گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

قوانین اسلامی

       

English

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

 

 

محکومیت رژیم اسلامی در دادگاه فدرال امریکا
 

- توضیح مختصری در مورد رای دادگاه  

 - مصاحبه تلویزیون صدای امریکا (اَقای بهارلو) با دکتر ویلیام پپر  و محمد پروین

 - مصاحبه رادیو فردا ( خانم رویا طلوعی) با محمد پروین

- مصاحبه رادیو صدای امریکا (اَقای رامش) با محمد پروین

- مصاحبه رادیو فردا (خانم خطیبی) با محمد پروین

- توضیحی در مورد اعلام جرم و محاکمه 

اعلام جرم علیه رژیم اسلامی و سران جنایتکار اَن

 

  

 

مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

Back to Home Page

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: https://www.mehr.org

 

 

setstats

setstats

setstats