>

گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

  محاکمه رژیم

  نافرمانی

  فدرالیزم

  مقالات

  حقوق بشر

  در باره مهر   

 قوانین اسلامی

       

English

  

 

 

 

 

 احمد شاملو، هوشنگ گلاب دل، هاله رازی و حسین مشرف

      

                

 جزئیات بسیاری در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به زبان انگلیسی در سایت مهر موجود است. در صورت تمایل لطفا از اتصالات زیر استفاده کنید

    List of the known Victims of the Islamic Republic of Iran in the Massacre of the Political Prisoners in 1988

 

 

برای کمک مالی به مهر از این اتصال استفاده کنید

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 694-8039
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://mehr.org