انتقاد دارد.

 ۲- خواست انجام معامله ای بزرگ که به تمام اختلافات بین امریکا و ایران پایان دهد واقع بینانه نیست و چشم داشتن به چنین هدفی احتمالا منافع اصلی واشنگتن را تامین نخواهد کرد. توصیه گروه ویژه اینست که بجای اینکار امریکا باید با ایران  بر سر مواردی که منافع مشترک دارند به  گفتگو بنشیند.  

 ۳- تاکید امریکا بر تحریم برای کسب اهدافش موف آمیز نبوده است. ایجاد ارتباط تجاری با ایران ابزار قدرت مندی برای امریکا خواهد بود.

۴- تاکید امریکا در مورد ارتقای دموکراسی در ایران نباید بر اساس شعارتغییر رژیم باشد چرا که این امر به برانگیخته شدن احساسات ملی مردم و حتی  بسیاری از مخالفان کنونی و نهایتا  دفاع از رژیم  منجر خواهد شد. در عوض اینکار، تاکید امریکا باید بر ارتقای  تحولات  اَرام سیاسی باشد که بتواند به ایجاد موسسات دموکراتیک تری در داخل و ارتباطات دیپلمایک و اقتصادی با خارج  منجر شود.

  

پیشنهادات مشخص گروه  ویزه در رابطه با این ملاحظات کلی عبارت است از:

۱- امریکا باید به رژیم ایران پیشنهاد گفتگو بر سر مسائل ویژه ای که به ثبات منطقه بستگی دارد بنماید و ایران را به مداخله سازنده در امور عراق و افغانستان و ساختن اقصاد انها تشویق کند.

 

۲- امریکا باید فشار بیاورد که وضعیت افراد زندانی القاعده  که در ایران بازداشت هستند روشن شود و تاکید کند که مذاکرات مربوط به امنیت مشروط بر این خواهد بود که ایران در ایجاد خشونت علیه عراق و افغانستان کمک نخواهد کرد. همزمان با این، واشنگتن باید با همکاری با دولت موقت عراق، گروه مجاهدین خلق را که بزگترین و جنگده ترین گروه مخالف رژیم است را برای همیشه متلاشی نماید.

 

۳- امریکا باید  با همکاری با اتحادیه اروپا و روسیه استراتژی متمرکز تری در برخورد به برنامه اتمی ایران پکار گیرد.

 

در این رابطه اَقای برژنسکی پیشنهاد میکند که باید برنامه اتمی را ازدیدگاه تهران نیز در نظر گرفت. رژیم تهران بعلت اینکه کشورهای مجاورش پاکستان، هندوستان، روسیه و اسرائیل به سلاحهای اتمی دست یافته اند احساس خطر میکند. آنها در ناحیه ای  بدون ثبات و غنی از منابع نفتی زندگی میکنند که امریکا  در انجا پایگاههای نظامی برای "جنگ با تروریزم" ایجاد کرده است. باید قابل فهم باشد که اَنها نگران هستند. او سپس تذکر میدهد که برنامه های اتمی سخت در ایران محبوب است و حمله به اَن مردم ایران  را  علیه امریکا متحد خواهد کرد.

 

۴- امریکا باید تدابیری اتخاذ کند تا ارتباط با  مردم ایران را در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  گسترش دهد. این باید شامل این باشد که به ان جی- او ها اجازه فعالیت در ایران داده شود و به ایران اجازه عضویت در تشکیلات تجاری جهانی داده شود.

منفرد کردن ایران فقط باعث متوقف شدن تلاش مردم ایران برای حکومتی دموکرات تر است و دست تند روها را که منازعه با دنیا را موعظه میکنند قوی تر خواهد کرد.

 

 

 

سخنان سناتور ادواردز در سپتامبر ۲۰۰۴

 

نقد سخنان سناتور ادواردز:

http://mehr.org/you_gave_your_words.htm

 

 

" اگر سناتور جان کری به ریاست جمهوری انتخاب شود به ایران معامله ای را پیشنهاد خواهد کرد که بر اساس اَن رژیم ایران بتواند نیروگآههای اتمی خود را حفظ کند مشروط به اینکه از حق تهیه  سوخت اتمی لازم  برای ساخت بمب اتمی صرفنظر کند."

 

 "اگر ایران این پیشنهاد را رد کند، کری دوستان اروپائی ما را متقاعد خواهد کرد که در اعمال  تحریمی جدی علیه ایران به امریکا ملحق شوند. "سناتور ادواردز اضافه  کرد که "   اگر ما در تلاش به دستیابی به این "معامله عالی" پی ببریم که در حقیقت بلوفی بوده است و آنها در حال توسعه سلاحهای اتمی هستند، نتیجتا میدانیم که دوستان اروپائی ما در کنار ما خواهند ایستاد."

 

" ایرانی که به سلاحهای اتمی مجهز باشد بدلایل بسیار، منجمله ایجاد دریچه فرار برای  کشورهائی نظیرعربستان سعودی، مصر و سایر کشورهائی که بالقوه  امکان  توسعه برنامه های ا تمی را دارا هستند، قابل قبول نیست."

 

مواضع جمهوری خواهان در مورد رژیم ایران

 

 

پرزیدنت بوش، ۳۱ ژانویه ۲۰۰۲

 

دولتهائی چون ایران، عراق و کره شمالی و متحدین اَنها محور های  شّیطانی را تشکیل میدهند که برای تهدید صلح دنیا مسلح شده اند.

 

ایران شدیدا  سلاحهای مخرب  و صدور تروریسم را دنبال میکنبد و این در حالیست که چند نفر غیر انتخابی امید مردم ایران برای اَزادی را سلب کرده اند.

 

پرزیدنت بوش، ۱۲ جولای ۲۰۰۲

 

همچنانکه در روزهای گذشته شاهد بوده ایم، مردم ایران همان نوع اَزادی، حقوق بشر و شادی هائی را که مردم جهان دارا هستند طلب میکنند. دولت اَنها باید به امیدهای اَنان گوش فرا دهد.

 

در دو انتخابات ریاست جمهوری ایران و حدود شش انتخابات محلی و مجلس، اکثریت بالائی  از مردم ایران برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی رای دادند. معهذا افراد غیر انتخابی که حاکمان واقعی ایران هستند صدای اَنها را نمی شنوند.

 

 

گزارش وزارت امور خارجه امریکا در۹ اَوریل ۲۰۰۴

 

متن کامل به انگلیسی:

http://mehr.org/state_report_iran.pdf  

 

نقدی بر این گزارش به فارسی :

http://mehr.org/Real_Freedom.htm

"

امروزه فريادهاي شجاعانه مردم ايران كه براي جلب احترام به حقوق، اعتقادات و نيازهايشان سر داده شده توسط عناصر  غيرانتخابي در دولت خفه شده است."

 

" در ماه جون 1997 و مجددا در سال 2001 محمد خاتمي با شعار اصلاح طلبي طي یک پيروزي قاطع به مقام رياست جمهوري دست يافت. تحقق اين اصلاحات توسط عناصر تندرو درون دولت و بخصوص نهاد غيرانتخابي شوراي نگهبان سد شده است. اصلاح

طلبان و مخالفان درون حكومت و همچنين درون جامعه تحت فشار و خفقان دولت و گروههاي شبه دولتي كه تحت نفوذ روحانيت تندرو ميباشند قرار گرفته اند."

 

 " شوراي نگهبان براي از بين بردن شانس انتخاب مجدد‌ اصلاح   "طلبان تقریبا یک سوم 8200 كانديداهاي داوطلب و منجمله 80 اصلاح طلبي را كه نماينده مجلس بودند حذف کرد و به طور موثري

بديل هاي دموكراتيكي را كه در اختيار مردم ايران بود محدود كرد".

 

 طلبان طلبان تقريبا يك سوم 8200 كانديداهاي

 "شيرين عبادي ــ صداي اميد."

 

 

بوش، ۲۹ ژانویه ۲۰۰۳ :

 

تهدیدهای  مختلف استراتژیهای گوناگون را طلب میکنند. در ایران، ما کماکان شاهد این هستیم که دولت مردم را سرکوب میکند و دسترسی به سلاحهای اتمی و حمایت از تروریسم را دنبال میکند. ما شاهد این هم هستیم که شهروندان ایرانی تن به خطر مرگ میدهند و ندای  اَزادی و دموکراسی و حقوق بشر سر میدهند. ایرانیان، نظیر سایر مردم، حق این را دارند که حکومت خود را تعیین کنند اََینده خود را رقم بزنند و ایالات متحده از خواست اَنها برای اَزادی دفاع میکند

 

 

اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۴

 

. سئوال: اَقای رئس جمهور، معیار شما برای باز گرداندن قوای امریکا از عراق چیست؟

بوش: عراقی اَزاد، امید و خواست اصلاحات در جاهائی مانند ایران را بوجود خواهد اَورد.

 

کری: در پاسخ به این سئوال اشاره ای به ایران نداشت

 

سئوال: اقای رئیس جمهور، اَیا تجربه عراق این امکان را که ایالات متحده را به تجاوز نظامی دیگری بکشاند افزایش میدهد؟

 

 

بوش:

 

در پاسخ به این سئوال اشاره ای به ایران نداشت

 

 

کری:

 

در زمانیکه پرزیدنت به عراق حمله کرد، ۳۵ کشور در دنیا قابلیت اتمی بیشتری از صدام حسین داشتند.و در زمانیکه از ۱۰ بخش اَرتش ما ۹ بخش آن یا در عراق بود و یا در حال اعزام به آنجا بود، کره شمالی سلاحهای اتمی بدست آورد و دنیا جای خطرناک تری است. 

ایران بسوی دستیابی به سلاحهای اتمی پیش میرود و دنیا محل خطرناک تری شده است.

 


سئوال: سناتور کری، موضع شما در قبال پیش قدم شدن در جنگ چیست؟


کری:

 

اَنچه در اینجا به اَزمایش گذاشته شده اعتبار امریکاست و اینکه ما چگونه دنیا را  هدایت  میکنیم.

و ایران و عراق حالا خطرناک تر هستند. ایران و کره شمالی خطرناک ترند..

 

بوش:

 

در پاسخ به این سئوال اشاره ای به ایران نداشت

 

 

سئوال: اَقای رئیس جمهور، اَیا معتقدید که دیپلماسی و تحریم میتواند مسائل اتمی را در مورد ایران و کره شمالی حل کند؟

 

 

بوش:

 

ابتدا در مورد کره شمالی، بله حل میکند. من مطمئنا امیدوارم که بکند. قبل از اَنکه من به ریاست جمهوری برسم، سیاست این دولت این بود که با کره شمالی مذاکرات دوجانبه داشته باشد.

 

ما موافقتنامه ای با کره شمالی امضا کردیم که دولت من دریافت که توسط کره مراعات نشده است.

بنابراین من تصمیم گرفتم که راه بهتر اینست که راه برخورد به این موضوع اینست بجای عمل کردن تنها، کشورهای دیگر را هم در گیر کرد.  ......

و ما گفتگو های جدیدی  را با کره شمالی اَغاز کردیم که نه تنها ایالات متحده بلکه چین را هم در بر داشت. و چین مقدار زیادی روی کره نفوذ دارد، بنحوی بیشتر از ما (نفوذ دارد).

 

من معتقدم که این شیوه کار خواهد کرد. اگر ما گفتگوی با کیم یانگ ۲ را از سر بگیریم، این امر کار نخواهد کرد. او میخواهد گفتگوهای حاصل از ائتلاف شش یا پنج کشور را که پیغام روشنی برایش دارد را بهم بزند.

 

در مورد ایران، امیدواریم که مشابه چنین چیزی را انجام دهیم و با همکاری  دنیا سعی کنیم که ملاهای ایران را متقاعد کنیم که دست از جاه طلبی های اتمی خود بردارند.

 

 ما  طی همکاری بسیاری نزدیکی با وزرای خارجه فرانسه، اَلمان و انگلستان این پیغام را  به ملاها داده ایم که اگر توقع دارید بخشی از ملت های دنیا باشید، برنامه های اتمی خود را به کنار بگذارید.

سازمان بین المللی انرژی اتمی در گیر اینکار است. پروتوکل خاصی اخیر تصویب شد که امکان بازرسی را ایجاد میکند.

من امیدوارم که ما قادر به این کار هستیم و استراتژی خوبی برای اینکار داریم.

 

 

بوش:

 

بمحض اینکه ما گفتگو های دوجانبه را اَغاز کنیم، گفتگو های شش ملیتی از بین خواهد رفت. این دقیقا همان چیزی هست که کیم یانگ ۲ میخواهد. و در ضمن تخطی ایران بعلت پلوتونیم نبود. بعلت غنی سازی اورانیوم بود. اینجا بود که ما اَنها را گیر انداختیم. این اَنجائی بود که اَنها موافقت نامه را نقض میکردند.

 

دوم اَنکه، رقیب من گفت که او برای تحریم ایران کار میکرد. ما قبلا ایران را تحریم کرده بودیم. نمیتوانیم بیشتر اَنها را تحریم کنیم. در مورد ایران تحریم وجود دارد.

 

 

 

کری:

در رابطه با ایران، این انگلیس ها، فرانسوی ها و اَلمانیها بودند که تلاشی را متاسفانه  بدون ایالات متحده برای کنترل امکانات اتمی ایران  اَغاز  کردند. من معتقدیم ما قادر بودیم که بهتر عمل کنیم.

من فکر میکنم که ایالات متحده باید به ایران این شانس را بدهد که سوخت اتمی تولید کند، اَنها را اَزمایش کند و ببیند که اَیاواقعا برای مقاصد صلح اَمیز میخواهند اَنرا مورد استفاده قرار دهند یا نه. اگر اَنها مایل  به معامله نبودن، اَنوقت ما میتوانیم برنامه تحریم را بکار بگیریم. پرزیدنت هیچ کاری انجام نداد.

 


کری (در رابطه با سئوالی در مورد سودان):

 

خواهم گفت که چرا نه ولی ابتدا میخواهم چیزی در مورد تحریم ایران بگویم. این فقط امریکا بود که تحریم را اعمال کرد و این دقیقا چیزی هست که من در موردش حرف میزنم.

 

 

برای اَنکه تحریم موثر باشد، ما باید با انگلیسها، َلمانیها و دیگر کشورها کار میکردیم. و این اختلاف بین پرزیدنت و من است.

 

بوش (در پاسخ به اشاره مجدد کری در مورد تحریم):

 

این دولت من نبود که ایران را تحت تحریم قرار داد. این امر بسیار قبل از اَنکه من به واشنگتن بیایم صورت گرفت.

 

سئوال: سناتور کری، اگر شما به ریاست جمهوری رسیدید، در رابطه با اینکه جدی ترین  خطری که ایالات متحده را تهدید میکند چه نوع تفکری را دنبال خواهید کرد؟

 

کری:

 

خطرناک ترین چیزی که امریکا را تهدید میکند سلاحهای مخرب و ازدیاد سلاحهای اتمی است.

منتها مجددا، اختلاف بین ما اینست که پرزیدنت ۴ سال وقت داشت که کاری در مورد اَن بکند ولی کره شمالی  به سلاحهای بیشتری دست یافت. ایران بسوی اسلحه در حرکت است. و با این سرعت ۱۳ سال طول خواهد کشید تا سلاحهای موجود در روسیه را بحالت مورد اطمینان در اَورد.

 

من در صددم که اینکار را در عرض ۴ سال انجام دهم و قصد اَن دارم که بلافاصله مذاکرات دوجانبهای را با کره شمالی اَغاز کنم.

 

بوش:

 

در پاسخ به این سئوال اشاره ای به ایران نداشت

 

 

مناظره بین معاونین ریاست جمهوری امریکا ، ۵ اکتبر ۲۰۰۴

 

 

سئوال: اقای چینی ، اگر انتخاب شوید برنامه شما برای دستگیری بن لادن و کسان دیگری که جای او را خواهند گرفت چیست؟

 

چینی:

 

اشاره ای به ایران در پاسخ نکرد

 

ادواردز:

 

ما باید بروضعیت تروریسم جهانی تاکید کنیم. ایران برنامه اتمی خود را به پیش برده است. اَنها امروز از چهار سال پیش خطرناک تر هستند.

 

کره شمالی هم برنامه اتمی خود را پیش برده است و از داشتن یک بمب به ۶ یا ۸ بمب رسیده است. معاون رئیس جمهور بیشتر از ۱۰ سالست که خواستار لغو تحریم علیه  ایران، بزرگترین کشور حامی تروریسم در روی کره زمین است. این یک اشتباه است. ما نباید تحریم را لغو کنیم بلکه باید اَنرا قوی تر کنیم.

 

سئوال از چینی:

 

در سال ۲۰۰۰ وقتیکه شما هنوز از روسای اجرائی هالی برتون بودید گفتید که مراکز تجاری امریکا باید اجازه داشته باشند با ایران تجارت کنند چرا که " تحریم یک جانبه تقریبا هرگز کار نمی کند"

حالا بعد از ۴ سال بعنوان معاون رئیس جمهور و با توجه به اینکه تشکیلات شما ایران را محور شیطانی خوانده است، اَیا کماکان معتقدید که تحریم علیه ایران باید لغو شود؟

 

چینی:

 

نه، معتقد نیستم. و در اَن زمان من بطور خاص در مورد  تحریم یکجانبه صحبت میکردم.
اگر کوششی همگانی نباشد، وقتی که ما تحریمی یکجانبه اعمال کنیم، مردم دیگر وارد میدان میشوند و از این موقعیت سو استفاده میکنند و شما اثری نخواهید داشت مگر اینکه کمپانیهای امریکائی را تنبیه کنید. 

ما بر علیه ایران تحریم داشته ایم. اگر اَنها به التزامات خود در مورد معاهدات اولیه سازمان انرژی اتمی در مورد ازدیاد سلاحهای اتمی عمل نکنند، ما ممکن است از شورای امنیت سازمان ملل بخواهیم که تحریم را حتی شدیدتر کند.

 

رفتار ما با ایران در مقایسه با عراق متفاوت است زیرا که ایران مانند عراق ۱۲ سال قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است.

 

ما مشغول کار با انگلیس ها  َلمانیها و فرانسوی ها هستیم که در حال مذاکره با ایرانیان بوده اند.
ما بطور فعال در حال مذاکره با هیئت رئیسه سازمان انرژی اتمی هستیم و چه ایران به تعهدات خود وفا کند یا نه، ما ملاقاتی در ماه نوامبر خواهیم داشت.

 

اگر اَنها به تعهدات خود عمل نکنند حدس من اینست که هیئت رئیسه این مطلب را به شورای امنیت ارجاع خواهد کرد که تحریمی بین المللی اعمال کند و من فکر میکنم که این جهت حرکت  درستی است..
 ....

 

ما پیشرفت زیادی در برخورد به ازدیاد سلاحهای اتمی کرده ایم و به فشار بر روی کره شمال و ایران ادامه خواهیم داد.سناتور ادواردز:


....

 معاون رئیس جمهور در مورد ایران صحبت میکند. واقعیت اینست که ایران تحت نظارت اَنها بسمت برنامه اتمی خود پیش رفته است. اَنها مسئولیت برخورد به این امر را به اروپائیان واگذار کردند.

 

حالا شما، معاون رئیس جمهور، با صدای رسا در مورد لغو تحریم ایران صحبت کردید. من و سناتور کری معتقدیم که ما احتیاج داریم که تحریم را تقویت کنیم و منجمله  راه هائی را که به کمپانیها اجازه میدهند که شعبات خارج از کشور درست کرده و با ایران معامله کنند را از بین ببریم.

 

من چند دقیقه قبل در مورد ارتباط هالی برتون با ۸۷ میلیون دلار معامله صحبت کردم و شما هم در این سئوال مطرح کردید. این دو مسئله مربوط به هم هستند. چرا که او (چینی)  زمانیکه در جزو هیئت رئیسه اجرائی هالی برتون بود برای لغو تحریم تلاش میکرد. به همین دلیل است که ما فکر میکنیم که هالی برتون بدون شرکت در مناقصه صاحب قرارداد میشود.

 

. زمانیکه در جزو هیئت رئیسه اجرائی هالی برتون بود، اَنها به جرم ارائه اطلاعات دروغ در مورد کمپانیشان، نظیر  ان-ران و کن لی   به میلیونها دلار جریمه محکوم شدند

 

اَنها با دو دشمن قسم خورده امریکا، ایران و لیبی معامله کردند. اْنها اکنون به اتهام رشوه دادن به سران کشورهای خارجی در اَن دوره تحت بررسی هستند. در چنین شرایطی نه تنها اْنها بدون هیچ مناقصه ای ۷.۵ بیلیون دلار قرار داد در عراق گرفتند، اجازه یافتند که  بجای اَنکه به رسم معمول پولشان گرو نگه داشته شود، پول خود را مرتب دریافت کنند.سئوال:

 

در بخش اَخر مربوط  به سیاست خارجی در مورد منازعه بین اسرائیل و فلسطین صحبت کنید. امروز، یک عضو برجسته جهاد اسلامی در گازا کشته شد. بمب گزاریهای انتهاری بسیاری اتفاق افتاده، حملات خمپاره ای و همه اینها در زمانی اتفاق می افتد که امریکا از صحنه پروسه ایجاد صلح غایب است. تشکیلات شما در این مورد چه خواهد کرد؟ اَیا قبول دارید که ایالات متحده غایب است؟ شاید نباشید. ولی تشکیلات شما بری حل این منازعه چه خواهد کرد؟

 

چینی:

 

 در این رابطه به ایران اشاره ای نکرد.

 

ادواردز:

 

و برای امریکا مهم است که با ایران مقابله کند چرا که

 ایران خطر بزرگی برای مردم اسرائیل میباشد

 

 

. دومین مناظره ریاست جمهوری، ۸ اکتبر ۲۰۰۴

 

 

سئوال از بوش:

 

دیروز شما ادعان کردید که عراق سلاحهای با قدرت تخریبی گسترده ندارد ولی حمله به عراق را با دکر این مطلب که " او آگاهی لازم، مواد و وسائل و قصد تولید سلاحهای مخرب را داشت و میتوانست این اطلاعات را به دشمنان تروریست ما بدهد این گفته را توجیه کردید. از آنجائیکه این تعریف شامل بسیاری از کشورهای دیگر منجمله کره شمالی هم میشود،  اَیا واقعا معتقدید که این توجیه منطقی برای حمله میباشد

 

بوش:

 

در پاسخ به این سئوال اشاره ای به ایران نداشت

 

کری:

 

امروزه دنیا جای خطرناک تری است. جای خطرناک تری است، چرا که پرزیدنت تصمیم درست را نگرفت. حالا، پرزیدنت آرزوی این را میکند که من نظرم را عوض کرده بودم. او میخواهد که شما این اعتقاد را پیدا کنید چرا که  نمی تواند اینجا بیاید و بگوید که او مشاغل زیادی برای امریکا ایجاد کرده است. او مشاغل زیادی را از دست داد.

 

این پرزیدندت عجولانه وارد جنگ شد، متفقین ما را به کناری زد و ایران حالا خطرناک تر است و بهمین نحو هم کره شمالی که  سلاحهای اتمی دارد. او توجه خود را از بن لادن  منحرف نمود.

سئوال از کری:

 

ایران تروریزم را سرپرستی میکند و موشکهائی دارد که قادرند اسرائیل و اروپای جنوبی را هدف قرار دهند. ایران در عرض دو یا سه سال سلاحهای اتمی خواهد داشت. اگر تحریم سازمان ملل این خطر را از بین نبرد شما بعنوان رئیس جمهور چه خواهید کرد؟

 

 

کری:

 

من فکر نمیکنم که شما میتوانید فقط به تحریم سازمان ملل اتکا کنید. ولی شما کاملا درست میگوئید. این یک خطر است. خطر بسیار عظیمی هست. و اَنچه جالب است اینست که این خطری است که در دورانی که رئیس جمهور به عراق، جائی که خطری نداشت اشتغال داشت رشد کرد. اگر او میگذاشت که بازرسان اتمی کار خود را انجام دهند و به آن ادامه دهند، ما مجبور نبودیم که ۱۰ برابر تعدادی که در افغانستان بن لادن را تعقیب میکردند  در عراق مستقر کنیم.

 

در ضمن، در همین دورانی که ایران بسمت سلاحهای اتمی پیش میرود، حدود ۳۷ تن ماده ای که اَنها بر اَن کیک زرد نام نهاده اند و برای ساختن اورانیوم غنی شده مورد استفاده قرار میگیرد تولید شده است و در زمانیکه ایران به این کار مشغول بوده، کره شمالی امکانا بجای یک بمب صاحب چهار یا هفت بمب است. برای دو سال در حالی که کره شمال خطرناک تر میشد و علیرغم هشدارهای وزیر دفاع،  ویلیام پری،  رئیس جمهور حتی با کره شمال در گیر نشد و هیچ کاری نکرد. حالا اَنها بمب دارند و ما امنیت کمتری داریم.

 

بوش:

این پاسخ باعث تعجب منست. او مرتب در این مورد صحبت میکند که باید میگذاشتیم بازرسان به کار خود ادامه دهند. این گفته بسیار خام  و خطرناکی  است. این انچه هست که گزارش دولفر نشان داد. او در حال گول زدن بازرسان بود.

 

دوم اینکه، البته که ما متوجه ایران بوده ایم. من خطر را کاملا درک میکنم. بهمین دلیل هم هست که ما داریم  همان کاری را که او (کری) پیشنهاد کرد میکنیم و از انگلیس ها، اَلمانها و فرانسوی ها خواسته ایم که این مطلب را برای ایران روشن کنند که اگر این انتظار را دارند که عضوی از جامعه جهانی بشوند باید جاه طلبی های اتمی خود را بکنار بگذارند. ما در حال انجام اینکار بوده ایم. 

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://www.mehr.org