گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر   

قوانین اسلامی

       

English


 نقض حقوق بشر در ایران

  گزارشات روزانه نقض حقوق بشر در ایران

 گزارش "فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران"

گزارش سازمان عفو در مورد نقض حقوق بشر در ایران

گزارش سازمان عفو در مورد نقض حقوق بشر در ایران (انگلیسی)

مرور سازمان عفو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

( سال میلادی۲۰۲۰)

گزارش مجازات اعدام در ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

---------------------------

 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

تعهد نامه رفع تبعیض علیه زنان  

تاریخچه پیدایش و تکامل حقوق بشر در دوران معاصر

آیا یک با یک برابر است؟

موسیقی در پرتو تظاهرات اَزادی خواهی در ایران


    اَرشیو خبرهای حقوق بشر

مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590

E-mail: mehr@mehr.org
URL: https//mehr.org