گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران (مهر ایران)

 محاکمه رژیم

 نافرمانی

 فدرالیزم

 مقالات

 حقوق بشر

 در باره مهر

 

اَنچه که من میتوانم انجام دهم جهان را تغییر نخواهد داد. اما ممکن است که با بلند کردن صدای خود بتوانم به تحقق بزرگترین اهداف که ایجاد دوستی بین انسانها و برقراری صلح روی زمین باشد کمک کنم.

 اَلبرت انیشتن (۱۹۲۰)    

 

گذر از محدوده تنگ افشا گری و خبر رسانی

هفته دیگری نیز گذشت و تغییر چندانی هم در شیوه های مقابله ما با رژیم جنایتکار اسلامی به چشم نمیخورد. از اینروست که من کماکان بر اَن هستم که تا ما راه کارهای سرنگونی رژیم ستم در ایران را مورد توجه قرار ندهیم و امکانات لازم برای انجامش را فراهم نکنیم، ره بجائی نخواهیم برد.

حامیان کلیت رژیم اسلامی چه در درون و چه در برون ایران، در تلاش خود برای محدود کردن خواست اَزادی خواهان موفق بوده اند. بگذارید ابتدا به شرایط درون مرز اشاره ای بکنم.

 دردرون ایران، سر برون کردن از محدوده هائی که موسوی ها و رفسنجانی ها ایجاد کرده و میکنند، کار ساده ای نیست. اگربه نوعی در پناه جنبش سبز حسینی نیز اَزادی خواهان ما با زندان و شکنجه و اعدام روز افزونی روبرو هستند، مشکل نیست تجسم اینکه اگر پا از این محدوده فرا نهند، با چه درجه از وحشیگریهای رژیم اسلامی روبرو خواهند شد.

 طبیعی است که تحت چنین شرایطی سخن مشخص و اَشکار از نابودی کل سیستم و طلب کمک از جامعه جهانی برای انجام اَن، جای خود را به این میدهد که فریاد ها را بلند کنند تا ظلم و جور و زندان و شکنجه خود وکشتار یاران خود را بگوش دیگران و دنیای خارج برسانند و از احمدی نژاد و این و یا اَن جناح انتقاد کنند.

حاصل این فریاد ها، تغییرات چندان چشمگیری در توانمند تر کردن اَزادی خواهان در مقابله با کلیت سیستم اسلامی ایجاد نکرده است و نمیتواند بکند. دول سود جو، علیرغم حمایت زبانی از مردم ما و اعتراض به نقض حقوق بشر، کوچکترین حرکت عملی در این زمینه نکرده و به خودی خود نخواهند کرد. از مردم اَزاده دنیا نیز هر چند متاثر از اَنچه که بر سر ایرانیان اَزاده میاید، نمیتوان انتظار داشت که راه حلی برای کمک عملی به مردم ما بیابند.

با توجه به مشکلات و موانع موجود بر سر راه ایرانیان اَزدی خواه درون مرز، اینکار یعنی شناخت راه کارهای عملی برای کمک به تلاش گران راه اَزادی در ایران و تلاش در راه تحقق اَن بعهده ما برون مرزیان هست. 

منتها متاسفانه، برون مرزیان فعال نیز چیزی جز تکرار اَنچه مردم درون مرز ما بخوبی انجام داده و میدهند کار دیگری نکرده و نمیکنند. اَنچه میکنند در بهترین حالت خود، فریاد و فغان و شعار و از در و دیوار در خواست های موهومی کردن است. سیاست های لابی گران و اصلاح طلبان حکومتی خنثی کردن مخالفان و بخصوص افراد تازه به صحنه اَمده ایست که بعلت شرایط خاص ٔپس از انتخابات سال گذشته برانیخته شده اند. بهترین کار برای اَنکه در خواستی که مردم درون مرز قادر به عنوانش نیستند، هرگز عنوان نشود، اینست که فقط همه چیز را در افشاگری و شعار  خلاصه کرد و بر اَن مهر پایان گذاشت. هرگز و هرگز نمیشنوید که از جامعه جهانی و مردم جهان چیزی جز این خواسته شود که رژیم اسلامی را در حرف محکوم کنید، به ایران نماینده بفرستید تا از وضعیت ایران گزارش دهند. و هرگز و هرگز نمیشنوید که بعد از همه این حرفها و گزارشات چه خواهد شد؟

  راه حل چیست؟ باید در ادامه افشا گریهای جنایات رژیم و اَنچه که اَزادی خواهان درون مرز میکنند، از مردم دنیا کمک گرفت تا دولت های سود جویشان را مجبور کنند تا پیروزی مردم ما، تحریم کامل اقتصادی و سیاسی از نوع هوشمندانه را بررژیم اسلامی اعمال کنند.

امکانات انجام اینکار را باید از پائین ایجاد کرد. باید اَنانی که این راه کار را میشناسند و مفید میدانند همدیگر را پیدا کنند تا با کمک هم امکانات اینکار را فراهم کنند.

متاسفانه افراد علاقمند به این نوع کارها هم اعتماد به خود ندارند و مدام در رویای اَنند که سازمان و تشکیلاتی از بهم پیوستن تشکیلات سنتی موجود و یا صدها گروه مختلف ایجاد خواهد شد، و یا باید بشود. و اینگونه است که ما با تمام کثرت نفرات خود، برون مرز را به عده قلیلی لابی گر که شناخت درست دارند و همین کار را در جهت منافع رژیم انجام میدهند باخته ایم.

لابی گران

۱- وزارت امور خارجه امریکا تریتا پارسی را ارتقا میدهد. تبریک به تریتا پارسی و شرم بر ما باد

http://jeddah.usconsulate.gov/trita-parsi.html

Consulate General Tom Duffy

این هفته تریتا پارسی بنیان گزار و پرزیدنت نیاک به دعوت کنسولگری امریکا در شهر جده در عربستان سعودی در مراسمی که برای او ترتیب داده شده بود شرکت کرد و علاوه بر مصاحبه ای که با او شد ریاست میز گردی را هم بر عهده داشت. اداره این میز گرد را سر کنسول امریکا، تام دافی بعهده داشت.

این مراسم در چارچوب این سیاست وزارت امور خارجه امریکا صورت گرفت که متخصصین  مقیم امریکا نظرات خود را برای وزاری خارجی، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و تجار بیان کنند. از تریتا پارسی بعنوان متخصص سیاست های مربوط به ایران و روابط امریکا و ایران نام برده شده است.

باید به تریتا پارسی تبریک گفت که در کشوری که میلیونها ایرانی وجود دارد، او که لابی گر رژیم اسلامی و مخالف سر سخت حتی سیاستهای ظاهری امریکا در برخورد به رژیم است، اینچنین مورد استقبال امریکا قرار میگیرد.

 و شرم بر همه به اصطلاح  اپوزیسیون و کسانی که تحت عنوان فعال سیاسی، فعال حقوق بشر و دهها عنوان دیگر هنوز در دنیای واقعیات خواب هستندد و در رویای خود با شعر و شعار و افتادن در دام هائی که امثال تریتا پارسیها برایشان پهن کرده اند، بدنبال گدائی کردن حقوق بشر و یا سرنگونی رژیم با  هو و جنجال و شعار هستند.

 ۲- هومن مجد و دموکراسی اسلامی

 سازمان لابی گر نیاک کتاب هومن مجید را که  از حامیان سازمان نیاک و لابی گر ایجاد ارتباط با رژیم اسلامی است ارتقا داده است. او در کتاب خود تحت عنوان " دموکراسی اَیت اله " به تجزیه و تحلیل وقایع مربوط به بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ پرداخته است. او از برون مرزیان انتقاد میکند که "جنبش سبز " را انقلاب سبز نامیده اند و به این دلیل اَن را ضربه پذیر ساخته اند. او در معرفی کتاب خود در بنیاد نوین امریکائی خود را از اولین کسانی میداند که عنوان "جنبش سبز " را بکار گرفته است.

او در مورد تحریم میگوید که تحریم ها نه تنها به سقوط رژیم کمک نمیکند بلکه این رژیم را رادیکال تر نیز میکند.

 مجد میگوید که آینده جنبش سبز بستگی به این دارد که فشارهای خارجی برداشته شود:

" جنبش سبز تشخیص داده است که تا زمانیکه مسائل خارجی وجود دارد تمرکز بر حقوق مدنی و حتی جنگیدن برای حقوقشان بسیار مشکل تر خواهد بود. حتی انتقاد از سیاست های اقتصادی رژیم هم مشکل خواهد بود. "

" اگر فشارهای اتمی، فشار تحریم برداشته شود و حمایت از حزب اله و حمس حل شود، جنبش حقوق مدنی سبز برجسته تر خواهد شد.  اگر این مسائل جانبی برداشته شود، صدای مردم بیشتر شنیده میشود. اگر مردم تحت فشار باشند بیشتر متحد  دولت خواهند شد.

مجد میگوید که آینده جنبش سبز بستگی به این دارد که فشارهای خارجی برداشته شود:

 " جنبش سبز تشخیص داده است که تا زمانیکه مسائل خارجی وجود دارد تمرکز بر حقوق مدنی و حتی جنگیدن برای حقوقشان بسیار مشکل تر خواهد بود. حتی انتقاد از سیاست های اقتصادی رژیم هم مشکل خواهد بود. "

" اگر فشارهای اتمی، فشار تحریم برداشته شود و حمایت از حزب اله و حمس حل شود، جنبش حقوق مدنی سبز برجسته تر خواهد شد.  اگر این مسائل جانبی برداشته شود، صدای مردم بیشتر شنیده میشود. اگر مردم تحت فشار باشند بیشتر متحد  دولت خواهند شد.

مجد در توضیحی که در مورد عنوان کتابش "دموکراسی اَیت اله " میدهد میگوید:

"مشکل است که بگوئیم دموکراست اسلامی چیست چرا که حتی در درون ایران هم اَیت اله ها نمیتوانند بر سر اینکه دموکراسی اسلامی جیست توافق کنند. ولی اکثریت ایرانیان بر این باورند که دموکرسی که در اَینده خواهند داشت رنگ و لعاب اسلامی خواهد داشت. "

 

لابی گران رژیم اسلامی در کنار یکدیگر

 

Image

هومن مجد در کنار تریتا پارسی

در جمع کمک مالی برای نیاک در سانفرانسیسکو

 

Image

 

هومن مجد، تریتا پارسی و رضا اصلان

 در جمع کمک مالی نیاک در سانفرانسیسکو

  

 

 Back to MEHR Home Page

_________________________________________________

MEHR IRAN
P.O. Box 2037
P.V.P., CA 90274

Tel: (310) 377-4590
Fax: (310) 377-3103
E-mail: mehr@mehr.org
URL: http://www.mehr.org
 

MEHR is a tax-exempt, 501 C (3), organization and
all contributions are tax deductible

1

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats

setstats