گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

  در باره مهر  

قوانین اسلامی

       

English

1  

 

شرم بر رئیسی باد اما چه باید بکنیم تا تن به شرم او ندهیم!

انتصاب رئیسی به عنوان به اصطلاح رئیس جمهور رژیم اسلامی در ایران جای تعجبی ندارد. با این حال ، وی به عنوان یکی از کسانی که نشان دهنده چهره جنایتکار رژیم است، فرصت های بیشتری را برای ما فراهم می کند تا شرم خود را برای اجازه دادن به ادامه تسلط این دیکتاتوری مذهبی و بی رحم بر کشورمان بیش از چهل سال کاهش داده و متوقف کنیم.

اگر ما برون مرزیان کماکان با دلبستن به بیانیه ها ، دادخواست ها ، مطالبات بی معنی و شعارها بخواهیم مخالفت خود را نشان دهیم ، سود مندان جهانی به روابط خود با رژیم ادامه داده و به ثبات بیشتر آن کمک خواهند کرد. مقامات آمریکایی با افتخار اعلام کرده اند که انتخاب رئیسی هیچ ارتباطی با مذاکرات آنها با رژیم در مورد محدود کردن فعالیت های اتمی و از سرگیری معاملات قبلیشان ندارد.

توسل به آنها برای در نظر گرفتن نقض حقوق بشر و توقف آن بعنوان شرط اساسی در شناسایی این رژیم، به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی را متوقف نکرده و نخواهد کرد. آنها را باید به اینکار مجبور کرد. این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که ایرانیان آزادیخواه و سایر آگاهان جهان درگیر شوند و با مشارکت در روند سیاسی کشورهای خود این امر را امکان پذیر کنند.

انتخاب رئیسی با سابقه روشن و مستندش در جنایاتی که مرتکب شده است، سازمان های بین المللی حقوق بشر را از حرف درآورده و به حرکت وادار کرده است. این امر می تواند تلاشهای ما را در افشای چهره واقعی رژیم اسلامی تسهیل کرده و کمک کند تا بتوان تلاشهای ممکن را برای عدم شناخت رژیم اسلامی و به نمایندگان سیاسی تحمیل کرد.

سازمان عفو بین الملل به دلیل نقش رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ (1988) اقدام جدی و رسمی را برای جنایات علیه بشریت علیه او را آغاز کرده است [۱]، [۲].

اطلاعات مربوط به کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷ را می توان در وب سایت ''مهر'' بررسی کرد [۳].

بسیاری از فعالان حقوق بشر بین المللی نیز از سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی قتل عام زندانهای سال ۱۳۶۷ شده اند [4] ، [5].

فعالان ایرانی می توانستند یک جنبش پایه ای و گسترده به حول پیشنهادی که گروه ''مهر'' در سال 2002 عنوان کرد آغاز کنند. گروه مهر قطعنامه ای را در اجلاس سالانه منطقه جنوبی سازمان عفو پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه روز اول ماه سپتامبر به عنوان روز بزرگداشت کشتار زندانیان سیاسی شناخته شود. این پیشنهاد در نشست سالانه سازمان عفو در سال 2003 در پیتسبورگ به تصویب رسید. قرار بود ان قطعنامه در نُشست بین المللی سازمان عفو در لندن مطرح شود تا اول سپتامبر به یک روز جهانی برای یادبود قربانیان خشونت های سیاسی شناخته شود

متاسفانه، از آنجا که سازمان عفو مشاهده کرد که هیچ گروه ایرانی دیگری بجز گروه ''مهر'' یادبودی را در این روز برگزار نکرده و نمیکند، پیگیری این کار را متوقف کرد.

طیف گسترده ای از گروههای ایرانی در سراسر جهان پیشنهاد مداوم گروه ''مهر'' را برای در نظر گرفتن این روز در کنار هر روز دیگری که قبلا به طور مستقل برای یاد بود در نظر گرفته بوده اند، نادیده گرفتند. حتی یک گروه نیز توجهی نشان نداد!

ما بر آنیم تا با توجه به مواضع عملی که سازمان عفو آغاز کرده است، تلاش دیگری را برای طرح مجدد پیشنهاد خود از سر بگیریم. با این امید که این بار رئیسی قاتل بتواند وضعیت غم انگیز جدائی ها ی ما را تغییر دهد.

مراحلی که لازم است طی شود تا با استفاده از به حرکت در آمدن فعالان بین المللی بتوان تلاشهای هدفمند و فراگیری را نیز در میان ایرانیان درون و برون مرز ایجاد کرد در نوشتاری دیگر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

This Article in English

منابع:

1. Ebrahim Raisi must be investigated for crimes against humanity

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/iran-ebrahim-raisi-must-be-investigated-for-crimes-against-humanity/

1. PRESIDENCY OF EBRAHIM RAISI A GRIM REMINDER OF THE CRISIS OF IMPUNITY

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1343142021ENGLISH.PDF

3.1988 Massacre

https://mehr.org/massacre_farsi.htm

4. Iran: UN calls for accountability on 1988 prison massacres marks turning point in three-decade struggle

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/iran-un-calls-for-accountability-on-1988-prison-massacres-marks-turning-point-in-three-decade-struggle/

5. UN original Report

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25503

M. Parvin, Ph.D., is an adjunct professor at the California State University, and Founding Director of the

Mission for Establishment of Human Rights in Iran (MEHR)

Your Comments on this Article are welcome

MEHR has no affiliation with any political or partisan group.
It operates as an entirely  volunteer based organization.

MEHR
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
E-mail: mehr@mehr.org
URL: https://mehr.org

Make a Donation to MEHR

MEHR is a tax-exempt, 501 C (3), organization and
all contributions are tax deductible

SUPPORT MEHR

setstats