Mission for Establishment of Human Rights in Iran

(MEHR IRAN) 

شما قول داده بودید، سناتورها.  به عهد خود وفا کنید

محمد پروین

 

هفته گذشته در حالیکه زندانیان عقیدتی در ایران در اعتصاب غذا  و نزدیک به مرگ بودند، و هنگامیکه دختری ۱۶ ساله به نام عاطفه رجبی  به جرم" رفتار ناشایست" و داشتن " زبا ن تیز"  در ملا عام اعدام شد، سناتور جان ادواردز معاون کاندیدای رئیس جمهوری امریکا به رژیم جنایتکار ایران پیشنهاد دوستی داد.

 

او طی مصاحبه ای اظهار داشت که اگر سناتور جان کری به ریاست جمهوری انتخاب شود به ایران معامله ای را پیشنهاد خواهد کرد که بر اساس اَن رژیم ایران بتواند نیروگآههای اتمی خود را حفظ کند مشروط به اینکه از حق تهیه  سوخت اتمی لازم  برای ساخت بمب اتمی صرفنظر کند.

 

سناتور ادواردز و کری این امر را نادیده  گرفتند که رژیم اسلامی ایران رژیمی تروریست است و بر ستمی که این رژیم ۲۵ سالست در حق مردمی  که برای  دموکراسی لائیک در ایران مبارزه میکنند روا میدارد چشم فرو بستند.

 

سناتور ادواردز گفت: "اگر ایران این پیشنهاد را رد کند، کری دوستان اروپائی ما را متقاعد خواهد کرد که در اعمال  تحریمی جدی علیه ایران به امریکا ملحق شوند." سناتور ادواردز اضافه  کرد که "   اگر ما در تلاش  دستیابی به این "معامله عالی" پی ببریم که در حقیقت بلوفی  در کار بوده است و آنها در حال توسعه سلاحهای اتمی هستند، نتیجتا میدانیم که دوستان اروپائی  در کنار ما خواهند ایستاد."

 

ادواردز اضافه کرد که " ایرانی که به سلاحهای اتمی مجهز باشد بدلایل بسیار، منجمله ایجاد دریچه فرار برای  کشورهائی نظیرعربستان سعودی، مصر و سایر کشورهائی که بالقوه  امکان  توسعه برنامه های ا تمی را دارا هستند، قابل قبول نیست."

 

 رژیم اسلامی این " پیشنهاد عالی" را نپذیرفت وبرنامه غیر اتمی شدن، شدیدا از طرف سخنگوی وزارت امور خارجه، حمید آصفی رد شد.

 

 

 

 

حال، سناتور کری و ادواردز باید به قول خود وفا کنند و اعلام کنند که تحریمی جدی بر علیه رژیم اسلامی اعمال خواهند کرد.

 

حتی اگر رژیم اسلامی ایران این پیشنهاد را قبول کرده بود هنوز رژیمی جنایتکار و مسئوال زندان ، شکنجه و اعدام هزاران عاشق آزادی بود و ارزش این را نداشت که به هیچ شکلی مورد پذیرش قرار گیرد. حتی اگر با همه خواستهای غرب نیز در مورد کنترل برنامه اتمی خود موافقت کند، هنوز رژیمی تروریست است که ایرانیان را به مدت بیست و پنج سال دچار وحشت و ترور خود نموه است و نباید هیچ دولت و رهبری دولتی که کمترین احترامی برای حقوق بشر و اَزادی قائل است برای اَن مشروعیتی قائل شود.

 

سناتورکری و ادواردز رفتار وحشیانه رژیمی تروریست را که مدتهای مدیدیست بطور سیستماتیک بر مردم ایران اعمال شده است نادیده  گرفتند و ما اعتراضی از جانب جامعه جهانی نشنیدیم. حال زمان اَن فرا رسیده است که دنیا و بخصوص مردم امریکا، اَنها را در قبال قولشان مسئول بدانند. اَنها به یکی از بیرحم ترین رژیم های دنیا پیشنهاد دوستی کردند و این پیشنهاد رد شد. اَنها قول داده بودند که اگر ایران این پیشنهاد را رد کند، متفقین اروپائی خود را متقاعد خواهند کرد و تحریم جدی بر رژیم ایران اعمال خواهند کرد.  حالا باید وفای به عهد کنند.

 

شاید زمان اَن فرا رسیده باشد که واقعیت رژیم اسلامی را دریابیم و به این نتیجه برسیم که بقای این غول نه تنها خطری روزمره برای جان میلیونها ایرانی بلکه برای همه جهان است. شاید زمان اَن فرا رسیده باشد که عامل منفعت و منافع کوتاه مدت نهادهای تجاری و کمپانیهای نفتی نادیده گرفته شود و کمی به امور انسانی توجه شود. متاسفانه این توجه بطور طبیعی ایجاد نخواهد شد. باید اَنرا با عمل خود بوجود آریم.

 

 ما از جامعه جهانی و امریکا توقع چندانی نداریم. تنها انتظار ما اینست که این رژیم تروریست را به رسمیت نشناسند و به اَن مشروعیت ندهند. انتظار داریم که تحریمی واقعی علیه رژیم اسلامی اعمال شود. نه از آن نوعی که در دورانی که قرار بود رژیم تحت تحریم باشد اعمال شد. نه از آن نوعی که هالی برتون و جی-ای و بیش از ۲۰۰ کمپانی امریکائی را مستثنی کند. ما انتظار این را داریم که امریکا روابط دیپلماتیک خود را با رژیم اسلامی به پائین ترین سطح ممکن تقلیل دهد. این رژیم نماینده مردم ایران نیست و ما آنانی راکه خلاف این فکر میکنند برای انجام رفراندمی که تحت نظارت منابع بین المللی انجام شود به چالش میطلبیم. اگر دولت امریکا و سیاست مداران اَن میخواهند با مردم شجاع ایران باشند که علیرغم مواجه بودن با رژیمی بیرحم و حامیان غربی آن، امید خود را از دست نداده اند، باید برای دفاع معنوی از مردم ایران  اعلام کنند که رژیم اسلامی را نماینده اَنان نمی دانند و از رابطه دوستانه با آن خودداری  خواهند کرد.

 

این تمامی اَن چیزهائیست که ما معتقدیم ایرانیان ازاده از امریکا و سایر کشورها انتظار دارند. همه این خواستها در این خلاصه میشود که  به این رژیم تروریست کمک نکنید و ایرانیان خود اَن را از طریق نافرمانی مدنی و مبارزات بدور از خشونت سرنگون خواهند کرد.

 

آنانی که به این خواست گوش فرا دهند دوستی و رای ایرانیان را خواهند داشت.

 

محمد پروین

maprvin@mehr.org

 

Contacts information:

 

Senator John Kerry:

 

Tel: 202-224-2742 ;  Fax: 202-224-8525

Senator John Edwards:

Tel: 202-224-3154 ; Fax: 202-228-1374

 

Back to MEHR Home Page

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://www.mehr.org