گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران

 (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

  در باره مهر  

قوانین اسلامی

       

English

Revolution Started

 

 

 

 

 

 

 

 انقلاب چیست؟

چگونه میتوان جنشی را که زنان در ایران بر پا کردند حمایت کرد

 

میخواهیم، باید، محکوم میکنیم و ... ره به جائی نبرده و نمیبرد

 

 نقش ما در مقابله با بده و بستان های سود جویان جهانی با رژیم اسلامی

o

اای کاش!اش! 

o

ادای دین ما به جانباختگان قتل عام های سال ۱۳۶۷ با ایجاد روز یادبودی بین المللی و بهره گیری از آن

o

راه کار های سرنگونی رژیم اسلامی و بهره گیری از انتصاب رئیسی

o

شرم بر رئیسی باد اما چه باید بکنیم تا تن به شرم او ندهیم!

o

فراسوی یادبودهای قتل عام تابستان ۶۷، چگونه میتوانیم دینمان را به جان باختگان ادا کنیم

o

 

با اندیشه ها، اهداف و پروژ ه های مهر ایران آشنا شوید


ایران در تلاش دستیابی به دموکراسی سکولار


 نقض حقوق بشر در ایران ( گزارش  فعالان حقوق بشر در ایران )  

 

  نمونه هائی از نبرد زنان ایرانی

  برای  دستیابی به حقوق اولیه خود

 

 

 

نوشته های دیروز که کماکان بیانگر امروزست:

 

افتاب امد دلیل افتاب!

 

از ماست که بر ماست!

 

راه کار سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار دموکراسی در ایران چیست؟

 

نبرد نافرمانی یا صدور اعلامیه های "۱۴ معصوم"

 

اَلترنتیو رژیم اسلامی چیست و کیست ؟

 

"گذار" ، "عبور" یا سرنگونی؟

 

ایرانیان مرعوب و دم فروبسته برون مرز، نظاره گر فاجعه ای در حال تکوین

 

 فرصتی دیگر برای ایرانیان برون مرز

 

در مورد اعدام های روزانه در ایران و توقف جنایات رژیم اسلامی چه کرده و چه خواهیم کرد؟

 

شروعی دیراما هنوز تعیین کننده برای مقابله با لابی گران و هویت بخشیدن به ایرانیان برون مرز

  

ما کجائیم و لابی گران رژیم اسلامی کجا هستند؟  

 

نافرمانی مدنی - راهکاری برای سرنگونی رژیم اسلامی

 

اَنانی که لیاقتشان در حد روحانی هاست

 

  نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران  برای همکاری با گروه مهر از این اتصال استفاده کنید

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید  

 


لطفا نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید

Tel: (310) 377-4590
E-mail: mehr@mehr.org
URL: https://mehr.org

 مهر هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با احزاب ایرانی، امریکائی و غیره و یا گروه های مذهبی ندارد و از هیچ حزب و گروه و فردی که طالب قدرت سیاسی در ایران است حمایت نمیکند. تلاشهای مهر تنها به مدد داوطلبان و حمایت کنندگان اَزادی خواه ایرانی متکی است. هیچ بخشی از کمک های مالی به مهر، تحت هیچ شرایطی نمیتواند مورد استفاده اعضا، دبیران، و مسئولان مهر قرار گیرد.

  مهر تشکیلاتی است که تحت رده بندی 
501 C (3)
به ثبت رسیده و کمک های مالی به مهر از معافیت مالیاتی برخوردار است.
 

برای کمک مالی به